Telekom

telekom

Navigácia

Obsah

Vážený spoluobčania


 
Je mi cťou, že Vás môžem privítať na obnovenej stránke Obce Kráľová nad Váhom.
 
StarostaAko starostovi obce mi na tom záleží, aby každý, kto prejaví záujem o našu obec, sa dostal k čo najširším a najobjektívnejším informáciám obce.
Cez našu webovú stránku môžete nahliadnuť do histórie našej obce, do kultúrneho diania, do minulých a zachovaných tradícií.
Aj z obrázkovej galérie je vidieť, že využívajúc prírodné a hospodárske danosti našej komunity, obec sa skrášľuje a rozvíja sa. Občanom prechádzajúcim sa v obnovenom parku, v letných mesiacoch oddychujúcim na nových lavičkách poskytnú príjemný tieň storočné platany.
Umelecké diela súsoší zachovávajú našu minulosť ako aj tradície, ktoré boli prezentované aj počas obecných dní. V oblasti Žitného ostrova podpichovaním na našej obci zostala aj prezývka tzv. "Morványok", ktorá prezývka sa stala našou ochrannou známkou, na ktorú sme aj pyšní. Kto sa raz staví v našej obci, ten sa presvedčí, že tu bývajú pohostinní ľudia.
Ako rodáka obce ma veľmi teší a som na to hrdý, že naša obec sa stáva zaujímavá tak pre investorov, ako aj pre mladé rodiny.
Domnievam sa, že prezretím našej webovej stránky sme Vás zaujali a raz našu obec osobne aj navštívite.
 
Ďalšie zaujímavé prehľadávanie Vám prajem!
 
RNDr. Ferenc Bergendi - starosta obce

 

Aktálne informácie

23.11.2017

Meghívó  1

Meghívó

Nyugati fogságban - a második világháború után amerikai, brit és francia hadifogságba esett leventék és honvédek története

Detail

21.11.2017

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti Cesta I/75 Šaľa - obchvat

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie oznamuje začatie správneho konania vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie "Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti "Cesta I/75 Šaľa - obchvat". Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je zverejnené na webovom sídle ministerstva na adrese: http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/cesta-i-75-sala-obchvat- Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je k nahliadnutiu aj na obecnom úrade u p. Vadkertiovej, v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 14.00 hod. Pripomienky k oznámeniu je možné podať najneskoršie do 10 pracovných dní od zverejnenia týchto informácií na Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava alebo prostredníctvom obecného úradu Kráľová nad Váhom.

Detail

15.11.2017

Petícia 1/2017/P

Požiadavka obyvateľov o nevydanie súhlasu ....

Detail

08.11.2017

Meghívó

Meghívó dokumentumfilm vetítésére

Detail

17.10.2017

OZNAM

veľkoobjemný kontajner

Detail

24.10.2016

Deň dôchodcov 2016

Deň dôchodcov 2016

Detail

08.03.2016

Maškarný ples ZŠ a MŠ

Maškarný ples ZŠ a MŠ - 2016

Detail

29.05.2015

Zo života materskej školy

Zo života materskej školy

Detail

29.05.2015

Kráľová nad Váhom v obrazoch

Kráľová nad Váhom v obrazoch

Detail

29.05.2015

Pamätná konferencia

Pamätná konferencia

Detail