Telekom

telekom

Navigácia

Obsah

Vážený spoluobčania


 
Je mi cťou, že Vás môžem privítať na obnovenej stránke Obce Kráľová nad Váhom.
 
StarostaAko starostovi obce mi na tom záleží, aby každý, kto prejaví záujem o našu obec, sa dostal k čo najširším a najobjektívnejším informáciám obce.
Cez našu webovú stránku môžete nahliadnuť do histórie našej obce, do kultúrneho diania, do minulých a zachovaných tradícií.
Aj z obrázkovej galérie je vidieť, že využívajúc prírodné a hospodárske danosti našej komunity, obec sa skrášľuje a rozvíja sa. Občanom prechádzajúcim sa v obnovenom parku, v letných mesiacoch oddychujúcim na nových lavičkách poskytnú príjemný tieň storočné platany.
Umelecké diela súsoší zachovávajú našu minulosť ako aj tradície, ktoré boli prezentované aj počas obecných dní. V oblasti Žitného ostrova podpichovaním na našej obci zostala aj prezývka tzv. "Morványok", ktorá prezývka sa stala našou ochrannou známkou, na ktorú sme aj pyšní. Kto sa raz staví v našej obci, ten sa presvedčí, že tu bývajú pohostinní ľudia.
Ako rodáka obce ma veľmi teší a som na to hrdý, že naša obec sa stáva zaujímavá tak pre investorov, ako aj pre mladé rodiny.
Domnievam sa, že prezretím našej webovej stránky sme Vás zaujali a raz našu obec osobne aj navštívite.
 
Ďalšie zaujímavé prehľadávanie Vám prajem!
 
RNDr. Ferenc Bergendi - starosta obce

 

Aktálne informácie

22.06.2017

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dňom 22.06.2017 od 8.00 hod. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Nitre vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode Nitra a Šaľa až do odvolania.

Detail

24.05.2017

Verejná vyhláška na Zmeny a doplnky č.2 Územný plán obce Kráľová nad Váhom

Obec Kráľová nad Váhom ako obstarávateľ územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie v zmysle § 16 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov predkladá návrh na Zmeny a doplnky č.2 platnej územnoplánovacej dokumentácie obce Kráľová nad Váhom k pripomienkovaniu verejnosťou ( občanov) na dobu 30 dní od jeho vyvesenia spôsobom v mieste obvyklom. Lehota na prerokovanie návrhu začatie : 24.05.2017, ukončenie 24.06.2017 Dokumentácia návrhu Zmien a doplnkov č.2 je uložená na Obecnom úrade v Kráľovej nad Váhom, k nahliadnutiu v stránkové dni a na webovej stránke v sekcii Územný plán. Verejná vyhláška je zverejnená v sekcii Úradná tabuľa

Detail

18.05.2017

Tancujme spolu - Táncoljunk együtt

Folklórny súbor Muskátlis Vás srdečne pozýva 26. júna piatok o 10:00 do kultúrneho domu v Kráľovej nad Váhom. Vstupné 1€.

Detail

17.05.2017

Harmonogram zberu plastov

harmonogram zberu plastu

Detail

10.05.2017

Hasiči - Povinnosti FO

Povinnosti FO v zmysle § 14 zákona 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi

Detail

16.06.2017 - 02.07.2017

Zámer predaja pozemkov

15.06.2017 - 01.07.2017

Rozbor vody - artézska studňa 2012

15.06.2017 - 01.07.2017

Rozbor vody - artézska studňa 2013

15.06.2017 - 01.07.2017

Rozbor vody - artézska studňa 2014

15.06.2017 - 01.07.2017

Rozbor vody - artézska studňa 2015

24.10.2016

Deň dôchodcov 2016

Deň dôchodcov 2016

Detail

08.03.2016

Maškarný ples ZŠ a MŠ

Maškarný ples ZŠ a MŠ - 2016

Detail

29.05.2015

Zo života materskej školy

Zo života materskej školy

Detail

29.05.2015

Kráľová nad Váhom v obrazoch

Kráľová nad Váhom v obrazoch

Detail

29.05.2015

Pamätná konferencia

Pamätná konferencia

Detail