Telekom

telekom

Navigácia

Obsah

Demografia

 

V obci Kráľová nad Váhom žije v súčasnosti 1752 obyvateľov. Od roku 2001 do roku 2014 vývoj počtu obyvateľov obce zaznamenal stúpajúcu tendenciu.
Prehľad počtu obyvateľov  od posledného sčítania obyvateľov, bytov a domov
 
 
ROK
 
Počet obyvateľov
k 01.01.
narodených
zomretých
prisťahovaných
odsťahovaných
2001
1531
5
11
30
25
2002
1530
11
21
46
23
2003
1543
7
25
53
16
2004
1562
16
19
39
25
2005
1573
13
20
42
18
2006
1575
10
20
32
20
2007
1577
13
21
81
25
2008
1625
5
12
50
25
2009
1655
16
21
75
25
2010 1702 15 17 37 30
2011 1705 14 19 59 27
2012 1732 14 25 31 31
2013 1721 11 20 43

18

 

2014 1737 12 21 65 41
2015 1752        
 
 
Podľa štatistických údajov z roku 2001 priemerný vek obyvateľov obce je 40,5 rokov, z celkového počtu obyvateľov tvoria 52 % ženy a 48 % muži.