Navigácia

Obsah

Späť

Číslo rokovacie: 6688/2018/SU/2178

Oznámenie o začatí konania o zmene územného rozhodnutia stavby "Cesta I/75 Šaľa - obchvat"

Vyvesené: 16. 4. 2018

Dátum zvesenia: 2. 5. 2018

Zodpovedá: Správce Webu

Späť