Navigácia

Obsah

Späť

Číslo rokovacie: ZaDč.2-435/2017

Verejné prerokovanie Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Kráľová nad Váhom

Vyvesené: 28. 7. 2017

Dátum zvesenia: 31. 8. 2017

Zodpovedá: Správce Webu

Späť