Obsah

2016
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub stromov a kríkov - Edita Hambalková

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub stromov a kríkov, ktoré rastú na pozemku p.č. 258/1 v k.ú. Kráľová nad Váhom. Žiadateľka: Edita Hambalková.

971_2016_o.pdf Stiahnuté: 53x

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub stromov a kríkov - Erazmus Tóth

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub stromov a kríkov, ktoré rastú na vlastnom pozemku p.č. 578/3 v k.ú. Kráľová nad Váhom. Žiadateľ: Erazmus Tóth, Kráľová nad Váhom 395.

130_2016_o.pdf Stiahnuté: 43x

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub stromov a kríkov - Beata Bergendiová

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub stromov a kríkov, ktoré rastú na vlastnom pozemku p.č.563/4 v k.ú. Kráľová nad Váhom. Žiadateľka: Beata Bergendiová, Kráľová nad Váhom 612.

129_2016_o.pdf Stiahnuté: 44x

Nakladanie s použitými batériami a akumulátormi

Nakladanie s použitými batériami a akumulátormi - uzavretá zmluva s INSA, s.r.o. a MACH Trade, spol. s r.o. Sereď

nakladanie s použ. batériami a akumulátormi.pdf Stiahnuté: 50x

Oznámenie o začatí konania výrubu stromov

varga.pdf Stiahnuté: 65x

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub stromov a kríkov - Andrej Erazmus

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub stromov a kríkov, ktoré rastú na vlastnom pozemku p.č. 519/3/ v k.ú Kráľová nad Váhom. Žiadateľ: Erazmus Andrej, Kráľová nad Váhom č.309.

oznámenie o začatí konania3.pdf Stiahnuté: 57x

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu stromov a kríkov - Rozália Bergendiová

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub stromov a kríkov, ktoré rastú na vlastnom pozemku p.č. 388/2/s.č.271 v k.ú Kráľová nad Váhom. Žiadateľka: Rozália Bergendiová

oznámenie o začatí konania 2.pdf Stiahnuté: 64x

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub stromov a kríkov - Peter Osvald

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub stromov a kríkov, ktoré rastú na vlastnom pozemku p.č. 818/1 v k.ú Kráľová nad Váhom. Žiadateľ - Peter Osvald

oznámenie o začatí konania 1.pdf Stiahnuté: 67x

Stránka

  • 1