Navigáció

Tartalom

Információk szolgáltatása a község településrendezési tervéről

Typ: egyéb |
Felhívjuk mindazok figyelmét, akik községünkben építkezni szándékoznak, vagy egyéb hasonló szándékuk van telkükkel (eladás, vétel, jelentős átalakítás...), hogy lehetőségük van kikérni a község településrendezési tervét.
Az információk egy része megtalálható a weboldalunkon is (www.kralovanadvahom.sk - Obec - Územný plán).
Az erre vonatkozó kérvény formanyomtatványát itt találhatják meg: www.kralovanadvahom.sk - Obecný úrad - Tlačivá.
Érdeklődni Vadkerti Erzsébettől lehet, személyesen vagy tel: 317715445, email: vadkertiova@kralovanadvahom.sk révén.


Obec Kráľová nad Váhom upozorňuje všetkých vlastníkov pozemkoch a potencionálnych stavebníkov na území obce Kráľová nad Váhom (katastrálne územie Kráľová nad Váhom) na možnosť, aby si pri príprave svojich stavebných zámerov na pozemkoch, resp. iných zámerov ( napr. kúpe či predaji nehnuteľnosti alebo pred prípravou akejkoľvek zásadnej stavebnej činnosti)  požiadali o vydanie územnoplánovacej informácie, z dôvodu, aby ich pripravovaný zámer nebol v rozpore s platnou územnoplánovacou dokumentáciou obce Kráľová nad Váhom (Územný plán obce Kráľov á nad Váhom a Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Kráľová nad Váhom) a mali základné informácie pre zabezpečenie dokumentácie pre územné rozhodnutie alebo projektu stavby v zmysle stavebného zákona ( § 27 ods.6 ) a ostatných súvisiacich predpisov, vrátane  informácií o územnoplánovacích podkladoch.
Časť informácií môžete získať zo zverejnených častí na webovom sídle obce www.kralovanadvahom.sk v sekcii Obec, Územný plán .  Avšak vzhľadom na rozsah územnoplánovacej dokumentácie Vám odporúčame využiť možnosť získania územnoplánovacej informácie. Na vydanie územnoplánovacej informácie sa nevzťahuje úhrada správneho poplatku, vydáva sa bezplatne.
Tlačivo žiadosti je zverejnené na www.kralovanadvahom.sk , sekcia Obecný úrad, Tlačivá.
Referent pre investičnú výstavbu a územné plánovanie na základe podanej žiadosti spracuje územnoplánovaciu informáciu v zmysle platnej územnoplánovacej dokumentácie obce Kráľová nad Váhom a ďalších súvisiacich územnoplánovacích podkladoch, prípadne iných koncepcií.  Územnoplánovacie informácie sa poskytujú aj osobne v stránkových hodinách u referenta  pre investičnú výstavbu a územné plánovanie.
Kontaktná osoba : referent pre investičnú výstavbu a územné plánovanie ,

Alžbeta Vadkertiová, 031 7715445, e-mail : vadkertiova@kralovanadvahom.sk


Készítve: 17. 2. 2017
Legutóbbi frissítés: 18. 2. 2017 15:13
Szerző: Správce Webu