Telekom

telekom

Navigácia

Obsah

Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským

 

Riaditeľka : Mgr. Jana Poláčeková, tel: 031 / 770 31 26

Budova slúži pre účely školy od začiatku  70- tých rokoch, v roku 1983 bola vykonaná modernizácia a v roku 2003 boli vybudované sociálne priestory. 

Personál:

Mgr. Jana Cimerman riaditeľka
Marta Lacková učiteľka

Mgr.Silvia Nováková

Mgr. Erika Kocsisová

učiteľka

učiteľka

Kristina Vadkerti katachéta
Edita Takácsová upratovačka


 

 

 

 


Webová stránka školy: www.kralovanadvahom322.edupage.org

Na stiahnutie:

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy v šk.r. 2014-2015

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy - 2010-2011