Telekom

telekom

Navigácia

Obsah

Územný plán obce

8 - Verejnoprospešné stavby Stiahnuté: 305x

Textová časť Územný plán obce Stiahnuté: 597x

1. TEXTOVÁ ČASŤ - Návrh Stiahnuté: 7x

Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce

1 - Výkres širších vzťahov - Zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 811x

2A - Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia M=1:10000 - Zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 967x

2B - I - Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia M=1:5000 - Zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 759x

2B - II - Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia M=1:5000 - Zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 586x

3 - I - Výkres dopravného riešenia - Zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 471x

3 - II - Výkres dopravného riešenia - Zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 447x

4 - I - Výkres vodného hospodárstva - Zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 400x

4 - II - Výkres vodného hospodárstva - Zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 377x

5 - I - Výkres energetiky a slaboprúdových rozvodov - Zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 334x

5 - II - Výkres energetiky a slaboprúdových rozvodov - Zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 326x

6 - Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov USES - Zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 409x

7 - Výkres použitia PPF a LPF na nepoľnohospodárske účely - Zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 408x

8 - I - Verejnoprospešné stavby - Zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 415x

8 - II - Verejnoprospešné stavby - Zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 391x

9 - Výhradné ložiská enviromentálnej záťaže - Zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 352x

Textová časť Stiahnuté: 213x

Stránka