Telekom

telekom

Navigácia

Obsah

Územný plán obce

8 - Verejnoprospešné stavby Stiahnuté: 346x

Textová časť Územný plán obce Stiahnuté: 678x

1. TEXTOVÁ ČASŤ - Návrh Stiahnuté: 34x

Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce

1 - Výkres širších vzťahov - Zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 846x

2A - Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia M=1:10000 - Zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 1007x

2B - I - Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia M=1:5000 - Zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 785x

2B - II - Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia M=1:5000 - Zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 616x

3 - I - Výkres dopravného riešenia - Zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 492x

3 - II - Výkres dopravného riešenia - Zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 475x

4 - I - Výkres vodného hospodárstva - Zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 429x

4 - II - Výkres vodného hospodárstva - Zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 401x

5 - I - Výkres energetiky a slaboprúdových rozvodov - Zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 360x

5 - II - Výkres energetiky a slaboprúdových rozvodov - Zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 355x

6 - Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov USES - Zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 448x

7 - Výkres použitia PPF a LPF na nepoľnohospodárske účely - Zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 437x

8 - I - Verejnoprospešné stavby - Zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 444x

8 - II - Verejnoprospešné stavby - Zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 421x

9 - Výhradné ložiská enviromentálnej záťaže - Zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 374x

Textová časť Stiahnuté: 244x

Stránka