Telekom

telekom

Navigácia

Obsah

Územný plán obce

8 - Verejnoprospešné stavby Stiahnuté: 322x

Textová časť Územný plán obce Stiahnuté: 654x

1. TEXTOVÁ ČASŤ - Návrh Stiahnuté: 24x

Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce

1 - Výkres širších vzťahov - Zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 830x

2A - Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia M=1:10000 - Zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 987x

2B - I - Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia M=1:5000 - Zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 772x

2B - II - Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia M=1:5000 - Zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 601x

3 - I - Výkres dopravného riešenia - Zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 481x

3 - II - Výkres dopravného riešenia - Zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 463x

4 - I - Výkres vodného hospodárstva - Zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 417x

4 - II - Výkres vodného hospodárstva - Zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 389x

5 - I - Výkres energetiky a slaboprúdových rozvodov - Zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 348x

5 - II - Výkres energetiky a slaboprúdových rozvodov - Zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 342x

6 - Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov USES - Zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 432x

7 - Výkres použitia PPF a LPF na nepoľnohospodárske účely - Zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 424x

8 - I - Verejnoprospešné stavby - Zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 431x

8 - II - Verejnoprospešné stavby - Zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 409x

9 - Výhradné ložiská enviromentálnej záťaže - Zmeny a doplnky č.1 Stiahnuté: 365x

Textová časť Stiahnuté: 232x

Stránka