Menu
Obec Kráľová nad Váhom
ObecKráľová nad Váhom

Územný plán

Návrh územného plánu obce Kráľová nad Váhom so zapracovaním Zmien a doplnkov č. 3

Zmeny a doplnky

Záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu obce_s22

TEXTOVÁ ČASŤ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 795,62 kB
Stiahnuté: 88×

14 . VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY II.

8-II VPS N.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 403,13 kB
Stiahnuté: 212×

13. VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY I.

8-I VPS N.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 454,95 kB
Stiahnuté: 253×

12. VÝKRES VYUŽITIA PPF A LPF NA NEPOĽNOHOSPODÁRSKE ÚČELY

7 PPF N.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 655,88 kB
Stiahnuté: 264×

11. OCHRANA PRÍRODY A TVORBA KRAJINY VRÁTANE PRVKOV ÚSES

6 USES N.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 656 kB
Stiahnuté: 213×

10. ZÁSOBOVANIE ENERGETIKY A SLABOPRÚDOVÝCH ROZVODOV II.

5-II ENERGETIKA N.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 392,9 kB
Stiahnuté: 197×

9. ZÁSOBOVANIE ENERGETIKY A SLABOPRÚDOVÝCH ROZVODOV I.

5-I ENERGETIKA N.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 438,88 kB
Stiahnuté: 208×

8. VODNÉ HOSPODÁRSTVO II.

4-II VODA N.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 393,01 kB
Stiahnuté: 210×

7. VÝKRES VODNÉHO HOSPODÁRSTVA I.

4-I VODA N.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 438,88 kB
Stiahnuté: 226×

6. RIEŠENIE DOPRAVY 2.

3-II DOPRAVA N.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 394,52 kB
Stiahnuté: 227×

5. RIEŠENIE DOPRAVY 1.

3-I DOPRAVA N.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 433,95 kB
Stiahnuté: 265×

4. KOMPLEXNÝ VÝKRES PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉ VYUŽÍV. ÚZEMIA REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA

2B-II - KVPU 5000 N.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 392,92 kB
Stiahnuté: 314×

3. KOMPLEXNÝ VÝKRES PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉ VYUŽÍV. ÚZEMIA REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA

2B-I - KVPU 5000 N.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 428,2 kB
Stiahnuté: 331×

1. TEXTOVÁ ČASŤ - Návrh

TEXTOVÁ ČASŤ - návrh.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 937,98 kB
Stiahnuté: 377×

2. KOMPLEXNÝ VÝKRES PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉ VYUŽÍV. ÚZEMIA REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA

2A - KVPU 10000 N.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 745,29 kB
Stiahnuté: 431×

Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu obce

Záväzná časť Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce

ZaD č.2 ÚPN - Záväzná časť.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,8 MB
Stiahnuté: 584×

9 Výhradné ložiská environmentálnej záťaže

30_9_podklad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 32,97 MB
Stiahnuté: 569×

8 II verejnoprospešné stavby

28_8II verejnoprospesne stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 261,54 kB
Stiahnuté: 415×

8 I Verejnoprospešné stavby

26_8I verejnoprospesne stavbyl.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 271,31 kB
Stiahnuté: 490×

7 Využitie PPF a LPF na nepoľnohospodárske účely

24_7_PPF.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 354,59 kB
Stiahnuté: 425×

6 Ochrana prírody a tvorba krajiny vrátane prvkov ÚSES

22_6_USES.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 353,67 kB
Stiahnuté: 445×

5 II Zásobovanie energetiky a slaboprúdových rozvodov

20_5II energetika.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 254,11 kB
Stiahnuté: 420×

5 I Zásobovanie energetiky a slaboprúdových rozvodov

18_5I energetika.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 264,45 kB
Stiahnuté: 445×

4 II Vodné hospodárstvo

16_4II vodne hospodarstvo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 253,44 kB
Stiahnuté: 458×

4 I Vodné hospodárstvo

14_4I vodne hospodarstvo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 266,19 kB
Stiahnuté: 445×

3 II Riešenie dopravy

12_3II doprava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 258,37 kB
Stiahnuté: 443×

3 I Riešenie dopravy

10_3I doprava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 263,91 kB
Stiahnuté: 554×

2BII komplexný výkres priestorového usporiadania

08_2BII.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 253,93 kB
Stiahnuté: 645×

2BI Komplexný výkres priestorového usporiadania

07_2BI.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 264,51 kB
Stiahnuté: 738×

04 2A komplexný výkres

04_2A komplexny vykres.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 370,03 kB
Stiahnuté: 794×

03 1 širšie vzťahy

03_1 sirsie vztahy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,59 MB
Stiahnuté: 598×

Textová časť

02_text.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 402,88 kB
Stiahnuté: 1,205×

Územný plán obce

Výkres širších vzťahov

79.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,29 MB
Stiahnuté: 600×

1. TEXTOVÁ ČASŤ - Návrh

TEXTOVÁ ČASŤ - návrh.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 937,98 kB
Stiahnuté: 111×

Textová časť Územný plán obce

upo-kralova (1).doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 1,1 MB
Stiahnuté: 779×

8 - Verejnoprospešné stavby

87.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 13,66 MB
Stiahnuté: 467×

7 - Výkres použitia PPF a LPF na nepoľnohospodárske účely

86.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 9,27 MB
Stiahnuté: 433×

6 - Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov USES

85.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 9,43 MB
Stiahnuté: 440×

5 - Výkres energetiky a slaboprúdových rozvodov

84.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 12,33 MB
Stiahnuté: 558×

4 - Výkres vodného hospodárstva

83.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 12,29 MB
Stiahnuté: 519×

3 - Výkres dopravného riešenia

82.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 12,85 MB
Stiahnuté: 703×

2B - Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia M=1:5000

81.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 12,73 MB
Stiahnuté: 746×

2A - Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia M=1:10000

80.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 9,32 MB
Stiahnuté: 707×

Územný plán obce Kráľová nad Váhom

78.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 1,4 MB
Stiahnuté: 1,940×

Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce

Textová časť

Textová časť.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 401,32 kB
Stiahnuté: 349×

9 - Výhradné ložiská enviromentálnej záťaže - Zmeny a doplnky č.1

77.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,61 MB
Stiahnuté: 492×

8 - II - Verejnoprospešné stavby - Zmeny a doplnky č.1

76.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 686,5 kB
Stiahnuté: 528×

8 - I - Verejnoprospešné stavby - Zmeny a doplnky č.1

75.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 639,63 kB
Stiahnuté: 535×

7 - Výkres použitia PPF a LPF na nepoľnohospodárske účely - Zmeny a doplnky č.1

74.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,27 MB
Stiahnuté: 547×

6 - Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov USES - Zmeny a doplnky č.1

73.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,28 MB
Stiahnuté: 557×

5 - II - Výkres energetiky a slaboprúdových rozvodov - Zmeny a doplnky č.1

72.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 724,27 kB
Stiahnuté: 446×

5 - I - Výkres energetiky a slaboprúdových rozvodov - Zmeny a doplnky č.1

71.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 678,1 kB
Stiahnuté: 442×

4 - II - Výkres vodného hospodárstva - Zmeny a doplnky č.1

70.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 724,95 kB
Stiahnuté: 496×

4 - I - Výkres vodného hospodárstva - Zmeny a doplnky č.1

69.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 677,85 kB
Stiahnuté: 518×

3 - II - Výkres dopravného riešenia - Zmeny a doplnky č.1

68.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 723,7 kB
Stiahnuté: 580×

3 - I - Výkres dopravného riešenia - Zmeny a doplnky č.1

67.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 676,14 kB
Stiahnuté: 565×

1 - Výkres širších vzťahov - Zmeny a doplnky č.1

63.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,76 MB
Stiahnuté: 994×

Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Kráľová nad Váhom - návrh (oprava)

Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Kráľová nad Váhom - návrh (oprava)

Verejná vyhláška.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 227,39 kB
Stiahnuté: 49×

Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Kráľová nad Váhom - čistopis

Príloha - perspektívne použitie PP

Príloha - perspektívne použitie PP.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 330,53 kB
Stiahnuté: 33×

OBALKA_1

OBALKA_1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,6 MB
Stiahnuté: 29×

9 ENVIR. ZATAZE_16

9 ENVIR. ZATAZE_16.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 13,26 MB
Stiahnuté: 30×

8-II VPS_15

8-II VPS_15.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 429,37 kB
Stiahnuté: 35×

8-II UPN+ZaD 2 VPS

8-II UPN+ZaD 2 VPS.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,67 MB
Stiahnuté: 34×

8-I VPS_14

8-I VPS_14.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 456,84 kB
Stiahnuté: 30×

8-I UPN+ZaD 2 VPS

8-I UPN+ZaD 2 VPS.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,83 MB
Stiahnuté: 30×

7 UPN+ZaD 2 PPF

7 UPN+ZaD 2 PPF.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,42 MB
Stiahnuté: 34×

7 PPF_13

7 PPF_13.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 673,69 kB
Stiahnuté: 34×

6 USES_12

6 USES_12.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 728,25 kB
Stiahnuté: 31×

6 UPN+ZaD 2 USES

6 UPN+ZaD 2 USES.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,84 MB
Stiahnuté: 35×

5-II UPN+ZaD 2 ENERGETIKA

5-II UPN+ZaD 2 ENERGETIKA.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,26 MB
Stiahnuté: 36×

5-II ENERGETIKA_11

5-II ENERGETIKA_11.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 420,59 kB
Stiahnuté: 30×

5-I UPN+ZaD 2 ENERGETIKA

5-I UPN+ZaD 2 ENERGETIKA.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,64 MB
Stiahnuté: 33×

5-I ENERGETIKA_10

5-I ENERGETIKA_10.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 441,88 kB
Stiahnuté: 34×

4-II VODA_9

4-II VODA_9.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 420,47 kB
Stiahnuté: 36×

4-II UPN+ZaD 2 VODA

4-II UPN+ZaD 2 VODA.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 16,93 MB
Stiahnuté: 32×

4-I VODA_8

4-I VODA_8.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 441,95 kB
Stiahnuté: 35×

4-I UPN+ZaD 2 VODA

4-I UPN+ZaD 2 VODA.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 33,39 MB
Stiahnuté: 31×

3-II UPN+ZaD 2 DOPRAVA

3-II UPN+ZaD 2 DOPRAVA.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 34,62 MB
Stiahnuté: 34×

3-II DOPRAVA_7

3-II DOPRAVA_7.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 424,02 kB
Stiahnuté: 38×

3-I UPN+ZaD 2 DOPRAVA

3-I UPN+ZaD 2 DOPRAVA.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 18,96 MB
Stiahnuté: 36×

3-I DOPRAVA_6

3-I DOPRAVA_6.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 445,11 kB
Stiahnuté: 32×

2B-II UPN+ZaD 2 KVPU 5000

2B-II UPN+ZaD 2 KVPU 5000.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 36,36 MB
Stiahnuté: 36×

2B-II KVPU 5000_5

2B-II KVPU 5000_5.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 430,36 kB
Stiahnuté: 31×

2B-I UPN+ZaD 2 KVPU 5000

2B-I UPN+ZaD 2 KVPU 5000.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 39,33 MB
Stiahnuté: 29×

2B-I KVPU 5000_4

2B-I KVPU 5000_4.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 455,53 kB
Stiahnuté: 31×

2A UPN+ZaD 2 KVPU 10000

2A UPN+ZaD 2 KVPU 10000.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 22,9 MB
Stiahnuté: 38×

2A KVPU 10000_3

2A KVPU 10000_3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 751,75 kB
Stiahnuté: 32×

Záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu obce_s22

TEXTOVÁ ČASŤ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 795,62 kB
Stiahnuté: 37×

Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Kráľová nad Váhom 4/2022

Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce_ZaD 3_č. 4_2022.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 38,5 kB
Stiahnuté: 37×

Prihlásenie k odberu správ

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom SMS a e-mailov

Telekom

telekom

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, štvrtok 21. 9. 2023
slabý dážď 28 °C 17 °C
slabý dážď, čerstvý juhovýchodný vietor
vietorJV, 8.87m/s
tlak1010hPa
vlhkosť44%
zrážky0.12mm