Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22.07.2013

Zmluva o prenájme VP

-

100,00 EUR

YASAKA, s.r.o. 927 01 Šaľa, Diakovská cesta 15

obec Kráľová nad Váhom

28.06.2013

Dodatok k Dohode č.18/§50j/2013

-

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, F. Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky

obec Kráľová nad Váhom

14.06.2013

Kúpna zmluva

-

348,00 EUR

Atila Forró a Ildikó Forróová, rod. Bergendiová 925 91 Kráľová nad Váhom č.346

obec Kráľová nad Váhom

12.06.2013

Dodatok č. 2 - Jupotrans

-

0,00 EUR

Juraj Pozsonyi – JUPOTRANS 925 91 Kráľová nad Váhom 17

obec Kráľová nad Váhom

03.06.2013

Zmluva o dielo

-

0,00 EUR

MISTRAL MUSIC KIADÓ ÉS PROGRAMIRODA KFT., 1191 Budapest, Ady Endre út 42.-44.II/13.

obec Kráľová nad Váhom

30.04.2013

Zmluva o dielo

-

0,00 EUR

SVP, a.s., OZ Piešťany, Správa povodia dolného Váhu, ul. Dolná 16, 927 00 Šaľa

obec Kráľová nad Váhom

18.04.2013

Kúpna zmluva

-

60,00 EUR

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

obec Kráľová nad Váhom

17.04.2013

Kúpna zmluva

-

1 020,00 EUR

Lýdia Sárköziová, Pažitná 624/4, 927 01 Šaľa

obec Kráľová nad Váhom

15.04.2013

Dohoda č.18/ §50j/

-

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, F. Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky

obec Kráľová nad Váhom

03.04.2013

Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy

-

365 678,23 EUR

BETONMIX s.r.o., 925 03 Horné Saliby 758

obec Kráľová nad Váhom

27.03.2013

Zmluva o postúpení práv a povinností

-

0,00 EUR

BETONMIX s.r.o., 925 03 Horné Saliby 758

obec Kráľová nad Váhom

18.03.2013

Mandátna zmluva

-

2 800,00 EUR

Ing. Imrich Konrád, Kajal 8, 925 92

obec Kráľová nad Váhom

04.03.2013

Zmluva o dielo č. 01.03.2013

-

14 945,08 EUR

DAISY-ELEKTRO, spol. s r.o., Šafárikova 443/16, 924 01 Galanta

obec Kráľová nad Váhom

01.03.2013

Nájomná zmluva

-

516,74 EUR

Zsolt Pozsonyi, Kráľová nad Váhom 631

obec Kráľová nad Váhom

01.03.2013

Nájomná zmluva

-

1 033,44 EUR

Ján Pozsonyi, Kráľová nad Váhom 91

obec Kráľová nad Váhom

01.03.2013

Nájomná zmluva

-

516,72 EUR

Róbert Pozsonyi, Kráľová nad Váhom 580

obec Kráľová nad Váhom

27.02.2013

Nájomná zmluva

-

1 339,06 EUR

Mária Kulinová, Kráľová nad Váhom 544

obec Kráľová nad Váhom

22.02.2013

Nájomná zmluva

-

10 000,00 EUR

BETONMIX s.r.o., 925 03 Horné Saliby 758

obec Kráľová nad Váhom

08.02.2013

Zmluva o termínovanom úvere

-

40 000,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina

obec Kráľová nad Váhom

30.01.2013

Zmluva o dielo č 8/2013

-

1 000,00 EUR

RRA Šaľa, Žiharec 85, 925 83

obec Kráľová nad Váhom

24.01.2013

Dodatok č.2 k Zmluve č.A/1081/10/2007

-

0,00 EUR

TOPSET Solutions s.r.o. Hollého č.2366/25B 900 31 Stupava

obec Kráľová nad Váhom

16.01.2013

Zmluva o nájme nebytových priestorov

-

1 218,44 EUR

Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

obec Kráľová nad Váhom

16.01.2013

Zmluva o poskytovaní verejných služieb + Dodatok

-

1,00 EUR

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

obec Kráľová nad Váhom

16.01.2013

Dodatok k zmluve č. 0157738

-

28,79 EUR

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

obec Kráľová nad Váhom

16.01.2013

Dodatok k zmluve č. 0280630

-

28,79 EUR

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

obec Kráľová nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: