Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24.03.2011

Dodatok k zmluve o pripojení A0634744

-

223,00 EUR

Spoločnosť Orange Slovensko a.s. Bratislava

obec Kráľová nad Váhom

07.03.2011

Zmluva o dielo č. 1/2011

-

2 200,00 EUR

STARCH - Ing.arch. Ildikó Szőcsová Matúškovo

obec Kráľová nad Váhom

26.01.2011

Zmluva o spolupráci

-

200,00 EUR

Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group Bratislava

obec Kráľová nad Váhom

14.01.2011

Zmluva o dielo č. 4/2011

-

300,00 EUR

RRA Šaľa

obec Kráľová nad Váhom

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania

0,00 EUR

obec Kráľová nad Váhom

NATUR-PACK a. s.

Zmluva

Zmluva o nakladaní s použitými batériami a akumulá

0,00 EUR

obec Kráľová nad Váhom

INSA, s.r.o., Sereď

Zmluva o spolupraci

Zmluva o spolupráci

0,00 EUR

IA MPSVR SR

obec Kráľová nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: