Telekom

telekom

Obsah

Faktúry 2021

Zoznam faktúr - marec 2021

Zoznam faktúr - február 2021

Zoznam faktúr - január 2021

 

Faktúry 2020

Zoznam faktúr - December 2020

Zoznam faktúr - November 2020 

Zoznam faktúr - Október 2020

Zoznam faktúr - September 2020

Zoznam faktúr - August 2020 

Zoznam faktúr - Júl 2020 

Zoznam faktúr - Jún 2020

Zoznam faktúr - Máj 2020

Zoznam faktúr - Apríl 2020

Zoznam faktúr - Marec 2020

Zoznam faktúr - Február 2020

Zoznam faktúr - Január 2020

Faktúry 2019

Zoznam faktúr - December 2019

Zoznam faktúr - November 2019

Zoznam faktúr - Október 2019

Zoznam faktúr - September 2019

Zoznam faktúr - August 2019

Zoznam faktúr - Júl 2019

Zoznam faktúr - Jún 2019

Zoznam faktúr - Máj 2019

Zoznam faktúr - Apríl 2019

Zoznam faktúr - Marec 2019

Zoznam faktúr - Február 2019

Zoznam faktúr - Január 2019

Faktúry 2018

Zoznam faktúr December 2018

Zoznam faktúr November 2018

Zoznam faktúr Október 2018

Zoznam faktúr September 2018

Zoznam faktúr August 2018

Zoznam faktúr Júl 2018

Zoznam faktúr Jún 2018

Zoznam faktúr Máj 2018

Zoznam faktúr Apríl 2018

Zoznam faktúr Marec 2018

Zoznam faktúr Február 2018

Zoznam faktúr Január 2018

​​​F A K T Ú R Y  2 0 1 7

Zoznam faktúr december 2017
Zoznam faktúr november 2017
Zoznam faktúr október 2017
Zoznam faktúr september 2017
Zoznam faktúr august 2017
Zoznam faktúr júl 2017
Zoznam faktúr jún 2017
Zoznam faktúr máj 2017
Zoznam faktúr apríl 2017
Zoznam faktúr marec 2017
Zoznam faktúr február 2017
Zoznam faktúr január 2017

​​F A K T Ú R Y   2 0 1 6
Z
oznam faktúr december 2016
Zoznam faktúr november 2016
Zoznam faktúr október 2016
Zoznam faktúr august 2016
Zoznam faktúr júl 2016
Zoznam faktúr jún 2016
Zoznam faktúr máj 2016
Zoznam faktúr apríl 2016
Zoznam faktúr január-marec 2016


 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
06.10.2011

Dodatok č.1 k Zmluve o kontokorentnom úvere č.20/059/10

-

200,00 EUR

Dexia banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina

obec Kráľová nad Váhom

28.09.2011

Kúpna zmluva

-

2 916,00 EUR

Jozef Vince, Kráľová nad Váhom č. 321

obec Kráľová nad Váhom

14.09.2011

Zámenná zmluva 14-09-2011

-

0,00 EUR

Tomáš Hučko, Narcisová 1948/17, 927 05 Šaľa-Veča

obec Kráľová nad Váhom

30.08.2011

Zmluva o zriadení vecného bremena č.5635/Ne

-

0,00 EUR

ZVS, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

obec Kráľová nad Váhom

26.08.2011

Zmluva o dielo č. 13/2011

-

1 000,00 EUR

RRA Šaľa, Žiharec 85

obec Kráľová nad Váhom

28.07.2011

Zmluva o dielo č. 5/2011

-

11 056,00 EUR

KOLO-KOMPANY, spol. s r.o. 925 91 Žiharec 722

obec Kráľová nad Váhom

30.06.2011

Zmluva o službách 120411/3

-

0,00 EUR

OPEN DOOR INTERNATIONAL, s.r.o. Šaľa, Pázmáňa 2125/27

obec Kráľová nad Váhom

30.06.2011

Zmluva o zriadení vecného bremena č.3131/Ne-14/2011

-

102,80 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra, Nábrežie za hydrocentrálou 4

obec Kráľová nad Váhom

06.06.2011

Zmluva o poskytovaní služieb

-

0,00 EUR

Juraj Pozsonyi - JUPOTRANS - Kráľová nad Váhom 17

obec Kráľová nad Váhom

31.05.2011

Kúpna zmluva

-

10 000,00 EUR

František Horváth, Anna Horváthová, Helena Horváthová

obec Kráľová nad Váhom

12.05.2011

Zmluva o dielo č. 3/2011

-

1 600,00 EUR

STARCH Ing.arch.Ildikó Szőcsová Matúškovo č.663

obec Kráľová nad Váhom

05.05.2011

Kúpna zmluva

-

67,00 EUR

Lívia Ághová - Praha, Barnabáš Ágh - Bratislava, Anna Ághová - Mníchov, Zlatica Ághová - Šaľa, Zoltán Ágh - Galanta

obec Kráľová nad Váhom

03.05.2011

Mandátna zmluva. Projekt: "Úprava verejných priestranstiev ..."

-

2 838,00 EUR

Ladislav Bús, 925 04 Tomášikovo 211

obec Kráľová nad Váhom

28.04.2011

Dohoda č.25/§ 50j/2011

-

8 571,00 EUR

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny, Nové Zámky

obec Kráľová nad Váhom

19.04.2011

Zámenná zmluva 18-04-2011

-

0,00 EUR

Roľnícke družstvo Šaľa

obec Kráľová nad Váhom

06.04.2011

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Z2214012052701

-

614 712,00 EUR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

obec Kráľová nad Váhom

24.03.2011

Zmluva o pripojení A5573173

-

2,00 EUR

Spoločnosť Orange Slovensko a.s. Bratislava

obec Kráľová nad Váhom

24.03.2011

Dodatok k zmluve o pripojení A0634744

-

223,00 EUR

Spoločnosť Orange Slovensko a.s. Bratislava

obec Kráľová nad Váhom

07.03.2011

Zmluva o dielo č. 1/2011

-

2 200,00 EUR

STARCH - Ing.arch. Ildikó Szőcsová Matúškovo

obec Kráľová nad Váhom

26.01.2011

Zmluva o spolupráci

-

200,00 EUR

Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group Bratislava

obec Kráľová nad Váhom

14.01.2011

Zmluva o dielo č. 4/2011

-

300,00 EUR

RRA Šaľa

obec Kráľová nad Váhom

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania

0,00 EUR

obec Kráľová nad Váhom

NATUR-PACK a. s.

Zmluva

Zmluva o nakladaní s použitými batériami a akumulá

0,00 EUR

obec Kráľová nad Váhom

INSA, s.r.o., Sereď

Zmluva o spolupraci

Zmluva o spolupráci

0,00 EUR

IA MPSVR SR

obec Kráľová nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: