Telekom

telekom

Obsah

Faktúry 2021

Zoznam faktúr - marec 2021

Zoznam faktúr - február 2021

Zoznam faktúr - január 2021

 

Faktúry 2020

Zoznam faktúr - December 2020

Zoznam faktúr - November 2020 

Zoznam faktúr - Október 2020

Zoznam faktúr - September 2020

Zoznam faktúr - August 2020 

Zoznam faktúr - Júl 2020 

Zoznam faktúr - Jún 2020

Zoznam faktúr - Máj 2020

Zoznam faktúr - Apríl 2020

Zoznam faktúr - Marec 2020

Zoznam faktúr - Február 2020

Zoznam faktúr - Január 2020

Faktúry 2019

Zoznam faktúr - December 2019

Zoznam faktúr - November 2019

Zoznam faktúr - Október 2019

Zoznam faktúr - September 2019

Zoznam faktúr - August 2019

Zoznam faktúr - Júl 2019

Zoznam faktúr - Jún 2019

Zoznam faktúr - Máj 2019

Zoznam faktúr - Apríl 2019

Zoznam faktúr - Marec 2019

Zoznam faktúr - Február 2019

Zoznam faktúr - Január 2019

Faktúry 2018

Zoznam faktúr December 2018

Zoznam faktúr November 2018

Zoznam faktúr Október 2018

Zoznam faktúr September 2018

Zoznam faktúr August 2018

Zoznam faktúr Júl 2018

Zoznam faktúr Jún 2018

Zoznam faktúr Máj 2018

Zoznam faktúr Apríl 2018

Zoznam faktúr Marec 2018

Zoznam faktúr Február 2018

Zoznam faktúr Január 2018

​​​F A K T Ú R Y  2 0 1 7

Zoznam faktúr december 2017
Zoznam faktúr november 2017
Zoznam faktúr október 2017
Zoznam faktúr september 2017
Zoznam faktúr august 2017
Zoznam faktúr júl 2017
Zoznam faktúr jún 2017
Zoznam faktúr máj 2017
Zoznam faktúr apríl 2017
Zoznam faktúr marec 2017
Zoznam faktúr február 2017
Zoznam faktúr január 2017

​​F A K T Ú R Y   2 0 1 6
Z
oznam faktúr december 2016
Zoznam faktúr november 2016
Zoznam faktúr október 2016
Zoznam faktúr august 2016
Zoznam faktúr júl 2016
Zoznam faktúr jún 2016
Zoznam faktúr máj 2016
Zoznam faktúr apríl 2016
Zoznam faktúr január-marec 2016


 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
06.10.2020

Zmluva o dielo

24/2020

7 052,46 EUR sedemtisícpäťdesiatdva eur štyridsaťšesť centov

Robert Vincze - ROBI ELEKTRO

obec Kráľová nad Váhom

05.10.2020

Kúpna zmluva č. 14/2020

14/2020

408,00 EUR štyristoosem

obec Kráľová nad Váhom

Gabriel Tóth a Zuzana Tóthová

05.10.2020

Kúpna zmluva č. 22/2020

22/2020

84,00 EUR osemdesiatštyri

obec Kráľová nad Váhom

Ing. Karol Audy a Ing. Lenka Audy

16.09.2020

Kúpna zmluva 19/2020

19/2020

420,00 EUR šstyristodvadsať

obec Kráľová nad Váhom

Ladislav Kubičko a Helena Kubičková

14.09.2020

Kúpna zmluva 23/2020

23/2020

420,00 EUR štyristodvadsať

obec Kráľová nad Váhom

Juraj Bergendi a Mgr. Zuzana Bergendiová

14.09.2020

Kúpna zmluva

13/2020

444,00 EUR štyristoštyridsaťštyri

obec Kráľová nad Váhom

Ferdinand Hambalkó a Katarína Hambalková

27.08.2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

--

840,00 EUR osemstoštyridsať

obec Kráľová nad Váhom

RIGHTAUDIT, s.r.o. Nové Zámky

25.08.2020

Mandátna zmluva

10/2020

2 200,00 EUR dvetisícdvesto eur

INPROKON-K s.r.o.

obec Kráľová nad Váhom

17.08.2020

Zmluva o dielo

-

4 990,00 EUR štyritisícdeväťstodeväťdesiat eur

a+office s.r.o.

obec Kráľová nad Váhom

01.07.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

1N/20

1 555,20 EUR jedentisícpäťstopäťdesiatpäť 20/100/ročne

Stavba schodov 888 s. r. o.

obec Kráľová nad Váhom

24.06.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kráľová nad Váhom v roku 2020

3/2020

6 000,00 EUR šesťtisíc

FC Kráľová nad Váhom

obec Kráľová nad Váhom

24.06.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kráľová nad Váhom v roku 2020

9/2020

430,00 EUR štyristotridsať

Združenie maďarských rodičov na Slovensku, Školská rada Kráľová nad Váhom

obec Kráľová nad Váhom

24.06.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kráľová nad Váhom v roku 2020

5/2020

350,00 EUR tristopäťdesiat

Združenie maďarských rodičov na Slovensku, Školská rada Kráľová nad Váhom

obec Kráľová nad Váhom

18.06.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kráľová nad Váhom v roku 2020

8/2020

700,00 EUR sedemsto

KiKe Kultúrne združenie v Kráľovej nad Váhom

obec Kráľová nad Váhom

18.06.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kráľová nad Váhom v roku 2020

7/2020

1 300,00 EUR tisíctristo

Rodičovské združenie pri Základnej škole s VJS

obec Kráľová nad Váhom

18.06.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kráľová nad Váhom v roku 2020

4/2020

720,00 EUR sedemstodvadsať

Rodičovské združenie pri Základnej škole s VJS

obec Kráľová nad Váhom

18.06.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kráľová nad Váhom v roku 2020

6/2020

500,00 EUR päťsto

Renáta Slišková

obec Kráľová nad Váhom

06.05.2020

Zmluva o poskytobvaní služieb

01/2020

184 813,44 EUR jednostoosemdesiatštyritisícosemstotrinásť eur 44/100

FCC Slovensko, s. r. o.

obec Kráľová nad Váhom

30.04.2020

Zmluva o dielo

02/2020

3 755,70 EUR tristisícsedemstopäťdesiatpäť euro 70/100

Rastislav Gažúr - RG Parket Zvolen

obec Kráľová nad Váhom

27.04.2020

Zmluva o dielo

015/2020

17 210,95 EUR sedemnásťtisícdvestodesať eur 95/100

JD ROZHLASY s.r.o. 756 57 Horní Bečva

obec Kráľová nad Váhom

15.04.2020

Zmluva o dielo na vyhotovenie geometrických plánov

VGP/2020/4

842,00 EUR osemstoštyridsaťdva eur

ENgeo, s.r.o.

obec Kráľová nad Váhom

24.02.2020

Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby

PZS/001/2020

587,04 EUR päťstoosemdesiatsedem 4/100

DUSLO a. s.

obec Kráľová nad Váhom

06.02.2020

Zmluva o poskytnutí nenávratných finančných prostriedkov

3

0,00 EUR

obec Kráľová nad Váhom

Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica, Ing. Martin Vavřinek

28.01.2020

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služoeb - balík

1-751677056276

20,89 EUR

obec Kráľová nad Váhom

Slovak Telekom a.s. Bratislava

22.01.2020

dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

1-751675611507

0,00 EUR

obec Kráľová nad Váhom

Slovak Telekom a.s. Bratislava

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: