Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19.01.2018

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov

12018

0,00 EUR

obec Kráľová nad Váhom

ELEKOS OZV

29.11.2017

Dohoda o urovnaní

--

1 500,00 EUR

OZ FK Betonáris

obec Kráľová nad Váhom

06.11.2017

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

6/11/2017

700,00 EUR sedemsto € + DPH

RIGHTAUDIT, s.r.o. Nové Zámky

obec Kráľová nad Váhom

05.10.2017

Zmluva o dielo

158/2017

1 920,00 EUR jedentisícdeväťstodvadsať eur

VF Projekt & Marketing s.r.o., Šaľa - Veča

obec Kráľová nad Váhom

03.10.2017

Zmluva o kontokorentnom úvere

20/059/10

0,00 EUR

obec Kráľová nad Váhom

Prima banka Slovensko, a.s.

18.09.2017

Kúpna zmluva

43/2017

3 869,00 EUR tritisícosemstošesťdesiatdeväť eur

CKD market s.r.o., Trnava

obec Kráľová nad Váhom

18.09.2017

Kúpna zmluva

42/2017

1 596,48 EUR

Erazmus Molnár

obec Kráľová nad Váhom

14.09.2017

Kúpna zmluva

=

3 084,00 EUR tritisícosemdesiatštyri eur

Gabriela Szabová, Šaľa

obec Kráľová nad Váhom

07.09.2017

Nájomná zmluva

1527/6153/NZ-2017

1 037,76 EUR

Slovenská republika v správe Slovenská správa ciest

obec Kráľová nad Váhom

07.09.2017

Zmluva o poskyt. dotácie

41/2017

6 000,00 EUR

FC Kráľová nad Váhom

obec Kráľová nad Váhom

07.09.2017

Zmluva o poskyt. dotácie

40/2017

1 400,00 EUR

Rodičovské združenie pri Základnej škole s VJS

obec Kráľová nad Váhom

07.09.2017

Zmluva o poskyt. dotácie

39/2017

250,00 EUR

Združenie maďarských rodičov na Slovensku, Školská rada Kráľová nad Váhom

obec Kráľová nad Váhom

07.09.2017

Zmluva o poskyt. dotácie

38/2017

930,00 EUR

Neskrotní komedianti (I.E.T.) - Féktelen komédiások (I.E.T.)

obec Kráľová nad Váhom

07.09.2017

Zmluva o poskyt. dotácie

37/2017

500,00 EUR

KiKe Kultúrne združenie v Kráľovej nad Váhom

obec Kráľová nad Váhom

07.09.2017

Zmluva o poskyt. dotácie

36/2017

1 500,00 EUR

KiKe Kultúrne združenie v Kráľovej nad Váhom

obec Kráľová nad Váhom

07.09.2017

Zmluva o poskyt. dotácie

35/2017

1 200,00 EUR

Rodičovské združenie pri Základnej škole s VJS

obec Kráľová nad Váhom

07.09.2017

Nájomná zmluva

1325/6153/NZ-2017

1 825,37 EUR

Slovenská republika v správe Slovenská správa ciest

obec Kráľová nad Váhom

07.09.2017

Kúpna zmluva

665/6153/KZ-2017

24 011,87 EUR

Slovenská republika v správe Slovenská správa ciest

obec Kráľová nad Váhom

05.09.2017

Dodatok č.02 k Zmluve o dodávke plynu

02

0,00 EUR

obec Kráľová nad Váhom

SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

06.07.2017

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.34/2017 na výmenu podlahy na OcÚ

Dodatok č.1 k ZoD č.34/2017

2 598,70 EUR dvetisícpäťstodeväťdesiatosem Eur 70/100

Kőrösi s.r.o., Diakovce

obec Kráľová nad Váhom

30.06.2017

Dohoda o úhrade časti diela ZaD č.2 ÚPN-O

Dohoda č.23/2017

92,00 EUR deväťdesiatdva eur

Ing. Oliver Arpáš Bratislava

obec Kráľová nad Váhom

30.06.2017

Dohoda o úhrade časti diela ZaD č.2 ÚPN-O

23/2017

92,00 EUR deväťdesiatdva eur

Ing. Oliver Arpáš Bratislava

obec Kráľová nad Váhom

26.06.2017

Zmluva o dielo - výmena podlahy

34/2017

1 190,88 EUR jedentisícjednostodeväťdesiat Eur 88/100

Kőrösi s.r.o., Diakovce

obec Kráľová nad Váhom

26.06.2017

Zmluva o dielo na dodávku a montáž dopravných značiek

33/2017

4 400,47 EUR štyritisícštyristo Eur

HIT Slovensko, s.r.o. Sereď

obec Kráľová nad Váhom

21.06.2017

Zmluva o dielo " Revízia elektroinštalácie a bleskozvodov

32/2017

1 770,00 EUR jedentisícsedemstosedemdesiat eur

obec Kráľová nad Váhom

SATOS - Elektroservis Zvolenská Slatina

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: