Telekom

telekom

Obsah

Faktúry 2021

Zoznam faktúr - marec 2021

Zoznam faktúr - február 2021

Zoznam faktúr - január 2021

 

Faktúry 2020

Zoznam faktúr - December 2020

Zoznam faktúr - November 2020 

Zoznam faktúr - Október 2020

Zoznam faktúr - September 2020

Zoznam faktúr - August 2020 

Zoznam faktúr - Júl 2020 

Zoznam faktúr - Jún 2020

Zoznam faktúr - Máj 2020

Zoznam faktúr - Apríl 2020

Zoznam faktúr - Marec 2020

Zoznam faktúr - Február 2020

Zoznam faktúr - Január 2020

Faktúry 2019

Zoznam faktúr - December 2019

Zoznam faktúr - November 2019

Zoznam faktúr - Október 2019

Zoznam faktúr - September 2019

Zoznam faktúr - August 2019

Zoznam faktúr - Júl 2019

Zoznam faktúr - Jún 2019

Zoznam faktúr - Máj 2019

Zoznam faktúr - Apríl 2019

Zoznam faktúr - Marec 2019

Zoznam faktúr - Február 2019

Zoznam faktúr - Január 2019

Faktúry 2018

Zoznam faktúr December 2018

Zoznam faktúr November 2018

Zoznam faktúr Október 2018

Zoznam faktúr September 2018

Zoznam faktúr August 2018

Zoznam faktúr Júl 2018

Zoznam faktúr Jún 2018

Zoznam faktúr Máj 2018

Zoznam faktúr Apríl 2018

Zoznam faktúr Marec 2018

Zoznam faktúr Február 2018

Zoznam faktúr Január 2018

​​​F A K T Ú R Y  2 0 1 7

Zoznam faktúr december 2017
Zoznam faktúr november 2017
Zoznam faktúr október 2017
Zoznam faktúr september 2017
Zoznam faktúr august 2017
Zoznam faktúr júl 2017
Zoznam faktúr jún 2017
Zoznam faktúr máj 2017
Zoznam faktúr apríl 2017
Zoznam faktúr marec 2017
Zoznam faktúr február 2017
Zoznam faktúr január 2017

​​F A K T Ú R Y   2 0 1 6
Z
oznam faktúr december 2016
Zoznam faktúr november 2016
Zoznam faktúr október 2016
Zoznam faktúr august 2016
Zoznam faktúr júl 2016
Zoznam faktúr jún 2016
Zoznam faktúr máj 2016
Zoznam faktúr apríl 2016
Zoznam faktúr január-marec 2016


 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19.02.2019

Rámcová mandátna zmluva

01/2019

18 720,00 EUR osemnásťtisícsedemstodvadsať eur

KOODIS spol. s r.o. Šaľa

obec Kráľová nad Váhom

06.02.2019

Kúpna zmluva

3/2019

300,00 EUR

obec Kráľová nad Váhom

OZ Matúšova Zem - Mátyusföld PT

28.01.2019

Zmluva o zriadení vecného bremena

2019

0,00 EUR

J. VINCE, s. r. o

obec Kráľová nad Váhom

24.01.2019

Dodatok č. 9 k zmluve o ykonaní zberu, ....

9

0,00 EUR

FCC Slovensko, s. r. o.

obec Kráľová nad Váhom

17.12.2018

Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci

MAS-02-2018

750,00 EUR sedemstopäťdesiat

Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport

obec Kráľová nad Váhom

13.12.2018

Dodatok č. 1 k NZ

Dodatok č. 1 k NZ 1527/6153/NZ-2017

977,62 EUR deväťstosedemdesiatsedem 60/100

Slovenská správa ciest

obec Kráľová nad Váhom

15.11.2018

Zmluva o výpožičke

22/1/2018

0,00 EUR

Gabriel Bergendi, Kráľová nad Váhom č.2

obec Kráľová nad Váhom

14.11.2018

Kúpna zmluva

20/2018

612,00 EUR šesťstodvanásť

Ladislav Székely, Monika Székelyová

obec Kráľová nad Váhom

12.11.2018

Zmluva o zriadení vecných bremien

--

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava

obec Kráľová nad Váhom

22.10.2018

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 3/2018

1.

1,00 EUR jedno euro

Erazmus Molnár

obec Kráľová nad Váhom

15.10.2018

Nájomná zmluva na pozemok

=

0,00 EUR

obec Kráľová nad Váhom

Tibor Morovič - Manussi, Kajal

04.10.2018

Dodatok k zmluve o dielo

2

3 587,46 EUR tritisícpäťstoosemdesiatsedem euro 46/100

TIMS, s.r.o., Nitra

obec Kráľová nad Váhom

13.09.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

16/2018

600,00 EUR šesťsto

ZO CSEMADOK Kráľová nad Váhom

obec Kráľová nad Váhom

12.09.2018

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP

1

0,00 EUR

obec Kráľová nad Váhom

Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica, Ing. Martin Vavřinek

07.09.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

19/2018

1 200,00 EUR tisícdvesto

KiKe Kultúrne združenie v Kráľovej nad Váhom

obec Kráľová nad Váhom

07.09.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

18/2018

400,00 EUR štyristo

KiKe Kultúrne združenie v Kráľovej nad Váhom

obec Kráľová nad Váhom

07.09.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

17/2018

162,00 EUR stošesťdesiatdva

KiKe Kultúrne združenie v Kráľovej nad Váhom

obec Kráľová nad Váhom

07.09.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

14/2018

300,00 EUR tristo

Združenie maďarských rodičov na Slovensku, Školská rada Kráľová nad Váhom

obec Kráľová nad Váhom

06.09.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

15/2018

1 400,00 EUR tisícštyristo

Rodičovské združenie pri Základnej škole s VJS

obec Kráľová nad Váhom

06.09.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

13/2018

1 400,00 EUR tisícštyristo

Rodičovské združenie pri Základnej škole s VJS

obec Kráľová nad Váhom

06.09.2018

Kúpna zmluva

Z201831017_Z

69 649,00 EUR šesťdesiatdeväťtisícšesťstoštyridsaťdeväť eur

STEBERG s.r.o.

obec Kráľová nad Váhom

24.07.2018

Dodatok č.1 k ZoD č.05/06/2018

1

0,00 EUR

TIMS, s.r.o., Nitra

obec Kráľová nad Váhom

23.07.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Kráľová nad Váhom v roku 2018

12/2018

8 760,00 EUR osemtisícsedemstošesťdesiat euro

Futbalový Club Kráľová nad Váhom

obec Kráľová nad Váhom

11.07.2018

Zmluva o dielo

05/06/2018

67 746,34 EUR šesťdesiatsedemtisícsedemstoštyridsaťšesť euro 34/100

TIMS, s.r.o., Nitra

obec Kráľová nad Váhom

29.06.2018

Kúpna zmluva

12018

1,00 EUR jedno euro

obec Kráľová nad Váhom

Bergendi a spol.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: