Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22.12.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie č. DP01/2016

č. DP01/2016

2 700,00 EUR

MAS Dolné Považie

obec Kráľová nad Váhom

15.12.2016

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

5 398,80 EUR

B-PROJEKT, spol. s r.o.

obec Kráľová nad Váhom

15.12.2016

Dohoda o poskytnutí v roku 2016

Dohoda o poskytnutí dotácie

550,00 EUR

obec Kráľová nad Váhom

ZO CSEMADOK Kráľová nad Váhom

15.12.2016

Dohoda o poskytnutí dotácie v roku 2016

Dohoda o poskytnutí dotácie

400,00 EUR

obec Kráľová nad Váhom

KiKe Kultúrne združenie v Kráľovej nad Váhom

15.12.2016

Dohoda o poskytnutí dotácie v roku 201+

Dohoda o poskytnutí dotácie

2 100,00 EUR

obec Kráľová nad Váhom

Združenie maďarských rodičov na Slovensku, Školská rada Kráľová nad Váhom

15.12.2016

Dohoda o poskytnutí dotácie v roku 2016

Dohoda o poskytnutí dotácie

1 100,00 EUR

obec Kráľová nad Váhom

Rodičovské združenie pri Základnej škole s VJS

15.12.2016

Dohoda o poskytnutí dotácie v roku 2016

Dohoda o poskytnutí dotácie

500,00 EUR

obec Kráľová nad Váhom

Združenie maďarských rodičov na Slovensku, Školská rada Kráľová nad Váhom

15.12.2016

Dohoda o poskytnutí dotácie v roku 2016

Dohoda o poskytnutí dotácie

500,00 EUR

obec Kráľová nad Váhom

Rodičovské združenie pri Základnej škole s VJS

15.12.2016

Dohoda o poskytnutí dotácie v roku 2016

Dohoda o poskytnutí dotácie

12 000,00 EUR

obec Kráľová nad Váhom

FC Kráľová nad Váhom

15.12.2016

Dodatok

Dodatok k zmluve ZSE

0,00 EUR

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1

obec Kráľová nad Váhom

15.12.2016

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve

0,00 EUR

obec Kráľová nad Váhom

Verona Kocsisová

30.11.2016

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

1 440,00 EUR

RIGHTAUDIT, s.r.o. Nové Zámky

obec Kráľová nad Váhom

09.11.2016

Zmluva o dielo

ZoD č.6/2016

2 867,69 EUR

BETONMIX s.r.o., 925 03 Horné Saliby 758

obec Kráľová nad Váhom

09.11.2016

Zmluva o dielo

ZoD č.1942016

720,00 EUR

VF Projekt & Marketing s.r.o., Šaľa - Veča

obec Kráľová nad Váhom

09.11.2016

Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest

Dodatok č.1 k Zmluve č. ZLP- 2016-0556

0,00 EUR

obec Kráľová nad Váhom

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS), Bratislava

04.11.2016

Zmluva o vedení účtovnej evidencie

Zmluva o vedení účtovnej evidencie

900,00 EUR

Erika Pargáčová

obec Kráľová nad Váhom

24.10.2016

Mandátna zmluva

010/2016

160,00 EUR

SaWo CONSULTING - Michal Jobbágy, Šaľa

obec Kráľová nad Váhom

10.10.2016

Rekonštrukcia budovy márnice Kráľová nad Váhom

Zmluva o dielo 2/2016

15 211,78 EUR

BETONMIX s.r.o., 925 03 Horné Saliby 758

obec Kráľová nad Váhom

06.10.2016

Dodatok k zmluve o kontokorentnom úvere

Zmluva o kontokorentnom úvere

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

obec Kráľová nad Váhom

19.09.2016

Vyhotovenie kamenného prícestného kríža

ZoD č.2/07/2016

2 150,00 EUR

Kazimír Cséfalvay

obec Kráľová nad Váhom

17.08.2016

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci

0,00 EUR

IA MPSVR SR

obec Kráľová nad Váhom

10.08.2016

Kúpna zlluva

16/767/L13.0901.13.0017/KZ

900,00 EUR

obec Kráľová nad Váhom

Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava

05.08.2016

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

2 736,00 EUR

obec Kráľová nad Váhom

Bergendiová A., Kocisová V.

03.08.2016

Zmluva o zriadení vecných bremien

16/822/L.13.0901.13.0017/VB

120,00 EUR

obec Kráľová nad Váhom

Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava

29.07.2016

Dodatok č.2 k Zmluve o termínovanom úvere 20/003/14

Dodatok č.2

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina

obec Kráľová nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: