Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
03.08.2018

32/2018

Oprava rozhlasovej ústredne

0,00 EUR

SEAK LC Prešov

obec Kráľová nad Váhom

02.08.2018

31/2018

Dopravné zrkadlo kruhové (STANDARD)

345,00 EUR tristoštyridsaťpäť eur

SIVEX, s.r.o. Bratislava

obec Kráľová nad Váhom

31.07.2018

30/2018

soľná nádoba 100 litrová do úpravovne vody

0,00 EUR

Edgar Mertens, N.V.Gogola 2446/21, 071 01 Michalovce

obec Kráľová nad Váhom

27.07.2018

29/ 2018

Oprava, nastavenie vchodových dverí na bytových domoch

0,00 EUR

RG PLAST s.r.o., Trstice

obec Kráľová nad Váhom

11.07.2018

27/2018

autobus na zájazd do Rumunska (Zruženie Sv.kráľa)

1 640,00 EUR

DOPA - Servis, s.r.o.

obec Kráľová nad Váhom

11.07.2018

26/2018

Piesok záhorácky praný pre materskú školu

0,00 EUR

Štrkopiesky Galanta, s.r.o.

obec Kráľová nad Váhom

27.06.2018

24/2018

Odstránenie havarijného stavu - zatekanie strechy - bytovka č.707

0,00 EUR

DEKADAR, s.r.o.

obec Kráľová nad Váhom

27.06.2018

22/2018

Vytýčenie podzemných vedení - vody a kanalizácie na ul. Poštová

0,00 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. - Šaľa

obec Kráľová nad Váhom

27.06.2018

21/2018

Rezanie živičnej krytiny na ul. Taliga

0,00 EUR

ALTONAS GROUP SK s.r.o.

obec Kráľová nad Váhom

27.06.2018

20/2018

Výmena okien na budove klubu dôchodcov 2 ks

1 445,77 EUR jedentisícštyristoštyridsaťpäť euro 77/100

KOLAN spol. s r.o., Priemyselná 6, 924 01 Galanta

obec Kráľová nad Váhom

21.06.2018

23/2018

audit záverečného účtu obce za rok 2017

0,00 EUR

RIGHTAUDIT, s.r.o. Nové Zámky

obec Kráľová nad Váhom

06.07.2017

6/2017

Dodávka a montáž dopravných značiek

4 400,47 EUR štyritisícštyristo Eur 47/100

HIT Slovensko, s.r.o. Sereď

obec Kráľová nad Váhom

08.06.2017

4/2017

audit účtovnej uzávierky za rok 2016

0,00 EUR

RIGHTAUDIT, s.r.o. Nové Zámky

obec Kráľová nad Váhom

14.11.2016

8/2016

objednávka na vykonanie auditu účtovnej závierky za roky 2014 a 2015

0,00 EUR

RIGHTAUDIT, s.r.o. Nové Zámky

obec Kráľová nad Váhom

23.03.2011

1120013

Preprava futbalového mužstva

0,00 EUR

Slov. autobusová doprava - Nové Zámky

obec Kráľová nad Váhom

23.03.2011

59/2011

Rozbor vody z artézskej studne

0,00 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. - Šaľa

obec Kráľová nad Váhom

22.03.2011

58/2011

Revízia nízkotlakových kotolní ZŠ, MŠ

0,00 EUR

EURO-Exclusív s.r.o. - Galanta

obec Kráľová nad Váhom

09.03.2011

57/2011

Tonery do tlačiarní

0,00 EUR

VEGA Takáč - Šaľa

obec Kráľová nad Váhom

02.03.2011

56/2011

Zámková dlažba - ZŠ slov.

0,00 EUR

Stavebniny Manussi - Kráľová nad Váhom

obec Kráľová nad Váhom

18.02.2011

55/2011

Prekládka plynomeru ZŠ slov.

0,00 EUR

Real Vokup - Šaľa

obec Kráľová nad Váhom

11.02.2011

54/2011

Rozpočet a výkaz výmer k projektu Protipovodňová ochrana obce

0,00 EUR

root

obec Kráľová nad Váhom

05.02.2011

0502/2011

Oprava plynového kotla byt č.709/1

0,00 EUR

Horváth a syn - Pata

obec Kráľová nad Váhom

31.01.2011

53/2011

Posyp miestnych komunikácií

0,00 EUR

Juraj Horák - Šaľa

obec Kráľová nad Váhom

19.01.2011

52/2011

Čalúnnické práce - postieľky MŠ

0,00 EUR

Vojtech Halász Nábytok - Šaľa

obec Kráľová nad Váhom

17.01.2011

51/2011

Kurz - opatrovateľská služba

0,00 EUR

Inštitút vzdelávania DRASZ s.r.o. - Šaľa

obec Kráľová nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: