Obsah

Detail zmluvyč.: OPKZP-PO1-SC111-2017-23/223
 • Názov
  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 • Typ zmluvy
 • Číslo zmluvy
  OPKZP-PO1-SC111-2017-23/223
 • Predmet zmluvy
  Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi poskytovateľom a prijímateľom pri poskytnutí nenávratných finančných prostriedkov zo strany poskytovateľa prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Kráľová nad Váhom
 • Cena
  80 985,60 EUR osemdesiattisícdeväťstoosemdesiatpäť euro, 60/100
 • Dátum účinnosti zmluvy
  29.6.2018
 • Platnosť zmluvy do
  Neuvedené
 • Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy
  21.6.2018
 • Dátum zverejnenia
  28.6.2018
Súvisiace dodatky k zmluve
Číslo Dátum vystavenia Cena
1 6.9.2018 0,00 EUR
2   0,00 EUR
Súvisiace objednávky
Súvisiace faktúry
 • 1. Zmluvná strana
  Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia
 • IČO
  00 626 031
 • DIČ
 • Adresa
  Banská Bystrica, Tajovského 28
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • 2. Zmluvná strana
  obec Kráľová nad Váhom
 • IČO
  00 306 070
 • DIČ
  2021024016
 • Adresa
  Kráľová nad Váhom č. 71, 925 91 Kráľová nad Váhom
 • Telefón
 • E-mail
  obeckralovanv@stonline.sk
 • Web
  http://www.kralovanadvahom.sk
 • Meno podpisujúcej osoby
  RNDr. Ferenc Bergendi
 • Funkcia podpisujúcej osoby
  starosta obce
 • Poznámka