Telekom

telekom

Obsah

Faktúry 2021

Zoznam faktúr - marec 2021

Zoznam faktúr - február 2021

Zoznam faktúr - január 2021

 

Faktúry 2020

Zoznam faktúr - December 2020

Zoznam faktúr - November 2020 

Zoznam faktúr - Október 2020

Zoznam faktúr - September 2020

Zoznam faktúr - August 2020 

Zoznam faktúr - Júl 2020 

Zoznam faktúr - Jún 2020

Zoznam faktúr - Máj 2020

Zoznam faktúr - Apríl 2020

Zoznam faktúr - Marec 2020

Zoznam faktúr - Február 2020

Zoznam faktúr - Január 2020

Faktúry 2019

Zoznam faktúr - December 2019

Zoznam faktúr - November 2019

Zoznam faktúr - Október 2019

Zoznam faktúr - September 2019

Zoznam faktúr - August 2019

Zoznam faktúr - Júl 2019

Zoznam faktúr - Jún 2019

Zoznam faktúr - Máj 2019

Zoznam faktúr - Apríl 2019

Zoznam faktúr - Marec 2019

Zoznam faktúr - Február 2019

Zoznam faktúr - Január 2019

Faktúry 2018

Zoznam faktúr December 2018

Zoznam faktúr November 2018

Zoznam faktúr Október 2018

Zoznam faktúr September 2018

Zoznam faktúr August 2018

Zoznam faktúr Júl 2018

Zoznam faktúr Jún 2018

Zoznam faktúr Máj 2018

Zoznam faktúr Apríl 2018

Zoznam faktúr Marec 2018

Zoznam faktúr Február 2018

Zoznam faktúr Január 2018

​​​F A K T Ú R Y  2 0 1 7

Zoznam faktúr december 2017
Zoznam faktúr november 2017
Zoznam faktúr október 2017
Zoznam faktúr september 2017
Zoznam faktúr august 2017
Zoznam faktúr júl 2017
Zoznam faktúr jún 2017
Zoznam faktúr máj 2017
Zoznam faktúr apríl 2017
Zoznam faktúr marec 2017
Zoznam faktúr február 2017
Zoznam faktúr január 2017

​​F A K T Ú R Y   2 0 1 6
Z
oznam faktúr december 2016
Zoznam faktúr november 2016
Zoznam faktúr október 2016
Zoznam faktúr august 2016
Zoznam faktúr júl 2016
Zoznam faktúr jún 2016
Zoznam faktúr máj 2016
Zoznam faktúr apríl 2016
Zoznam faktúr január-marec 2016


 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.04.2021

Dodatok č.01 k Zmluve o poskytovaní účtovníckych služieb

01

800,00 EUR osemsto eur

obec Kráľová nad Váhom

AMICOUNT s. r. o.

15.04.2021

Dohoda o zriadení SŠÚ

2/2021

Neuvedené

obec Kráľová nad Váhom

MESTO Šaľa

24.03.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

01/2021

1 428,00 EUR jedentisícštyristodvadsaťosem eur

obec Kráľová nad Váhom

ELEKTROSTAV Slovakia spol. s r.o.

02.03.2021

Mandátna zmluva

2021/000007

311,30 EUR tristojedenásť eur tridsať centov

Mgr. Martin Lobotka

obec Kráľová nad Váhom

02.03.2021

Mandátna zmluva

2021/000001

1 184,84 EUR jedentisícjednostoosemdesiatštyri eur osemdesiatštyri centov

Mgr. Martin Lobotka

obec Kráľová nad Váhom

01.03.2021

Zmluva o dodaní tovarov

002/2021

14 937,66 EUR štrnásťtisícdeväťstotridsaťsedem eur šesťdesiatšesť centov

obec Kráľová nad Váhom

Slovak Telekom a.s. Bratislava

12.02.2021

Zmluva o spolupráci

001/2021

Neuvedené

COUPE INVEST s. r. o.

obec Kráľová nad Váhom

11.01.2021

Dodatok 2020/2 k zmluve o uskladnení tuhého komunálneho odpadu

2020/2

Neuvedené

Skládka tuhého komunálneho odpadu N-14 a- s-

obec Kráľová nad Váhom

11.01.2021

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

11-12-2020

780,00 EUR

obec Kráľová nad Váhom

Galileo Corporation s. r. o.

10.12.2020

Zmluva o dielo

KnV/2020

4 980,00 EUR štyritisícdeväťstoosemdesiat eur

Kováč Architects s.r.o.

obec Kráľová nad Váhom

10.12.2020

Zmluva o dielo

KnV/2020/1

1 650,00 EUR jedentisícšesťstopäťdesiat ešur

STAVPROS NR, s.r.o.

obec Kráľová nad Váhom

02.12.2020

Zmluva o výpožičke

1/2020 ZoV

0,00 EUR

obec Kráľová nad Váhom

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

25.11.2020

Dohoda

2020/25

144,00 EUR jednostoštyridsaťštyri eur

Ing. Kazimír Estélyi a Ing. Johanna Estélyiová

obec Kráľová nad Váhom

24.11.2020

Zmluva o dielo

2020/32

15 305,76 EUR pätnásťtisíctristopäť eur sedemdesiatšesť centov

Robert Vincze - ROBI ELEKTRO

obec Kráľová nad Váhom

20.11.2020

Zámenná zmluva

Z 12020

84,00 EUR osemdesiatštyri

Morovics Ferdinand a spol.

obec Kráľová nad Váhom

20.11.2020

Kúpna zmluva č. 31/2020

31/2020

648,00 EUR šesťstoštyristoosem

obec Kráľová nad Váhom

Poľovnícke združenie Priehrada Kráľová nad Váhom

13.11.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

2020/128/0875

29 614,00 EUR dvadsaťdeväťtisícšesťstoštrnásť eur

obec Kráľová nad Váhom

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

05.11.2020

Dohoda

2020/30

6 312,00 EUR šesťtisíctristodvanásť eur

Jozef Buček

obec Kráľová nad Váhom

02.11.2020

Dohoda

2020/28

317,00 EUR tristosedemnásť eur

Imrich Tóth, Klaudia Tóthová, 925 91 Kráľová nad Váhom č. 236

obec Kráľová nad Váhom

02.11.2020

Dododa

2020/27

98,00 EUR deväťdesiatosem eur

Mgr. Tóthová Klaudia

obec Kráľová nad Váhom

02.11.2020

Dohoda

2020/26

175,00 EUR jednostosedemdesiatpäť eur

Jozef Vince, Kráľová nad Váhom č. 321

obec Kráľová nad Váhom

26.10.2020

Dohoda

20/17/010/7

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, F. Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky

obec Kráľová nad Váhom

09.10.2020

Kúpna zmluva č. 18/2020

18/2020

480,00 EUR štyristoosemdesiat

obec Kráľová nad Váhom

Ing. Veronika Rakovská

08.10.2020

Kúpna zmluva 15/2020

15/2020

432,00 EUR štyristotridsaťdva

obec Kráľová nad Váhom

Gizela Vadkertiová, Ing. Jozef Vadkerti, Zuzana Bogárová, Mgr. Hajnalka Oláh

08.10.2020

Kúpna zmluva č. 12/2020

12/2020

324,00 EUR tristodvadsaťštyri

obec Kráľová nad Váhom

Ing. Alexander Hrotko a Monika Székelyová,

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: