Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
10.10.2013

Dodatok č. 1 k terminovanému úveru č. 20/007/12

-

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina

obec Kráľová nad Váhom

24.09.2013

Zmluva o spolupráci

-

200,00 EUR

Komunálna poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

obec Kráľová nad Váhom

17.09.2013

Zmluva o prenájme verejného priestranstva

-

100,00 EUR

PROIMPEX s.r.o., 925 84 Vlčany č. 314

obec Kráľová nad Váhom

17.09.2013

Zmluva o prenájme verejného priestranstva

-

100,00 EUR

BRIMAK, spol. s r.o., 925 91 Kráľová nad Váhom 703

obec Kráľová nad Váhom

17.09.2013

Zmluva o prenájme verejného priestranstva

-

100,00 EUR

VODOMONT-VS, a,s., Murgašova 27, 927 01 Šaľa

obec Kráľová nad Váhom

17.09.2013

Kúpna zmluva

-

1,00 EUR

Tibor Bergendi, Hohenstein str.18, 812 443 Mníchov, Spolková republika Nemecko

obec Kráľová nad Váhom

05.09.2013

Zmluva o prenájme verejného priestranstva

-

1 000,00 EUR

DAISY-ELEKTRO, spol. s r.o., Šafárikova 443/16, 924 01 Galanta

obec Kráľová nad Váhom

26.08.2013

Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva č.808697

-

13 640,00 EUR

Autoprofit s.r.o. Školská 743/2, 924 01 Galanta

obec Kráľová nad Váhom

26.08.2013

Zmluva o prenájme verejného priestranstva

-

200,00 EUR

COM-KLÍMA s.r.o., Ámosa Jedlíka 4554, 945 01 Komárno

obec Kráľová nad Váhom

22.08.2013

Zmluva o prenájme verejného priestranstva

-

2 000,00 EUR

Peikko Slovakia s.r.o., 925 91 Kráľová nad Váhom 660

obec Kráľová nad Váhom

22.08.2013

Zmluva o dielo č. TG/018/2013

-

2 400,00 EUR

Ing. Kovács Silvester - Thermopol, 29. augusta 16, 924 01 Galanta

obec Kráľová nad Váhom

15.08.2013

Zámenná zmluva

-

0,00 EUR

Imrich Tóth, Klaudia Tóthová, 925 91 Kráľová nad Váhom č. 236

obec Kráľová nad Váhom

13.08.2013

Zmluva o prenájme VP

-

200,00 EUR

A.S.A. Slovensko spol. s r.o. , Bratislavská 18, 900 51 Zohor

obec Kráľová nad Váhom

13.08.2013

Zmluva o poskytovaní strážnej služby č. PAN-S-123/2013

-

640,80 EUR

Pannom Guard International, s.r.o., Štúrova 42, 927 01 Šaľa

obec Kráľová nad Váhom

22.07.2013

Zmluva o prenájme VP

-

50,00 EUR

Klampiarstvo HAKL- Ernest Hanák, 925 91 Kráľová nad Váhom č.150

obec Kráľová nad Váhom

22.07.2013

Zmluva o prenájme VP

-

80,00 EUR

Marcell spol. s r.o., 925 91 Kráľová nad Váhom 294

obec Kráľová nad Váhom

22.07.2013

Zmluva o prenájme VP

-

200,00 EUR

MENERT spol. s r.o., 927 01 Šaľa, Hlboká 3

obec Kráľová nad Váhom

22.07.2013

Zmluva o prenájme VP

-

200,00 EUR

PrimaSteel, s.r.o., 924 01 Galanta, Cintorínska ul. 936

obec Kráľová nad Váhom

22.07.2013

Zmluva o prenájme VP

-

100,00 EUR

Rudolf Sárkőzi, 927 01 Šaľa, Pažitná 4

obec Kráľová nad Váhom

22.07.2013

Zmluva o prenájme VP

-

20,00 EUR

Technobal Šaľa s.r.o., 925 91, Kráľová nad Váhom č. 706

obec Kráľová nad Váhom

22.07.2013

Zmluva o prenájme VP

-

100,00 EUR

YASAKA, s.r.o. 927 01 Šaľa, Diakovská cesta 15

obec Kráľová nad Váhom

28.06.2013

Dodatok k Dohode č.18/§50j/2013

-

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, F. Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky

obec Kráľová nad Váhom

14.06.2013

Kúpna zmluva

-

348,00 EUR

Atila Forró a Ildikó Forróová, rod. Bergendiová 925 91 Kráľová nad Váhom č.346

obec Kráľová nad Váhom

12.06.2013

Dodatok č. 2 - Jupotrans

-

0,00 EUR

Juraj Pozsonyi – JUPOTRANS 925 91 Kráľová nad Váhom 17

obec Kráľová nad Váhom

03.06.2013

Zmluva o dielo

-

0,00 EUR

MISTRAL MUSIC KIADÓ ÉS PROGRAMIRODA KFT., 1191 Budapest, Ady Endre út 42.-44.II/13.

obec Kráľová nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: