Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
23.07.2012

Zmluva o prenájme verejného priestranstva

-

50,00 EUR

YASAKA, s.r.o., Diakovská cesta 15, 927 01 Šaľa

obec Kráľová nad Váhom

23.07.2012

Zmluva o prenájme verejného priestranstva

-

100,00 EUR

EUROMONT-Jozef Marcel, 925 91 Kráľová nad Váhom 294

obec Kráľová nad Váhom

23.07.2012

Zmluva o prenájme verejného priestranstva

-

20,00 EUR

COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo, Revolučná štvrť 953, 924 14 Galanta

obec Kráľová nad Váhom

23.07.2012

Zmluva o prenájme verejného priestranstva

-

2 000,00 EUR

Deltabeam Slovakia spol. s r.o., 925 91 Kráľová nad Váhom č.647

obec Kráľová nad Váhom

22.06.2012

Zmluva koncert skupiny CSÍK ZENEKAR

-

0,00 EUR

Bálvány Kft. 1122 Budapest, Széll Kálmán tér 13. ( 1122 Budapešť, nám. Kalmana Széll č.13 )

obec Kráľová nad Váhom

22.06.2012

Zmluva o prenájme verejného priestranstva

-

597,00 EUR

DEMOX 2, spol. s r.o., 925 91 Kráľová nad Váhom 595

obec Kráľová nad Váhom

22.06.2012

Zmluva o prenájme verejného priestranstva

-

20,00 EUR

Daniel Kopáčik-BRIAM, 925 91 Kráľová nad Váhom 633

obec Kráľová nad Váhom

22.06.2012

Zmluva o prenájme verejného priestranstva

-

35,00 EUR

Kamenosochárstva Jozef Čizmadia, 927 05 Dlhá nad Váhom 37

obec Kráľová nad Váhom

22.06.2012

Zmluva o dielo

-

7 633,04 EUR

Ľudovit Serédi Signál, Nešporova 1016/10, 927 01 Šaľa

obec Kráľová nad Váhom

31.05.2012

Zmluva o dielo

-

0,00 EUR

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Piešťany, Správa povodia dolného Váhu, ul. Dolná 16, 927 00 Šaľa

obec Kráľová nad Váhom

28.05.2012

Zmluva o prevádzkovaní č.43/02/9274/2012

-

0,00 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

obec Kráľová nad Váhom

18.05.2012

Dohoda č.44/§50j/2012

-

5 851,05 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, F. Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky

obec Kráľová nad Váhom

15.05.2012

Zmluva č.86559 08U01

-

20 330,00 EUR

Environmentálny fond, Bukuresštská 4, 813 26 Bratislava

obec Kráľová nad Váhom

10.05.2012

Zmluva o termínovanom úvere č.20/007/12

-

30 000,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina

obec Kráľová nad Váhom

10.05.2012

Dodatok č.1 k zmluve o termínovanom úvere č. 20/058/10

-

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina

obec Kráľová nad Váhom

10.05.2012

Dodatok č.2 k zmluve o termínovanom úvere č. 20/059/10

-

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina

obec Kráľová nad Váhom

07.05.2012

Zmluva č.26/NR/2012 o poskytnutí dotácie

-

3 000,00 EUR

Obvodný úrad Nitra Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra

obec Kráľová nad Váhom

12.04.2012

Kúpna zmluva

-

30 000,00 EUR

Juraj Kováč, bytom Galanta, SNP 955/44 Marta Halászová, bytom Galanta, štvrť SNP č. 1001/31

obec Kráľová nad Váhom

26.03.2012

Zmluva o dielo č.1084/2012

-

20 804,08 EUR

VODOMONT-VS, a,s., Murgašova 27, 927 01 Šaľa

obec Kráľová nad Váhom

09.03.2012

Dodatok č.1/DZ221401205270101 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo Z2214012052701

-

0,00 EUR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

obec Kráľová nad Váhom

08.03.2012

Mandátna zmluva. Stavebný dozor

-

3 000,00 EUR

Ing. Imrich Konrád, 925 92 Kajal 8

obec Kráľová nad Váhom

19.12.2011

Dodatok č.1 - Jupotrans

-

0,00 EUR

Juraj Pozsonyi – JUPOTRANS 925 91 Kráľová nad Váhom 17

obec Kráľová nad Váhom

23.11.2011

Zmluva o dielo č.59/2011

-

1 560,00 EUR

root

obec Kráľová nad Váhom

11.11.2011

Zmluva o dielo č.58/2011

-

1 560,00 EUR

root

obec Kráľová nad Váhom

27.10.2011

Zmluva č.50/POD-29/11

-

3 500,00 EUR

Environmentálny fond, Bukurešská 4, 813 2 Bratislava

obec Kráľová nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: