Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27.10.2011

Zmluva o dielo č.1077/2011

-

7 260,00 EUR

VODOMONT-VS, a,s., Murgašova 27, 927 01 Šaľa

obec Kráľová nad Váhom

06.10.2011

Dodatok č.1 k Zmluve o kontokorentnom úvere č.20/059/10

-

200,00 EUR

Dexia banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina

obec Kráľová nad Váhom

28.09.2011

Kúpna zmluva

-

2 916,00 EUR

Jozef Vince, Kráľová nad Váhom č. 321

obec Kráľová nad Váhom

14.09.2011

Zámenná zmluva 14-09-2011

-

0,00 EUR

Tomáš Hučko, Narcisová 1948/17, 927 05 Šaľa-Veča

obec Kráľová nad Váhom

30.08.2011

Zmluva o zriadení vecného bremena č.5635/Ne

-

0,00 EUR

ZVS, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

obec Kráľová nad Váhom

26.08.2011

Zmluva o dielo č. 13/2011

-

1 000,00 EUR

RRA Šaľa, Žiharec 85

obec Kráľová nad Váhom

28.07.2011

Zmluva o dielo č. 5/2011

-

11 056,00 EUR

KOLO-KOMPANY, spol. s r.o. 925 91 Žiharec 722

obec Kráľová nad Váhom

30.06.2011

Zmluva o službách 120411/3

-

0,00 EUR

OPEN DOOR INTERNATIONAL, s.r.o. Šaľa, Pázmáňa 2125/27

obec Kráľová nad Váhom

30.06.2011

Zmluva o zriadení vecného bremena č.3131/Ne-14/2011

-

102,80 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra, Nábrežie za hydrocentrálou 4

obec Kráľová nad Váhom

06.06.2011

Zmluva o poskytovaní služieb

-

0,00 EUR

Juraj Pozsonyi - JUPOTRANS - Kráľová nad Váhom 17

obec Kráľová nad Váhom

31.05.2011

Kúpna zmluva

-

10 000,00 EUR

František Horváth, Anna Horváthová, Helena Horváthová

obec Kráľová nad Váhom

12.05.2011

Zmluva o dielo č. 3/2011

-

1 600,00 EUR

STARCH Ing.arch.Ildikó Szőcsová Matúškovo č.663

obec Kráľová nad Váhom

05.05.2011

Kúpna zmluva

-

67,00 EUR

Lívia Ághová - Praha, Barnabáš Ágh - Bratislava, Anna Ághová - Mníchov, Zlatica Ághová - Šaľa, Zoltán Ágh - Galanta

obec Kráľová nad Váhom

03.05.2011

Mandátna zmluva. Projekt: "Úprava verejných priestranstiev ..."

-

2 838,00 EUR

Ladislav Bús, 925 04 Tomášikovo 211

obec Kráľová nad Váhom

28.04.2011

Dohoda č.25/§ 50j/2011

-

8 571,00 EUR

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny, Nové Zámky

obec Kráľová nad Váhom

19.04.2011

Zámenná zmluva 18-04-2011

-

0,00 EUR

Roľnícke družstvo Šaľa

obec Kráľová nad Váhom

06.04.2011

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Z2214012052701

-

614 712,00 EUR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

obec Kráľová nad Váhom

24.03.2011

Zmluva o pripojení A5573173

-

2,00 EUR

Spoločnosť Orange Slovensko a.s. Bratislava

obec Kráľová nad Váhom

24.03.2011

Dodatok k zmluve o pripojení A0634744

-

223,00 EUR

Spoločnosť Orange Slovensko a.s. Bratislava

obec Kráľová nad Váhom

07.03.2011

Zmluva o dielo č. 1/2011

-

2 200,00 EUR

STARCH - Ing.arch. Ildikó Szőcsová Matúškovo

obec Kráľová nad Váhom

26.01.2011

Zmluva o spolupráci

-

200,00 EUR

Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group Bratislava

obec Kráľová nad Váhom

14.01.2011

Zmluva o dielo č. 4/2011

-

300,00 EUR

RRA Šaľa

obec Kráľová nad Váhom

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania

0,00 EUR

obec Kráľová nad Váhom

NATUR-PACK a. s.

Zmluva

Zmluva o nakladaní s použitými batériami a akumulá

0,00 EUR

obec Kráľová nad Váhom

INSA, s.r.o., Sereď

Zmluva o spolupraci

Zmluva o spolupráci

0,00 EUR

IA MPSVR SR

obec Kráľová nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: