Telekom

telekom

Obsah

Faktúry 2020

Zoznam faktúr - Marec 2020

Zoznam faktúr - Február 2020

Zoznam faktúr - Január 2020

Faktúry 2019

Zoznam faktúr - December 2019

Zoznam faktúr - November 2019

Zoznam faktúr - Október 2019

Zoznam faktúr - September 2019

Zoznam faktúr - August 2019

Zoznam faktúr - Júl 2019

Zoznam faktúr - Jún 2019

Zoznam faktúr - Máj 2019

Zoznam faktúr - Apríl 2019

Zoznam faktúr - Marec 2019

Zoznam faktúr - Február 2019

Zoznam faktúr - Január 2019

Faktúry 2018

Zoznam faktúr December 2018

Zoznam faktúr November 2018

Zoznam faktúr Október 2018

Zoznam faktúr September 2018

Zoznam faktúr August 2018

Zoznam faktúr Júl 2018

Zoznam faktúr Jún 2018​​​​​​​

Zoznam faktúr Máj 2018​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Zoznam faktúr Apríl 2018

Zoznam faktúr Marec 2018​​​​​​​

Zoznam faktúr Február 2018

Zoznam faktúr Január 2018

​​​​​​​​​​F A K T Ú R Y  2 0 1 7

Zoznam faktúr december 2017
Zoznam faktúr november 2017
Zoznam faktúr október 2017
Zoznam faktúr september 2017
Zoznam faktúr august 2017
Zoznam faktúr júl 2017
Zoznam faktúr jún 2017
Zoznam faktúr máj 2017
Zoznam faktúr apríl 2017
Zoznam faktúr marec 2017
Zoznam faktúr február 2017
Zoznam faktúr január 2017

​​F A K T Ú R Y   2 0 1 6
Zoznam faktúr december 2016
Zoznam faktúr november 2016
Zoznam faktúr október 2016
Zoznam faktúr august 2016
Zoznam faktúr júl 2016
Zoznam faktúr jún 2016
Zoznam faktúr máj 2016
Zoznam faktúr apríl 2016
Zoznam faktúr január-marec 2016


 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
18.05.2012

Dohoda č.44/§50j/2012

-

5 851,05 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, F. Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky

obec Kráľová nad Váhom

15.05.2012

Zmluva č.86559 08U01

-

20 330,00 EUR

Environmentálny fond, Bukuresštská 4, 813 26 Bratislava

obec Kráľová nad Váhom

10.05.2012

Zmluva o termínovanom úvere č.20/007/12

-

30 000,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina

obec Kráľová nad Váhom

10.05.2012

Dodatok č.1 k zmluve o termínovanom úvere č. 20/058/10

-

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina

obec Kráľová nad Váhom

10.05.2012

Dodatok č.2 k zmluve o termínovanom úvere č. 20/059/10

-

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina

obec Kráľová nad Váhom

07.05.2012

Zmluva č.26/NR/2012 o poskytnutí dotácie

-

3 000,00 EUR

Obvodný úrad Nitra Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra

obec Kráľová nad Váhom

12.04.2012

Kúpna zmluva

-

30 000,00 EUR

Juraj Kováč, bytom Galanta, SNP 955/44 Marta Halászová, bytom Galanta, štvrť SNP č. 1001/31

obec Kráľová nad Váhom

26.03.2012

Zmluva o dielo č.1084/2012

-

20 804,08 EUR

VODOMONT-VS, a,s., Murgašova 27, 927 01 Šaľa

obec Kráľová nad Váhom

09.03.2012

Dodatok č.1/DZ221401205270101 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo Z2214012052701

-

0,00 EUR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

obec Kráľová nad Váhom

08.03.2012

Mandátna zmluva. Stavebný dozor

-

3 000,00 EUR

Ing. Imrich Konrád, 925 92 Kajal 8

obec Kráľová nad Váhom

19.12.2011

Dodatok č.1 - Jupotrans

-

0,00 EUR

Juraj Pozsonyi – JUPOTRANS 925 91 Kráľová nad Váhom 17

obec Kráľová nad Váhom

23.11.2011

Zmluva o dielo č.59/2011

-

1 560,00 EUR

root

obec Kráľová nad Váhom

11.11.2011

Zmluva o dielo č.58/2011

-

1 560,00 EUR

root

obec Kráľová nad Váhom

27.10.2011

Zmluva č.50/POD-29/11

-

3 500,00 EUR

Environmentálny fond, Bukurešská 4, 813 2 Bratislava

obec Kráľová nad Váhom

27.10.2011

Zmluva o dielo č.1077/2011

-

7 260,00 EUR

VODOMONT-VS, a,s., Murgašova 27, 927 01 Šaľa

obec Kráľová nad Váhom

06.10.2011

Dodatok č.1 k Zmluve o kontokorentnom úvere č.20/059/10

-

200,00 EUR

Dexia banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina

obec Kráľová nad Váhom

28.09.2011

Kúpna zmluva

-

2 916,00 EUR

Jozef Vince, Kráľová nad Váhom č. 321

obec Kráľová nad Váhom

14.09.2011

Zámenná zmluva 14-09-2011

-

0,00 EUR

Tomáš Hučko, Narcisová 1948/17, 927 05 Šaľa-Veča

obec Kráľová nad Váhom

30.08.2011

Zmluva o zriadení vecného bremena č.5635/Ne

-

0,00 EUR

ZVS, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

obec Kráľová nad Váhom

26.08.2011

Zmluva o dielo č. 13/2011

-

1 000,00 EUR

RRA Šaľa, Žiharec 85

obec Kráľová nad Váhom

28.07.2011

Zmluva o dielo č. 5/2011

-

11 056,00 EUR

KOLO-KOMPANY, spol. s r.o. 925 91 Žiharec 722

obec Kráľová nad Váhom

30.06.2011

Zmluva o službách 120411/3

-

0,00 EUR

OPEN DOOR INTERNATIONAL, s.r.o. Šaľa, Pázmáňa 2125/27

obec Kráľová nad Váhom

30.06.2011

Zmluva o zriadení vecného bremena č.3131/Ne-14/2011

-

102,80 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra, Nábrežie za hydrocentrálou 4

obec Kráľová nad Váhom

06.06.2011

Zmluva o poskytovaní služieb

-

0,00 EUR

Juraj Pozsonyi - JUPOTRANS - Kráľová nad Váhom 17

obec Kráľová nad Váhom

31.05.2011

Kúpna zmluva

-

10 000,00 EUR

František Horváth, Anna Horváthová, Helena Horváthová

obec Kráľová nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: