Telekom

telekom

Obsah

Faktúry 2020

Zoznam faktúr - Marec 2020

Zoznam faktúr - Február 2020

Zoznam faktúr - Január 2020

Faktúry 2019

Zoznam faktúr - December 2019

Zoznam faktúr - November 2019

Zoznam faktúr - Október 2019

Zoznam faktúr - September 2019

Zoznam faktúr - August 2019

Zoznam faktúr - Júl 2019

Zoznam faktúr - Jún 2019

Zoznam faktúr - Máj 2019

Zoznam faktúr - Apríl 2019

Zoznam faktúr - Marec 2019

Zoznam faktúr - Február 2019

Zoznam faktúr - Január 2019

Faktúry 2018

Zoznam faktúr December 2018

Zoznam faktúr November 2018

Zoznam faktúr Október 2018

Zoznam faktúr September 2018

Zoznam faktúr August 2018

Zoznam faktúr Júl 2018

Zoznam faktúr Jún 2018​​​​​​​

Zoznam faktúr Máj 2018​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Zoznam faktúr Apríl 2018

Zoznam faktúr Marec 2018​​​​​​​

Zoznam faktúr Február 2018

Zoznam faktúr Január 2018

​​​​​​​​​​F A K T Ú R Y  2 0 1 7

Zoznam faktúr december 2017
Zoznam faktúr november 2017
Zoznam faktúr október 2017
Zoznam faktúr september 2017
Zoznam faktúr august 2017
Zoznam faktúr júl 2017
Zoznam faktúr jún 2017
Zoznam faktúr máj 2017
Zoznam faktúr apríl 2017
Zoznam faktúr marec 2017
Zoznam faktúr február 2017
Zoznam faktúr január 2017

​​F A K T Ú R Y   2 0 1 6
Zoznam faktúr december 2016
Zoznam faktúr november 2016
Zoznam faktúr október 2016
Zoznam faktúr august 2016
Zoznam faktúr júl 2016
Zoznam faktúr jún 2016
Zoznam faktúr máj 2016
Zoznam faktúr apríl 2016
Zoznam faktúr január-marec 2016


 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
13.08.2019

Zmluva o dielo

19/2019

5 244,00 EUR päťtisícdvestoštyridsaťštyri eur

OLI ihriská, s.r.o. Jasová

obec Kráľová nad Váhom

08.08.2019

Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam

1/1

15 400,17 EUR pätnásťtisíc štyristo 17/100

obec Kráľová nad Váhom

Rímskokatolícka cirkev Farnosť sv. Alžbety Uhorskej, Kráľová nad Váhom

29.07.2019

dodatok k zmluve

2030380999

0,00 EUR neuvedené

obec Kráľová nad Váhom

Slovak Telekom a.s. Bratislava

29.07.2019

dodatok k zmluve

2030397691

0,00 EUR neuvedené

obec Kráľová nad Váhom

Slovak Telekom a.s. Bratislava

29.07.2019

dodatok k zmluve

2030331005

0,00 EUR neuvedené

obec Kráľová nad Váhom

Slovak Telekom a.s. Bratislava

29.07.2019

dodatok k zmluve

9922211761

0,00 EUR neuvedené

obec Kráľová nad Váhom

Slovak Telekom a.s. Bratislava

29.07.2019

dodatok k zmluve

9922211722

0,00 EUR neuvedené

obec Kráľová nad Váhom

Slovak Telekom a.s. Bratislava

26.07.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Z311071W419

15 000,00 EUR pätnásťtisíc eur

obec Kráľová nad Váhom

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

25.07.2019

Zmluva o krátkodobom prenajme .....

15/2019

0,00 EUR nula

Futbalový Club Kráľová nad Váhom

obec Kráľová nad Váhom

24.07.2019

Zmluva o dielo

2019/07/02

189 312,98 EUR jednostoosemdesiatdeväťtisíctristodvanásť eur 98/100

CS,s.r.o. Strojárenská 5487 Trnava

obec Kráľová nad Váhom

17.06.2019

Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP

2

0,00 EUR

Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia

obec Kráľová nad Váhom

20.05.2019

Zmluva o odbere použitého jedlého oleja

0000

0,25 EUR 0,25/kg

obec Kráľová nad Váhom

biomarina-biowasre s. r. o.

20.05.2019

Dodatok č. 003 k Zmluve o dodávke plynu

003

neuvedené

obec Kráľová nad Váhom

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a , 825 11 Bratislava 26

15.04.2019

Dodatok k Zmluve o dielo č.1/2019

1

Neuvedené

Novosedlík, spol. s r.o.

obec Kráľová nad Váhom

12.04.2019

Zmluva o dielo

1/2019

297 307,16 EUR dvestodeväťdesiatsedemtisíctristosedem eur 16/100

Novosedlík, spol. s r.o.

obec Kráľová nad Váhom

01.04.2019

Zmluva o poskytovaní účtovníckych služieb

ZoD 2019/01

650,00 EUR šesťstopaäťdesiat

obec Kráľová nad Váhom

AMICOUNT s. r. o.

01.04.2019

Zmluva o prevádzkovaní

43/02/89789/18

0,00 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

obec Kráľová nad Váhom

25.03.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kráľová nad Váhom v roku 2019

12/2019

1 000,00 EUR Jeden tisíc

Neskrotní komedianti (I.E.T.) - Féktelen komédiások (I.E.T.)

obec Kráľová nad Váhom

25.03.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kráľová nad Váhom v roku 2019

10/2019

730,00 EUR sedemstotridsať

Neskrotní komedianti (I.E.T.) - Féktelen komédiások (I.E.T.)

obec Kráľová nad Váhom

21.03.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kráľová nad Váhom v roku 2019

4/2019

10 165,00 EUR Desaťtisícstošesťdesiatpäť

FC Kráľová nad Váhom

obec Kráľová nad Váhom

20.03.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kráľová nad Váhom v roku 2019

9/2019

600,00 EUR šesťsto

KiKe Kultúrne združenie v Kráľovej nad Váhom

obec Kráľová nad Váhom

20.03.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kráľová nad Váhom v roku 2019

8/2019

400,00 EUR štyristo

KiKe Kultúrne združenie v Kráľovej nad Váhom

obec Kráľová nad Váhom

20.03.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kráľová nad Váhom v roku 2019

7/2019

1 330,00 EUR tisíctristotridsať

KiKe Kultúrne združenie v Kráľovej nad Váhom

obec Kráľová nad Váhom

20.03.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kráľová nad Váhom v roku 2019

14/2019

390,00 EUR tristodeväťdesiat

Združenie maďarských rodičov na Slovensku, Školská rada Kráľová nad Váhom

obec Kráľová nad Váhom

20.03.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kráľová nad Váhom v roku 2019

5/2019

335,00 EUR tristotridsaťpäť

Združenie maďarských rodičov na Slovensku, Školská rada Kráľová nad Váhom

obec Kráľová nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: