Telekom

telekom

Obsah

Faktúry 2020

Zoznam faktúr - Marec 2020

Zoznam faktúr - Február 2020

Zoznam faktúr - Január 2020

Faktúry 2019

Zoznam faktúr - December 2019

Zoznam faktúr - November 2019

Zoznam faktúr - Október 2019

Zoznam faktúr - September 2019

Zoznam faktúr - August 2019

Zoznam faktúr - Júl 2019

Zoznam faktúr - Jún 2019

Zoznam faktúr - Máj 2019

Zoznam faktúr - Apríl 2019

Zoznam faktúr - Marec 2019

Zoznam faktúr - Február 2019

Zoznam faktúr - Január 2019

Faktúry 2018

Zoznam faktúr December 2018

Zoznam faktúr November 2018

Zoznam faktúr Október 2018

Zoznam faktúr September 2018

Zoznam faktúr August 2018

Zoznam faktúr Júl 2018

Zoznam faktúr Jún 2018​​​​​​​

Zoznam faktúr Máj 2018​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Zoznam faktúr Apríl 2018

Zoznam faktúr Marec 2018​​​​​​​

Zoznam faktúr Február 2018

Zoznam faktúr Január 2018

​​​​​​​​​​F A K T Ú R Y  2 0 1 7

Zoznam faktúr december 2017
Zoznam faktúr november 2017
Zoznam faktúr október 2017
Zoznam faktúr september 2017
Zoznam faktúr august 2017
Zoznam faktúr júl 2017
Zoznam faktúr jún 2017
Zoznam faktúr máj 2017
Zoznam faktúr apríl 2017
Zoznam faktúr marec 2017
Zoznam faktúr február 2017
Zoznam faktúr január 2017

​​F A K T Ú R Y   2 0 1 6
Zoznam faktúr december 2016
Zoznam faktúr november 2016
Zoznam faktúr október 2016
Zoznam faktúr august 2016
Zoznam faktúr júl 2016
Zoznam faktúr jún 2016
Zoznam faktúr máj 2016
Zoznam faktúr apríl 2016
Zoznam faktúr január-marec 2016


 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
25.03.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kráľová nad Váhom v roku 2019

12/2019

1 000,00 EUR Jeden tisíc

Neskrotní komedianti (I.E.T.) - Féktelen komédiások (I.E.T.)

obec Kráľová nad Váhom

25.03.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kráľová nad Váhom v roku 2019

10/2019

730,00 EUR sedemstotridsať

Neskrotní komedianti (I.E.T.) - Féktelen komédiások (I.E.T.)

obec Kráľová nad Váhom

21.03.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kráľová nad Váhom v roku 2019

4/2019

10 165,00 EUR Desaťtisícstošesťdesiatpäť

FC Kráľová nad Váhom

obec Kráľová nad Váhom

20.03.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kráľová nad Váhom v roku 2019

9/2019

600,00 EUR šesťsto

KiKe Kultúrne združenie v Kráľovej nad Váhom

obec Kráľová nad Váhom

20.03.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kráľová nad Váhom v roku 2019

8/2019

400,00 EUR štyristo

KiKe Kultúrne združenie v Kráľovej nad Váhom

obec Kráľová nad Váhom

20.03.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kráľová nad Váhom v roku 2019

7/2019

1 330,00 EUR tisíctristotridsať

KiKe Kultúrne združenie v Kráľovej nad Váhom

obec Kráľová nad Váhom

20.03.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kráľová nad Váhom v roku 2019

14/2019

390,00 EUR tristodeväťdesiat

Združenie maďarských rodičov na Slovensku, Školská rada Kráľová nad Váhom

obec Kráľová nad Váhom

20.03.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kráľová nad Váhom v roku 2019

5/2019

335,00 EUR tristotridsaťpäť

Združenie maďarských rodičov na Slovensku, Školská rada Kráľová nad Váhom

obec Kráľová nad Váhom

20.03.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kráľová nad Váhom v roku 2019

11/2019

500,00 EUR päťsto

ZO CSEMADOK Kráľová nad Váhom

obec Kráľová nad Váhom

20.03.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kráľová nad Váhom v roku 2019

13/2019

1 050,00 EUR Jeden tisícpäťdesiat

Rodičovské združenie pri Základnej škole s VJS

obec Kráľová nad Váhom

20.03.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kráľová nad Váhom v roku 2019

6/2019

1 000,00 EUR Jeden tisíc

Rodičovské združenie pri Základnej škole s VJS

obec Kráľová nad Váhom

18.03.2019

Zmluva o dielo

12/2019

1 500,00 EUR jedentisícpäťsto eur

Mgr.Tibor Vajda - VF Project &Marketing

obec Kráľová nad Váhom

04.03.2019

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

Zmluva PS

350,00 EUR tristopäťdesiat

obec Kráľová nad Váhom

JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD., LL.M

26.02.2019

Zmluva o dielo

1/2019

2 980,00 EUR dvetistícdeväťstoosemdesiat eur

STAVPROS NR, s.r.o.

obec Kráľová nad Váhom

21.02.2019

Zmluva o dielo

04/2019

1 100,00 EUR jedentisícjednosto eur

Mgr.Tibor Vajda - VF Project &Marketing

obec Kráľová nad Váhom

20.02.2019

Zmluva č. ZNR 1111201822

ZNR 1111201822

0,00 EUR

obec Kráľová nad Váhom

ENVI-PAK, a. s.

19.02.2019

Rámcová mandátna zmluva

01/2019

18 720,00 EUR osemnásťtisícsedemstodvadsať eur

KOODIS spol. s r.o. Šaľa

obec Kráľová nad Váhom

06.02.2019

Kúpna zmluva

3/2019

300,00 EUR

obec Kráľová nad Váhom

OZ Matúšova Zem - Mátyusföld PT

28.01.2019

Zmluva o zriadení vecného bremena

2019

0,00 EUR

J. VINCE, s. r. o

obec Kráľová nad Váhom

24.01.2019

Dodatok č. 9 k zmluve o ykonaní zberu, ....

9

0,00 EUR

FCC Slovensko, s. r. o.

obec Kráľová nad Váhom

17.12.2018

Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci

MAS-02-2018

750,00 EUR sedemstopäťdesiat

Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport

obec Kráľová nad Váhom

13.12.2018

Dodatok č. 1 k NZ

Dodatok č. 1 k NZ 1527/6153/NZ-2017

977,62 EUR deväťstosedemdesiatsedem 60/100

Slovenská správa ciest

obec Kráľová nad Váhom

15.11.2018

Zmluva o výpožičke

22/1/2018

0,00 EUR

Gabriel Bergendi, Kráľová nad Váhom č.2

obec Kráľová nad Váhom

14.11.2018

Kúpna zmluva

20/2018

612,00 EUR šesťstodvanásť

Ladislav Székely, Monika Székelyová

obec Kráľová nad Váhom

12.11.2018

Zmluva o zriadení vecných bremien

--

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava

obec Kráľová nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: