Telekom

telekom

Obsah

Faktúry 2020

Zoznam faktúr - Marec 2020

Zoznam faktúr - Február 2020

Zoznam faktúr - Január 2020

Faktúry 2019

Zoznam faktúr - December 2019

Zoznam faktúr - November 2019

Zoznam faktúr - Október 2019

Zoznam faktúr - September 2019

Zoznam faktúr - August 2019

Zoznam faktúr - Júl 2019

Zoznam faktúr - Jún 2019

Zoznam faktúr - Máj 2019

Zoznam faktúr - Apríl 2019

Zoznam faktúr - Marec 2019

Zoznam faktúr - Február 2019

Zoznam faktúr - Január 2019

Faktúry 2018

Zoznam faktúr December 2018

Zoznam faktúr November 2018

Zoznam faktúr Október 2018

Zoznam faktúr September 2018

Zoznam faktúr August 2018

Zoznam faktúr Júl 2018

Zoznam faktúr Jún 2018​​​​​​​

Zoznam faktúr Máj 2018​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Zoznam faktúr Apríl 2018

Zoznam faktúr Marec 2018​​​​​​​

Zoznam faktúr Február 2018

Zoznam faktúr Január 2018

​​​​​​​​​​F A K T Ú R Y  2 0 1 7

Zoznam faktúr december 2017
Zoznam faktúr november 2017
Zoznam faktúr október 2017
Zoznam faktúr september 2017
Zoznam faktúr august 2017
Zoznam faktúr júl 2017
Zoznam faktúr jún 2017
Zoznam faktúr máj 2017
Zoznam faktúr apríl 2017
Zoznam faktúr marec 2017
Zoznam faktúr február 2017
Zoznam faktúr január 2017

​​F A K T Ú R Y   2 0 1 6
Zoznam faktúr december 2016
Zoznam faktúr november 2016
Zoznam faktúr október 2016
Zoznam faktúr august 2016
Zoznam faktúr júl 2016
Zoznam faktúr jún 2016
Zoznam faktúr máj 2016
Zoznam faktúr apríl 2016
Zoznam faktúr január-marec 2016


 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11.04.2018

Kúpna zmluva

3/2018

0,00 EUR

Erazmus Molnár

obec Kráľová nad Váhom

09.04.2018

Zmluva o výpožičke

1/2018-V

0,00 EUR

Denisa Kovárová

obec Kráľová nad Váhom

05.04.2018

Zmluva o dielo

2/2018

4 980,00 EUR štyritisícdeväťstoosemdesiat eur

B-PROJEKT, spol. s r.o.

obec Kráľová nad Váhom

28.02.2018

Zmluva o poskytovaní služieb

18/02/110

9,00 EUR

obec Kráľová nad Váhom

KOMENSKY s. r. o.

09.02.2018

Zámenná zmluva č. 182018

1/2018

0,00 EUR

Ing. Arpád Beneš, Kráľová nad Váhom

obec Kráľová nad Váhom

19.01.2018

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov

12018

0,00 EUR

obec Kráľová nad Váhom

ELEKOS OZV

29.11.2017

Dohoda o urovnaní

--

1 500,00 EUR

OZ FK Betonáris

obec Kráľová nad Váhom

06.11.2017

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

6/11/2017

700,00 EUR sedemsto € + DPH

RIGHTAUDIT, s.r.o. Nové Zámky

obec Kráľová nad Váhom

05.10.2017

Zmluva o dielo

158/2017

1 920,00 EUR jedentisícdeväťstodvadsať eur

VF Projekt & Marketing s.r.o., Šaľa - Veča

obec Kráľová nad Váhom

03.10.2017

Zmluva o kontokorentnom úvere

20/059/10

0,00 EUR

obec Kráľová nad Váhom

Prima banka Slovensko, a.s.

18.09.2017

Kúpna zmluva

43/2017

3 869,00 EUR tritisícosemstošesťdesiatdeväť eur

CKD market s.r.o., Trnava

obec Kráľová nad Váhom

18.09.2017

Kúpna zmluva

42/2017

1 596,48 EUR

Erazmus Molnár

obec Kráľová nad Váhom

14.09.2017

Kúpna zmluva

=

3 084,00 EUR tritisícosemdesiatštyri eur

Gabriela Szabová, Šaľa

obec Kráľová nad Váhom

07.09.2017

Nájomná zmluva

1527/6153/NZ-2017

1 037,76 EUR

Slovenská republika v správe Slovenská správa ciest

obec Kráľová nad Váhom

07.09.2017

Zmluva o poskyt. dotácie

41/2017

6 000,00 EUR

FC Kráľová nad Váhom

obec Kráľová nad Váhom

07.09.2017

Zmluva o poskyt. dotácie

40/2017

1 400,00 EUR

Rodičovské združenie pri Základnej škole s VJS

obec Kráľová nad Váhom

07.09.2017

Zmluva o poskyt. dotácie

39/2017

250,00 EUR

Združenie maďarských rodičov na Slovensku, Školská rada Kráľová nad Váhom

obec Kráľová nad Váhom

07.09.2017

Zmluva o poskyt. dotácie

38/2017

930,00 EUR

Neskrotní komedianti (I.E.T.) - Féktelen komédiások (I.E.T.)

obec Kráľová nad Váhom

07.09.2017

Zmluva o poskyt. dotácie

37/2017

500,00 EUR

KiKe Kultúrne združenie v Kráľovej nad Váhom

obec Kráľová nad Váhom

07.09.2017

Zmluva o poskyt. dotácie

36/2017

1 500,00 EUR

KiKe Kultúrne združenie v Kráľovej nad Váhom

obec Kráľová nad Váhom

07.09.2017

Zmluva o poskyt. dotácie

35/2017

1 200,00 EUR

Rodičovské združenie pri Základnej škole s VJS

obec Kráľová nad Váhom

07.09.2017

Nájomná zmluva

1325/6153/NZ-2017

1 825,37 EUR

Slovenská republika v správe Slovenská správa ciest

obec Kráľová nad Váhom

07.09.2017

Kúpna zmluva

665/6153/KZ-2017

24 011,87 EUR

Slovenská republika v správe Slovenská správa ciest

obec Kráľová nad Váhom

05.09.2017

Dodatok č.02 k Zmluve o dodávke plynu

02

0,00 EUR

obec Kráľová nad Váhom

SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

06.07.2017

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.34/2017 na výmenu podlahy na OcÚ

Dodatok č.1 k ZoD č.34/2017

2 598,70 EUR dvetisícpäťstodeväťdesiatosem Eur 70/100

Kőrösi s.r.o., Diakovce

obec Kráľová nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: