Telekom

telekom

Obsah

Faktúry 2020

Zoznam faktúr - Jún 2020

Zoznam faktúr - Máj 2020

Zoznam faktúr - Apríl 2020

Zoznam faktúr - Marec 2020

Zoznam faktúr - Február 2020

Zoznam faktúr - Január 2020

Faktúry 2019

Zoznam faktúr - December 2019

Zoznam faktúr - November 2019

Zoznam faktúr - Október 2019

Zoznam faktúr - September 2019

Zoznam faktúr - August 2019

Zoznam faktúr - Júl 2019

Zoznam faktúr - Jún 2019

Zoznam faktúr - Máj 2019

Zoznam faktúr - Apríl 2019

Zoznam faktúr - Marec 2019

Zoznam faktúr - Február 2019

Zoznam faktúr - Január 2019

Faktúry 2018

Zoznam faktúr December 2018

Zoznam faktúr November 2018

Zoznam faktúr Október 2018

Zoznam faktúr September 2018

Zoznam faktúr August 2018

Zoznam faktúr Júl 2018

Zoznam faktúr Jún 2018​​​​​​​

Zoznam faktúr Máj 2018​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Zoznam faktúr Apríl 2018

Zoznam faktúr Marec 2018​​​​​​​

Zoznam faktúr Február 2018

Zoznam faktúr Január 2018

​​​​​​​​​​F A K T Ú R Y  2 0 1 7

Zoznam faktúr december 2017
Zoznam faktúr november 2017
Zoznam faktúr október 2017
Zoznam faktúr september 2017
Zoznam faktúr august 2017
Zoznam faktúr júl 2017
Zoznam faktúr jún 2017
Zoznam faktúr máj 2017
Zoznam faktúr apríl 2017
Zoznam faktúr marec 2017
Zoznam faktúr február 2017
Zoznam faktúr január 2017

​​F A K T Ú R Y   2 0 1 6
Zoznam faktúr december 2016
Zoznam faktúr november 2016
Zoznam faktúr október 2016
Zoznam faktúr august 2016
Zoznam faktúr júl 2016
Zoznam faktúr jún 2016
Zoznam faktúr máj 2016
Zoznam faktúr apríl 2016
Zoznam faktúr január-marec 2016


 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
23.07.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Kráľová nad Váhom v roku 2018

12/2018

8 760,00 EUR osemtisícsedemstošesťdesiat euro

Futbalový Club Kráľová nad Váhom

obec Kráľová nad Váhom

11.07.2018

Zmluva o dielo

05/06/2018

67 746,34 EUR šesťdesiatsedemtisícsedemstoštyridsaťšesť euro 34/100

TIMS, s.r.o., Nitra

obec Kráľová nad Váhom

29.06.2018

Kúpna zmluva

12018

1,00 EUR jedno euro

obec Kráľová nad Váhom

Bergendi a spol.

28.06.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

OPKZP-PO1-SC111-2017-23/223

80 985,60 EUR osemdesiattisícdeväťstoosemdesiatpäť euro, 60/100

obec Kráľová nad Váhom

Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia

28.06.2018

Zmluva o dielo

11/2018

6 179,75 EUR šesťtisícjednostosedemdesiatdeväť euro, 75/100

MAOM service, s.r.o.

obec Kráľová nad Váhom

06.06.2018

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov

10/1/2018

0,00 EUR

obec Kráľová nad Váhom

TOPSET Solutions s.r.o.

04.06.2018

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

5/2018

150,00 EUR stopäťdesiat

Gabriel Szulló

obec Kráľová nad Váhom

31.05.2018

Zmluva o balíčku GPDR+ a certifikáte SSL

BAL-43-5-2018

516,00 EUR päťsto šestnásť

Galileo Corporation s. r. o.

obec Kráľová nad Váhom

22.05.2018

Mandátna zmluva

02/2018

492,00 EUR štyristodeväťdesiatdva euro

KOODIS spol. s r.o. Šaľa

obec Kráľová nad Váhom

24.04.2018

Dohoda o urovnaní

8/2018

900,00 EUR Deväťsto

OZ FK Betonáris

obec Kráľová nad Váhom

13.04.2018

Zmluva o krátkodobom nájme

6/2018

600,00 EUR šesťsto

OZ FK Betonáris

obec Kráľová nad Váhom

11.04.2018

Zmluva o prenájme pozemku

4/2018

32,60 EUR

Attila Pozsonyi

obec Kráľová nad Váhom

11.04.2018

Kúpna zmluva

3/2018

0,00 EUR

Erazmus Molnár

obec Kráľová nad Váhom

09.04.2018

Zmluva o výpožičke

1/2018-V

0,00 EUR

Denisa Kovárová

obec Kráľová nad Váhom

05.04.2018

Zmluva o dielo

2/2018

4 980,00 EUR štyritisícdeväťstoosemdesiat eur

B-PROJEKT, spol. s r.o.

obec Kráľová nad Váhom

28.02.2018

Zmluva o poskytovaní služieb

18/02/110

9,00 EUR

obec Kráľová nad Váhom

KOMENSKY s. r. o.

09.02.2018

Zámenná zmluva č. 182018

1/2018

0,00 EUR

Ing. Arpád Beneš, Kráľová nad Váhom

obec Kráľová nad Váhom

19.01.2018

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov

12018

0,00 EUR

obec Kráľová nad Váhom

ELEKOS OZV

29.11.2017

Dohoda o urovnaní

--

1 500,00 EUR

OZ FK Betonáris

obec Kráľová nad Váhom

06.11.2017

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

6/11/2017

700,00 EUR sedemsto € + DPH

RIGHTAUDIT, s.r.o. Nové Zámky

obec Kráľová nad Váhom

05.10.2017

Zmluva o dielo

158/2017

1 920,00 EUR jedentisícdeväťstodvadsať eur

VF Projekt & Marketing s.r.o., Šaľa - Veča

obec Kráľová nad Váhom

03.10.2017

Zmluva o kontokorentnom úvere

20/059/10

0,00 EUR

obec Kráľová nad Váhom

Prima banka Slovensko, a.s.

18.09.2017

Kúpna zmluva

43/2017

3 869,00 EUR tritisícosemstošesťdesiatdeväť eur

CKD market s.r.o., Trnava

obec Kráľová nad Váhom

18.09.2017

Kúpna zmluva

42/2017

1 596,48 EUR

Erazmus Molnár

obec Kráľová nad Váhom

14.09.2017

Kúpna zmluva

=

3 084,00 EUR tritisícosemdesiatštyri eur

Gabriela Szabová, Šaľa

obec Kráľová nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: