Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21.04.2017

Dohoda o úhrade časti diela ZaD č.2 ÚPN-O

9/2017

120,00 EUR jednostodvadsať eur

Gabriel Bergendi, Galanta

obec Kráľová nad Váhom

21.04.2017

Dohoda o úhrade časti diela ZaD č.2 ÚPN-O

7/2017

120,00 EUR jednostodvadsať eur

Ing. Emil Vavrík, Galanta

obec Kráľová nad Váhom

21.04.2017

Dohoda o úhrade časti diela ZaD č.2 ÚPN-O

6/2017

318,00 EUR tristoosemnásť eur

Ján Kostolanský, Šaľa

obec Kráľová nad Váhom

19.04.2017

Dohoda o úhrade časti diela ZaD č.2 ÚPN-O

12/2017

723,00 EUR sedemstodvadsaťtri eur

MUDr.Pavol Miček, Šaľa

obec Kráľová nad Váhom

19.04.2017

Zmluva o dielo "Pasport miestnych komunikácií a dopravného značenia

Zmluva o dielo

1 990,00 EUR jedentisícdeväťstodeväťdesiat

Ing.Stanislav Mudrák, Podhradí

obec Kráľová nad Váhom

19.04.2017

Dohoda o úhrade časti diela ZaD č.2 ÚPN-O

8/2017

482,00 EUR štyristoosemdesiatdva eur

Gabriel Bergendi, Kráľová nad Váhom č.2

obec Kráľová nad Váhom

19.04.2017

Dohoda o úhrade časti diela ZaD č.2 ÚPN-O

22/2017

184,00 EUR jednostoosemdesiatštyri eur

Mgr.Magdaléna Dečová, Bratislava

obec Kráľová nad Váhom

19.04.2017

Dohoda o úhrade časti diela ZaD č.2 ÚPN-O

21/2017

184,00 EUR jednostoosemdesiatštyri eur

Mgr.Magdaléna Dečová, Bratislava

obec Kráľová nad Váhom

19.04.2017

Dohoda o úhrade časti diela ZaD č.2 ÚPN-O

16/2017

227,00 EUR dvestodvadsaťsedem eur

Helena Židiková, Šaľa

obec Kráľová nad Váhom

19.04.2017

Dohoda o úhrade časti diela ZaD č.2 ÚPN-O

13/2017

407,00 EUR štyristosedem eur

Ing.Alžbeta Takáčová, Palárikovo

obec Kráľová nad Váhom

19.04.2017

Dohoda o úhrade časti diela ZaD č.2 ÚPN-O

5/2017

52,00 EUR päťdesiatdva eur

Attila Pozsonyi

obec Kráľová nad Váhom

19.04.2017

Dohoda o úhrade časti diela ZaD č.2 ÚPN-O

4/2017

1 059,00 EUR jedentisícpäťdesiatdeväť eur

Monika Vinceová

obec Kráľová nad Váhom

19.04.2017

Dohoda o úhrade časti diela ZaD č.2 ÚPN-O

3/2017

1 059,00 EUR jedentisícpäťdesiatdeväť eur

Jozef Vince, Kráľová nad Váhom č. 321

obec Kráľová nad Váhom

27.03.2017

Zmulva o výpožičke č. 3/2017

3/2017

0,00 EUR

Bergendi a spol.

obec Kráľová nad Váhom

24.03.2017

Zmluva o prenájme verejného priestranstva

2/2017

6,63 EUR

ZO Váh III - Nová štvrť Kráľová nad Váhom

obec Kráľová nad Váhom

24.03.2017

Zmluva o výpožičke

1/2017

0,00 EUR bezplatne

Denisa Kovárová

obec Kráľová nad Váhom

06.02.2017

Dodatok č. 1 k zmluve

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb

240,00 EUR

eGov Systems spol. s r.o., Bratislava

obec Kráľová nad Váhom

17.01.2017

Dodatok k Zmluve

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

0,00 EUR

ORANGE Slovensko a. s.

obec Kráľová nad Váhom

09.01.2017

Mandátna zmluva

05/2016

2 760,00 EUR

AXA PROJEKT s.r.o.

obec Kráľová nad Váhom

22.12.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie č. DP01/2016

č. DP01/2016

2 700,00 EUR

MAS Dolné Považie

obec Kráľová nad Váhom

15.12.2016

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

5 398,80 EUR

B-PROJEKT, spol. s r.o.

obec Kráľová nad Váhom

15.12.2016

Dohoda o poskytnutí v roku 2016

Dohoda o poskytnutí dotácie

550,00 EUR

obec Kráľová nad Váhom

ZO CSEMADOK Kráľová nad Váhom

15.12.2016

Dohoda o poskytnutí dotácie v roku 2016

Dohoda o poskytnutí dotácie

400,00 EUR

obec Kráľová nad Váhom

KiKe Kultúrne združenie v Kráľovej nad Váhom

15.12.2016

Dohoda o poskytnutí dotácie v roku 201+

Dohoda o poskytnutí dotácie

2 100,00 EUR

obec Kráľová nad Váhom

Združenie maďarských rodičov na Slovensku, Školská rada Kráľová nad Váhom

15.12.2016

Dohoda o poskytnutí dotácie v roku 2016

Dohoda o poskytnutí dotácie

1 100,00 EUR

obec Kráľová nad Váhom

Rodičovské združenie pri Základnej škole s VJS

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: