Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27.07.2015

Zmluva o spolupráci (2)

-

320,00 EUR

Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group Bratislava

obec Kráľová nad Váhom

27.07.2015

Zmluva o prenájme verejného priestranstva (Technobal)

-

20,00 EUR

Technobal - Šaľa s.r.o., Kráľová nad Váhom, Milena Rafajdusová

obec Kráľová nad Váhom

20.07.2015

Zmluva o prenájom. Prenájom verejného priestranstva počas obecných dní

-

50,00 EUR

HAKLNER s.r.o., Kráľová n/V.

obec Kráľová nad Váhom

20.07.2015

Zmluva o spolupráci. Prenájom plochy na umiestnenie reklamného panela

-

200,00 EUR

.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.

obec Kráľová nad Váhom

07.07.2015

Zmluva o prenájme verejného priestranstva (areál športového ihriska) v dňoch 4.9.2015 a 5.9.2015

-

200,00 EUR

MENERT spol. s r.o., 927 01 Šaľa, Hlboká 3

obec Kráľová nad Váhom

07.07.2015

Zmluva o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie

-

58 742,27 EUR

Enviromentálny fond, Bratislava

obec Kráľová nad Váhom

04.07.2015

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta

-

2 514,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, F. Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky

obec Kráľová nad Váhom

30.06.2015

Zmluva o výpožičke

-

1 258,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR, Bratislava

obec Kráľová nad Váhom

29.06.2015

Zmluva na poskytnutie služby

-

6 804,00 EUR

RUDBECKIA, s.r.o., Svätoplukovo

obec Kráľová nad Váhom

19.06.2015

Zmluva o aktualizácii dát katastra

-

36,00 EUR

Ing. Ján Vlček - TOPSET, Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava

obec Kráľová nad Váhom

11.06.2015

Zmluva o prenájme verejného priestranstva v dňoch 5-6.9.2014

-

500,00 EUR

Pro-Hand s.r.o., Kráľová nad Váhom

obec Kráľová nad Váhom

06.05.2015

Dodatok k zmluve o aktualizácii programov

-

156,00 EUR

TOPSET Solutions, s.r.o., Stupava

obec Kráľová nad Váhom

20.04.2015

Zmluva o kúpe cenných papierov

-

12 000,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s., Žilina

obec Kráľová nad Váhom

15.04.2015

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien

-

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava

obec Kráľová nad Váhom

13.04.2015

Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest

-

0,00 EUR

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS), Bratislava

obec Kráľová nad Váhom

13.04.2015

Zmluva o dielo

-

0,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o., Bratislava

obec Kráľová nad Váhom

13.04.2015

Zmluva o prevádzke internetovej prezentácie

-

0,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o., Bratislava

obec Kráľová nad Váhom

13.04.2015

Licenčná zmluva

-

0,00 EUR

MADE spol. s r.o., Banská Bystrica

obec Kráľová nad Váhom

13.04.2015

Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr

-

0,00 EUR

MADE spol. s r.o., Banská Bystrica

obec Kráľová nad Váhom

26.03.2015

Zámenná zmluva (p.č. 578/6 a 796/36)

-

0,00 EUR

Ingrid Benešová, Kráľová n/V. 445 a Erazmus Tóth, Kráľová n/V. 126 (každý v 1/2-ici)

obec Kráľová nad Váhom

26.02.2015

Kúpna zmluva (Novovytvorená parcela č. 403/10)

-

540,00 EUR

Róbert Vincze, Kráľová nad Váhom č. 340 a Dagmar Szöcsová, Kráľová nad Váhom č. 1530

obec Kráľová nad Váhom

26.02.2015

Kúpna zmluva (Novovytvorená parcela č. 793/5)

-

168,00 EUR

Lejla Nezirová, Kráľová nad Váhom č. 315 a Imer Nezir, Kráľová nad Váhom č. 315

obec Kráľová nad Váhom

26.02.2015

Kúpna zmluva (Novovytvorená parcela č. 793/6)

-

144,00 EUR

Lejla Nezirová, Kráľová nad Váhom č. 315

obec Kráľová nad Váhom

25.02.2015

Zmluva o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie - zverejnené v centr. registri 17.2.2015

-

0,00 EUR

Enviromentálny fond, Bratislava

obec Kráľová nad Váhom

06.02.2015

Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby

-

0,00 EUR

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny, Nové Zámky

obec Kráľová nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: