Navigácia

Obsah

Informácie obecného úradu

2017
Očkovanie psov

očkovanie psov dňa 1.4.2017

očkovanie psov.docx Stiahnuté: 267x

Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 8. marca 2017

pozvánka na zasadnutie oz.doc Stiahnuté: 227x

Vydanie územnoplánovacej informácie

vydanie územnoplánovacej informácie.docx Stiahnuté: 340x

Oznam

Oznamujeme, že od 14.02.2017 do 12.03.2017 sa bude v našej obci skenovať stav plynomerov!!!

skenovanie stavu plynomerov.docx Stiahnuté: 244x

Výzva + upozornenie

výrub drevín a orez stromov

zd a.s. bratislava.pdf Stiahnuté: 298x

Harmonogram zberu KO v roku 2017

Harmonogram zberu komunálneho odpadu v obci v roku 2017

harmonogram zberu ko.pdf Stiahnuté: 323x

2016
Úradné hodiny - Hivatalos órák

Úradné hodiny - hivatalos órák.docx Stiahnuté: 232x

Ochrana vodomerov v zimnom období 2016

Oznam Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti

ochrana vodomerov v zimnom období 2016 (3).pdf Stiahnuté: 247x

Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 14.12.2016

pozvánka na zasadnutie oz.doc Stiahnuté: 301x

Plán kontrolnej činnosti 2017

Plán kontrolnej činnosti HK obce na I. polrok 2017

krÁĽovÁ - plÁn hk i. polrok 2017.doc Stiahnuté: 234x

Pozvánka na zasadnutie OZ 09.11.2016

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 9.11.2016

pozvánka na zasadnutie oz.doc Stiahnuté: 275x

Informácia SPP - distribúcia, a.s. o legislatívnej zmene - novele trestného zákona, ktorá nadobúda účinnosť 1. júla 2016

Informácia SPP - distribúcia, a.s. o legislatívnej zmene - novele trestného zákona, ktorá nadobúda účinnosť 1. júla 2016. Zavádza sa trestná zodpovednosť za neoprávnený zásah do meradla spotreby zemného plynu a falšovanie plomb. V závislosti od závažnosti spáchaného trestného činu a veľkosti škody bude po novom páchateľom hroziť trest odňatia slobody od jedného do 12 rokov. Celý text oznamu:

list_spp.pdf Stiahnuté: 233x

Výzva Západoslovenskej distribučnej, a.s.

Výzva Západoslovenskej distribučnej, a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy

výzva zs.d.,a.s._jan.2016.pdf Stiahnuté: 308x

Pozvánka na zasadnutie OZ 28.9.2016

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 28.9.2016

pozvánka na zasadnutie oz.doc Stiahnuté: 375x

Družobné stretnutie

V rámci družobného partnerstva miest v dňoch 26 až 29. augusta 2016 dvadsaťpäť občanov našej dediny sa môže zúčastniť družobného stretnutia v sedmohradskom obci Kalotaszentkirályi. Stretnutie sa uskutoční v rámci programu Európa pre občanov, ktorý je podporovaný Európskou úniou. Hlavným cieľom stretnutia je prispieť k zachovaniu identity menšinových spoločenstiev ako aj posilnenie EU vedomia občanov. Účastníci budú mať možnosť zúčastniť sa rôznych kultúrno-spoločenských podujatí. Podrobnejší popis družobného stretnutia nájdete tu:

info_template_en-4.pdf Stiahnuté: 261x

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 29.6.2016

pozvánka na zasadnutie oz.doc Stiahnuté: 282x

Rozbor vody artézskej studni v Kráľovej nad Váhom

Dátum odberu: 9. máj 2016.

rozbor vody.pdf Stiahnuté: 347x

Výzva Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti - odber vody do bazénov

Západoslovenská vodárenská spoločnosť žiada odberateľov vody z verejného vodovodu, aby napúšťanie vody z verejného vodovodu do bazénov vopred konzultovali s príslušným výrobno prevádzkovým strediskom v Šali, číslo telefónu: 031 773 7666 ...

odber vody do bazénov sa.docx Stiahnuté: 266x

Oznam

Oznamujeme, že obecný úrad bude zatvorený (od 29. marca 2016 do 01. apríla 2016)

oznámenie-értesítés.docx Stiahnuté: 319x

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 9.3.2016

pozvánka na zasadnutie oz.doc Stiahnuté: 324x

Stránka