Navigácia

Obsah

O Z N A M

Oznamujeme občanom, že Obecné zastupiteľstvo Kráľová nad Váhom na svojom ustanovujúcom zasadnutí dňa 22. novembra 2018 zriadila komisie:

  1. Komisia finančná, správy obecného majetku, kontrolná a priestupková – za predsedníčku komisie bola zvolená Ing. Eliška Vargová
  2. Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia, dopravy a bytových záležitostí – za predsedníčku komisie bola zvolená Ing. Kristína Pozsonyiová
  3. Komisia školstva, mládeže, športu, kultúry, sociálnych vecí a informovanosti – za predsedu komisie bol zvolený Ing. Ladislav Adamkó
  4. Komisia na ochranu verejného záujmu – za predsedníčku bola zvolená Mgr. Katalin Csizmadia

Žiadame občanov, ktorí majú záujem pracovať v komisiách pod por. č. 1 - 3, nech sa hlásia na Obecnom úrade v Kráľovej nad Váhom v úradných hodinách, alebo na tel. č. 031/771 31 22 do 12. decembra 2018!!!

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 12.12.2018

Pozvánka celý text

ostatné | 7. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznámenie RVaPS Šaľa

Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných celý text

ostatné | 28. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
Poďakovanie starostu obce 1

Poďakovanie starostu obce

Vážení voliči!
Vážení obyvatelia Obce Kráľová nad Váhom!


Ďakujem Vám, že ste tak veľkom počte využili svoje volebné právo.  Aj toto svedčí o tom, že budúcnosť našej obce Vám nie je ľahostajná. S Vašim hlasom ste dali zelenú „skúsenostiam – rozvoju - a kontinuite“ , tým ste ma podporili, prejavili ste mi dôveru. celý text

ostatné | 12. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Výsledky volieb 11.11.2018

Výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí celý text

ostatné | 11. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Zverejnenie Návrhu rozpočtu obce 2019-2021

V sekcii Úradná tabula bol dňa 16.10.2018 zverejnený Návrh rozpočtu obce na roky 2019 - 2021. Dňom zverejnenia bolo zahájené pripomienkové konanie k návrhu rozpočtu obce. Pripomienky je možné podať do 25.10.2018 písomne na obecnom úrade v Kráľovej nad Váhom, alebo na e-mailovú adresu: obeckralovanv@stonline.sk      celý text

ostatné | 16. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 3.10.2018

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 3.10.2018 celý text

ostatné | 26. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce a do obecného zastupiteľstva

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce a do obecného zastupiteľstva celý text

ostatné | 25. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Informácia o projekte

Predmetom projektu je obstaranie záhradných kompostérov vrátane návodu na jeho použitie pre potreby obyvateľov za účelom zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (zelený odpad zo záhrad). celý text

ostatné, Informácie obecného úradu | 14. 7. 2018 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 20.06.2018

pozvánka celý text

ostatné | 12. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Rozhodnutie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre

Vzhľadom na skutočnosť, že zanikli zákonné podmienky podľa § 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre rozhodlo dňom 08.06.2018 od 15:00 odvolať čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pre celé územie okresu Nitra a okresu Šaľa. celý text

ostatné | 11. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Vzhľadom na poveternostné podmienky Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Šaľa vyhlásuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v okrese Šaľa od 9:00 hod dňa 10.5.2018 až do odvolania. celý text

ostatné | 11. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

Výzva na zamedzenie požiarov

Nakoľko je jarné obdobie, v ktorom býva častou činnosťou občanov vypaľovanie a spaľovanie suchých porastov je zvýšené nebezpečenstvo požiarov.

celý text

ostatné | 4. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

Dobrovoľná vojenská príprava

11 týždňový vojenský výcvik celý text

ostatné | 28. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 28. marca 2018

Pozvánka na zasadnutie OZ celý text

ostatné | 23. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Generálny pardon

ZsVS a. s. - generálny pardon celý text

ostatné | 20. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Systém nakladania s odpadom

Systém nakladania s odpadom oddelene vyzbieraným z komunálnych odpadov v obce celý text

ostatné | 15. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Prerušenie distribúcie elektriny

Oboznámenie verejnosti - prerušenie distribúcie elektriny celý text

ostatné | 5. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Harmonogram vývozu separovaného odpadu - plasty

Harmonogram vývozu separovaného odpadu - plasty celý text

ostatné | 8. 2. 2018 | Autor: Správce Webu

Pozvánka

Pozvánka na pracovné stretnutie celý text

ostatné | 29. 1. 2018 | Autor: Správce Webu

ZS a. s. Bratislava - Výzva + upozornenie

ZD a. s. Bratislava - Výzva + upozornenie celý text

ostatné | 23. 1. 2018 | Autor: Správce Webu

Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2018

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Kráľová nad Váhom na I. polrok 2018 celý text

ostatné | 11. 1. 2018 | Autor: Správce Webu

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu na rok 2018

harmonogram vývozu komunálneho odpadu na rok 2018 celý text

ostatné | 20. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 20.12.2017

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 20.12.2017 celý text

ostatné | 13. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

Ochrana vodomerov v zimnom období

Ochrana vodomerov v zimnom období celý text

ostatné | 29. 11. 2017 | Autor: Správce Webu
Meghívó  1

Meghívó

Nyugati fogságban - a második világháború után amerikai, brit és francia hadifogságba esett leventék és honvédek története celý text

ostatné | 23. 11. 2017 | Autor: Správce Webu

Petícia 1/2017/P

Požiadavka obyvateľov o nevydanie súhlasu .... celý text

ostatné | 15. 11. 2017 | Autor: Správce Webu

Meghívó

Meghívó dokumentumfilm vetítésére celý text

ostatné | 8. 11. 2017 | Autor: Správce Webu

OZNAM

veľkoobjemný kontajner celý text

ostatné | 17. 10. 2017 | Autor: Správce Webu

OZNAM

Prezentácia firmy PET CW s. r. o. Nové Sady celý text

ostatné | 16. 10. 2017 | Autor: Správce Webu

OZNAM

Oznamujeme, že obecný úrad dňa 22.09.2017 bude z technických príčin zatvorený. celý text

ostatné | 21. 9. 2017 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 2
posledná