Navigácia

Obsah

Správy

prvá
z 3
posledná

Meghívó  1

Meghívó

Nyugati fogságban - a második világháború után amerikai, brit és francia hadifogságba esett leventék és honvédek története celý text

ostatné | 23. 11. 2017 | Autor: Správce Webu

Petícia 1/2017/P

Požiadavka obyvateľov o nevydanie súhlasu .... celý text

ostatné | 15. 11. 2017 | Autor: Správce Webu

Meghívó

Meghívó dokumentumfilm vetítésére celý text

ostatné | 8. 11. 2017 | Autor: Správce Webu

OZNAM

veľkoobjemný kontajner celý text

ostatné | 17. 10. 2017 | Autor: Správce Webu

OZNAM

Prezentácia firmy PET CW s. r. o. Nové Sady celý text

ostatné | 16. 10. 2017 | Autor: Správce Webu

OZNAM

Oznamujeme, že obecný úrad dňa 22.09.2017 bude z technických príčin zatvorený. celý text

ostatné | 21. 9. 2017 | Autor: Správce Webu

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

plánované prerušenie distribúcie elektriny celý text

ostatné | 20. 9. 2017 | Autor: Správce Webu

Výberové konanie na obsadenie pracovných pozícií a popis vykonávaných činností

MAS Dolné Považie vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných pozícií manažér a finančný manažér-účtovník Kancelárie MAS.
Nároky pracovnej pozície - popis vykonávaných činností celý text

ostatné, Informácie obecného úradu | 8. 9. 2017 | Autor: Správce Webu

Odčítanie vodomerov

odčítanie vodomerov celý text

ostatné | 28. 8. 2017 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 23.08.2017

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 23.08.2017 celý text

ostatné | 21. 8. 2017 | Autor: Správce Webu

Elektronická adresa

Elektronická adresa na doručenie oznámenia celý text

ostatné | 21. 8. 2017 | Autor: Správce Webu

Oznámenie

Vývoz komunálneho odpadu celý text

ostatné | 21. 7. 2017 | Autor: Správce Webu

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - informácie

Informácie pre voliča celý text

ostatné, Informácie obecného úradu | 7. 7. 2017 | Autor: Správce Webu

Plán kontrolnej činnosti HK - II. polrok 2017

plán kontrolnej činnosti HK - II. polrok 2017 celý text

ostatné | 4. 7. 2017 | Autor: Správce Webu

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dňom 22.06.2017 od 8.00 hod. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Nitre vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode Nitra a Šaľa až do odvolania. celý text

ostatné, Informácie obecného úradu | 22. 6. 2017 | Autor: Správce Webu

Hasiči - Povinnosti FO

Povinnosti FO v zmysle § 14 zákona 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi celý text

ostatné | 10. 5. 2017 | Autor: Správce Webu

Hasiči - Kroky stavebníka RD

kroky stavebníka rodinného domu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti. celý text

ostatné | 10. 5. 2017 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na zasadnutie OZ

pozvánka na zasadnutie OZ dňa 10.05.2017 celý text

ostatné | 2. 5. 2017 | Autor: Správce Webu

Štatistické zisťovanie

zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností celý text

ostatné | 7. 4. 2017 | Autor: Správce Webu

SMS-info

bezplatné prijímanie oznamov obce celý text

ostatné | 6. 4. 2017 | Autor: Správce Webu

Oznam Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

Metodický pokyn na napúšťanie vody do bazénov z verejného vodovodu celý text

ostatné, Informácie obecného úradu | 5. 4. 2017 | Autor: Správce Webu

Oznam Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre

...Pri vypaľovaní a spaľovaní trávy môžete vy občania vo mnohých prípadoch zapríčiniť vznik požiaru a ohroziť týmto neuváženým konaním životy, zdravie a majetok ostatných spoluobčanov. Z tohto dôvodu by ste nemali v žiadnom prípade spaľovať trávu pri vetre, kde hrozí rýchle rozšírenie ohňa a nemali by ste spaľovať ani v blízkosti ľahko horľavých materiálov suchej trávy, sena, slamy a v žiadnom prípade nespaľovať v blízkosti lesa, kde by v prípade rozšírenia požiaru hrozila obrovská a nenahraditeľná škoda na životnom prostredí... celý text

ostatné, Informácie obecného úradu | 5. 4. 2017 | Autor: Správce Webu

Zber konárov a plastov

Dňa 3.4. zber konárov, 4.4. zber plastov celý text

ostatné | 31. 3. 2017 | Autor: Správce Webu

Očkovanie psov

Očkovanie psov 1.4.2017 celý text

ostatné | 31. 3. 2017 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta Obce Kráľová nad Váhom zvolá zasadnutie Obecného zastupiteľstva Kráľová nad Váhom, ktoré sa bude konať dňa 22. marca 2017 v stredu so začiatkom o 16.00 hodine v kancelárii starostu obce na Obecnom úrade v Kráľovej nad Váhom.
celý text

ostatné | 13. 3. 2017 | Autor: Správce Webu

Oznámenie Západoslovenskej distribučnej a.s. - PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

Oznámenie Západoslovenskej distribučnej a.s. - PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRINY.
Dňa 20.3.2017 od 8:00 do 15:00 hod. a 30.3.2017 od 8:00 do 11:30 hod. budú bez dodávky elektriny ulice uvedené v ozname. celý text

ostatné, Informácie obecného úradu | 13. 3. 2017 | Autor: Správce Webu

Veľkoobjemný kontajner

veľkoobjemný kontajner celý text

ostatné | 13. 3. 2017 | Autor: Správce Webu

Zber separovaného odpadu

Zber separovaného odpadu celý text

ostatné | 13. 3. 2017 | Autor: Správce Webu

Vydanie územnoplánovacej informácie

Obec Kráľová nad Váhom upozorňuje všetkých vlastníkov pozemkoch a potencionálnych stavebníkov na území obce Kráľová nad Váhom (katastrálne územie Kráľová nad Váhom) na možnosť, aby si pri príprave svojich stavebných zámerov na pozemkoch, resp. iných zámerov ( napr. kúpe či predaji nehnuteľnosti alebo pred prípravou akejkoľvek zásadnej stavebnej činnosti) požiadali o vydanie územnoplánovacej informácie.
Časť informácií môžete získať zo zverejnených častí na webovom sídle obce www.kralovanadvahom.sk v sekcii Obec, Územný plán .
Tlačivo žiadosti je zverejnené na www.kralovanadvahom.sk , sekcia Obecný úrad, Tlačivá.
Informácie: Alžbeta Vadkertiová, 031 7715445, e-mail : vadkertiova@kralovanadvahom.sk celý text

ostatné, Informácie obecného úradu | 17. 2. 2017 | Autor: Správce Webu

Oznam - skenovanie plynomerov

Skenovanie plynomerov od 14.02.2017 do 12.03.2017. celý text

ostatné, Informácie obecného úradu | 17. 2. 2017 | Autor: Správce Webu
prvá
z 3
posledná