Navigácia

Obsah

Vážení občania!

Oznamujeme Vám, že v Obci Kráľová nad Váhom sa uskutoční testovanie obyvateľstva dňa:

10. apríla 2021 (v sobotu) 

od 9,00 hod. do 18,00 hod. a

11. apríla 2021 (v nedeľu) 

od 9,00 hod. do 16,00 hod.

v kultúrnom dome.

Obedňajšia prestávka od 13,00 hod. do 14,00 hod

Testovania sa môžu zúčastniť osoby, ktoré neprekonali COVID a nie sú v karanténe.

 

 

Ž I A D O S Ť

V zmysle opatrení zamedzenia šíreniu ochorenia COVID-19, ktoré sú platné na celom území Slovenskej republiky, žiadame klientov, aby dôkladne zvážili osobnú návštevu obecného úradu, a na komunikáciu/vybavovanie úradných záležitostí využívali e-mail:

obeckralovanv@kralovanadvahom.sk

starosta@kralovanadvahom.sk

bergendiova@kralovanadvahom.sk

smatralova@kralovanadvahom.sk

vadkertiova@kralovanadvahom.sk

alebo telefonický kontakt: 031/771 31 22

0917 145 100

0901 703 787

0905 254 208

Taktiež Vás žiadame, aby ste Obecný úrad v Kráľovej nad Váhom navštívili len v nevyhnutných prípadoch. Obec Kráľová nad Váhom prijala tieto opatrenia, aby zamedzila šírenie ochorenia COVID-19.

O ďalších opatreniach, ktoré bude potrebné zaviesť, Vás budeme vždy včas informovať. Všetky informácie, rozhodnutia nájdete na webstránke obce: www.kralovanadvahom.sk.

 

Správy

prvá
z 3
ďalší posledná

Poďakovanie starostu obce 1

Poďakovanie starostu obce

Vážení voliči!
Vážení obyvatelia Obce Kráľová nad Váhom!


Ďakujem Vám, že ste tak veľkom počte využili svoje volebné právo.  Aj toto svedčí o tom, že budúcnosť našej obce Vám nie je ľahostajná. S Vašim hlasom ste dali zelenú „skúsenostiam – rozvoju - a kontinuite“ , tým ste ma podporili, prejavili ste mi dôveru. celý text

ostatné | 12. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Zverejnenie Návrhu rozpočtu obce 2019-2021

V sekcii Úradná tabula bol dňa 16.10.2018 zverejnený Návrh rozpočtu obce na roky 2019 - 2021. Dňom zverejnenia bolo zahájené pripomienkové konanie k návrhu rozpočtu obce. Pripomienky je možné podať do 25.10.2018 písomne na obecnom úrade v Kráľovej nad Váhom, alebo na e-mailovú adresu: obeckralovanv@stonline.sk      celý text

ostatné | 16. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 3.10.2018

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 3.10.2018 celý text

ostatné | 26. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce a do obecného zastupiteľstva

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce a do obecného zastupiteľstva celý text

ostatné | 25. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Informácia o projekte

Predmetom projektu je obstaranie záhradných kompostérov vrátane návodu na jeho použitie pre potreby obyvateľov za účelom zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (zelený odpad zo záhrad). celý text

ostatné, Informácie obecného úradu | 14. 7. 2018 | Autor: Správce Webu

Dobrovoľná vojenská príprava

11 týždňový vojenský výcvik celý text

ostatné | 28. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Generálny pardon

ZsVS a. s. - generálny pardon celý text

ostatné | 20. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Systém nakladania s odpadom

Systém nakladania s odpadom oddelene vyzbieraným z komunálnych odpadov v obce celý text

ostatné | 15. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Pozvánka

Pozvánka na pracovné stretnutie celý text

ostatné | 29. 1. 2018 | Autor: Správce Webu

Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2018

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Kráľová nad Váhom na I. polrok 2018 celý text

ostatné | 11. 1. 2018 | Autor: Správce Webu

Petícia 1/2017/P

Požiadavka obyvateľov o nevydanie súhlasu .... celý text

ostatné | 15. 11. 2017 | Autor: Správce Webu

OZNAM

Prezentácia firmy PET CW s. r. o. Nové Sady celý text

ostatné | 16. 10. 2017 | Autor: Správce Webu

Elektronická adresa

Elektronická adresa na doručenie oznámenia celý text

ostatné | 21. 8. 2017 | Autor: Správce Webu

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - informácie

Informácie pre voliča celý text

ostatné, Informácie obecného úradu | 7. 7. 2017 | Autor: Správce Webu

Plán kontrolnej činnosti HK - II. polrok 2017

plán kontrolnej činnosti HK - II. polrok 2017 celý text

ostatné | 4. 7. 2017 | Autor: Správce Webu

SMS-info

bezplatné prijímanie oznamov obce celý text

ostatné | 6. 4. 2017 | Autor: Správce Webu

Vydanie územnoplánovacej informácie

Obec Kráľová nad Váhom upozorňuje všetkých vlastníkov pozemkoch a potencionálnych stavebníkov na území obce Kráľová nad Váhom (katastrálne územie Kráľová nad Váhom) na možnosť, aby si pri príprave svojich stavebných zámerov na pozemkoch, resp. iných zámerov ( napr. kúpe či predaji nehnuteľnosti alebo pred prípravou akejkoľvek zásadnej stavebnej činnosti) požiadali o vydanie územnoplánovacej informácie.
Časť informácií môžete získať zo zverejnených častí na webovom sídle obce www.kralovanadvahom.sk v sekcii Obec, Územný plán .
Tlačivo žiadosti je zverejnené na www.kralovanadvahom.sk , sekcia Obecný úrad, Tlačivá.
Informácie: Alžbeta Vadkertiová, 031 7715445, e-mail : vadkertiova@kralovanadvahom.sk celý text

ostatné, Informácie obecného úradu | 17. 2. 2017 | Autor: Správce Webu

Harmonogram zberu komunálneho odpadu v roku 2017

Harmonogram zberu komunálneho odpadu v obci v roku 2017 celý text

ostatné, Informácie obecného úradu | 17. 2. 2017 | Autor: Správce Webu
prvá
z 3
ďalší posledná