Navigácia

Obsah

Koronavírus COVID-19

 

Správy

Vyhláška ÚVZ SR č. 6

Vyhláška ÚVZ SR č. 6 celý text

ostatné | 18. 1. 2022 | Autor: Správce Webu

Vyhláška ÚVZ SR č. 5

Vyhláška ÚVZ SR č. 5 celý text

ostatné | 18. 1. 2022 | Autor: Správce Webu

Vyhláška ÚVZ SR č. 3

Vyhláška ÚVZ SR č. 3 celý text

ostatné | 18. 1. 2022 | Autor: Správce Webu

opatrenia proti SARS-CoV-2 (Omikron)

opatrenia proti SARS-CoV-2 (Omikron) celý text

ostatné | 13. 1. 2022 | Autor: Správce Webu

aktualizácia opatrení k núdz. stavu

aktualizácia opatrení k núdz. stavu celý text

ostatné | 13. 1. 2022 | Autor: Správce Webu

Uznesenie vlády SR č. 215 z 26.4.2021

Uznesenie vlády SR č. 215 z 26.4.2021 celý text

ostatné | 28. 4. 2021 | Autor: Správce Webu

Opatrenia ÚVZ s účinnosťou od 15.10.2020 - rúška

opatrenia s účinnosťou od 15.10.2020 celý text

ostatné | 15. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenia ÚVZ s účinnosťou od 15.10.2020

opatrenia s účinnosťou od 15.10.2020 celý text

ostatné | 15. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (deviata aktualizácia) celý text

ostatné | 16. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre

Nariadenie opatrení s účinnosťou od 12. septembra 2020 do 30.septembra 2020. celý text

ostatné | 16. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 09.09.2020 celý text

ostatné | 16. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (siedma aktualizácia)

Obsah:
Charakteristika ochorenia
Definícia prípadu
Definícia osôb v kontakte (osôb podozrivých z nákazy)
Pravdepodobné miesta zistenia suspektného, pravdepodobného alebo potvrdeného prípadu ochorenia COVID-19
Prevádzkové opatrenia zdravotníckeho zariadenia (ZZ) ústavnej zdravotnej starostlivosti pri pandémii COVID-19
Protiepidemické opatrenia pre osoby v kontakte s ochorením COVID-19
celý text

ostatné | 22. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - pre nosenie rúšok

Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 21. apríla 2020 od 00:00 hod. do odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka alebo iné prostriedky, ktoré bránia šíreniu kvapôčiek, a to s výnimkou: deti do 2 rokov veku, atď.
celý text

ostatné | 21. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Aktuálne opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nariaďuje tieto opatrenia:
Všetkým osobám, ktoré od 20. apríla 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, sa nariaďuje izolácia v zariadeniach určených štátom na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky ochorenia COVID-19 a následne po zistení negatívneho výsledku sa tejto osobe nariaďuje domáca izolácia v celkovej súhrnnej dobe 14 dní. Po dobu domácej izolácie podľa predchádzajúcej vety sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti.
Nariadenie izolácie v zariadeniach určených štátom sa nevzťahuje na nasledovné osoby: osoby s obmedzenou schopnosťou orientácie a pohybu,
tehotné ženy, atď.     celý text

ostatné | 20. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nariaďuje tieto opatrenia:
Všetkým osobám, ktoré od 06. apríla 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, sa nariaďuje izolácia v zariadeniach určených štátom na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky COVID-19 a následne po zistení negatívneho výsledku sa tejto osobe nariaďuje domáca izolácia v celkovej súhrnnej dobe 14 dní...atď.
celý text

ostatné | 6. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (šiesta aktualizácia)

Obsah:
1. Charakteristika ochorenia...
2. 2. Definícia prípadu...
3. 3. Definícia osôb v kontakte (osôb podozrivých z nákazy)...
4. 4. Pravdepodobné miesta zistenia suspektného, pravdepodobného alebo potvrdeného prípadu ochorenia COVID-19...
5. Prevádzkové opatrenia zdravotníckeho zariadenia (ZZ) ústavnej zdravotnej starostlivosti pri pandémii COVID-19...
6. Protiepidemické opatrenia pre osoby v kontakte s ochorením COVID-19...
a prílohy. celý text

ostatné | 1. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Koronavírus značky

Značka "Zákaz vstupu" a značka ruško-. celý text

ostatné | 1. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Seniori, sme tu pre Vás!

Povedzme STOP podvodníkom! celý text

ostatné | 1. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky mení opatrenie č. OLP/2733/2020

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky mení opatrenie č. OLP/2733/2020 nasledovne:
1. Z bodu A) sa vypúšťajú slová „a veterinárnych ambulancií“.
2. Dopĺňa sa bod C)...
celý text

ostatné | 30. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky dopľňa opatrenia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
1. Dopľňa opatrenie v bode A ) o tieto výnimky, na ktoré sa zákaz činnosti nevzťahuje:
11. pohrebné služby, služby pohrebiska a krematória,
12. autoservisy, pneuservisy a odťahové služby,
13. taxi služby vykonávajúce prepravu veci a tovaru,
14. práčovne a čistiarne odevov
2. Mení opatrenie v bode D) nasledovne:
Všetkým osobám, ktoré sa od 16. marca 2020 od 6:00 hod. ako zorganizované skupiny vrátili z postihnutých oblastí zahraničia ...
celý text

ostatné | 30. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Rodičia na OČR musia poslať Sociálnej poisťovni čestné vyhlásenie! Sociálna poisťovňa upozorňuje

Sociálna poisťovňa upozorňuje všetkých poistencov, ktorí si v súvislosti s pandémiou koronavírusu uplatnili z dôvodu uzatvorenia škôl a predškolských zariadení od 16.03.2020 alebo ešte len uplatnia nárok na dávku ošetrovné (OČR), že musia do príslušnej pobočky poslať čestné vyhlásenie. Ide v ňom o oznámenie skutočností potrebných pre nárok na výplatu ošetrovného za príslušný mesiac. Sociálna poisťovňa potrebuje poznať presné dni, kedy sa ktorý rodič o dieťa staral. celý text

ostatné | 27. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie Úradu verejného zdravotnictva Slovenskej republiky pri ohrozeni verejného zdravia

Podľa § 48 ods. 4 pism. d) zákona č. 355/2007 Z.z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy. celý text

ostatné | 25. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenia ministerstva školstva - písomné maturity sú zrušené

„Písomné maturity" sa v tomto školskom roku neuskutočnia, interná časť maturitnej skúšky, teda "ústne maturity", by sa mala konať najskôr do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Interná maturita sa bude konať v termíne do 30. júna 2020. celý text

ostatné | 25. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

INFORMÁCIA - SOCIÁLNA POISŤOVŇA AUTOMATICKY - bez žiadosti - predĺži aktuálne začaté 14-dňové OČR-ky

Ústredný krízový štáb odporučil, aby Sociálna poisťovňa priznala ošetrovné pri osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa vo veku do 10 rokov (10 rokov + 364 dní) počas celého obdobia, na ktoré príslušný orgán vyhlásil mimoriadnu situáciu/núdzový stav a svojim rozhodnutím uzavrel školské a predškolské zariadenia. celý text

ostatné | 23. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

COVID-19: Čo robiť, ak ste chorý

Informačný leták Ministerstva zdravotníctva SR pre zabezpečenie informovanosti obyvateľstva a varovania pred infekciou koronavírusom celý text

ostatné | 21. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

COVID-19: 10 odporúčaní keď ste doma

Informačný leták Ministerstva zdravotníctva SR pre zabezpečenie informovanosti obyvateľstva a varovania pred infekciou koronavírusom celý text

ostatné | 21. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

COVID-19: Pomoc sebe a druhým

Informačný leták Ministerstva zdravotníctva SR pre zabezpečenie informovanosti obyvateľstva a varovania pred infekciou koronavírusom celý text

ostatné | 21. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

COVID-19: Osoby s vyšším rizikom ochorenia

Informačný leták Ministerstva zdravotníctva SR pre zabezpečenie informovanosti obyvateľstva a varovania pred infekciou koronavírusom celý text

ostatné | 21. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

AKTUALIZÁCIA Usmernenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 18.03.2020

Usmernenie
hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s
ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2
(piata aktualizácia) celý text

ostatné | 21. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Čo robiť ak cestujete z oblastí nákazy koronavírusom?

Čo robiť ak cestujete z oblastí nákazy novým koronavírusom a objaví sa u Vás teplota, kašeľ alebo dýchavičnosť_ nákazy celý text

ostatné | 21. 3. 2020 | Autor: Správce Webu