Navigácia

Obsah

Oznámenie o začatí obstarávania Zmien a doplnkov č.3 UPN obce Kráľová nad Váhom

Typ: ostatné
Obec Kráľová nad Váhom, ako obstarávateľ územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie podľa § 2a ods. 1 , zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 17 vyhl. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie oznamuje podľa § 31 stavebného zákona, verejnosti, fyzickým a právnickým osobám a orgánom štátnej správy

Začatie obstarávania Zmien a doplnkov č.3 UPN
obce Kráľová nad Váhom.

Príloha

Vytvorené: 28. 8. 2020
Posledná aktualizácia: 28. 8. 2020 10:53
Autor: Správce Webu