Navigácia

Obsah

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Typ: ostatné
ROZHODNUTIE
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č.355/2007 Z.z.") vo veci nariadenia opatren ia na predc hádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 podľa § 12 ods. 2 písm. b) a f) a § 48 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z. a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") nariaďuje nasledovné opatrenia:

Príloha

Vytvorené: 13. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 13. 3. 2020 11:00
Autor: Správce Webu