Navigácia

Obsah

Verejná vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Typ: ostatné
ROZHODNUTIE

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 5 ods.4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 355/2007 Z. z.") vo veci nariadenia opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 podľa § 12 ods. 2 písm. b) a f) a § 48 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z.z. a podľa § 46 a § 47zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.) nariaďuje nasledovné
opatrenia:
1. Všetkým osobám s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republik, žijúcim na území Slovenskej republiky nad 90 dní alebo zamestnaným na území Slovenskej republiky, ktoré sa v období od 10.03.2020 vrátili z pobytu na území Čínskej ľudovej republiky, Kórejskej republiky, Iránskej islámskej republiky a Talianskej republiky, do Slovenskej republiky a osobám, sa nariaďuje,

Príloha

Vytvorené: 10. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 11. 3. 2020 10:15
Autor: Správce Webu