Navigácia

Obsah

Voľné pracovné miesto - vyhlásenie

Typ: ostatné
Voľné pracovné miesto - vyhlásenie
Riaditeľka ZŠ s MŠ Vlčany 1547, 925 84 Vlčany prijme do pracovného pomeru
• učiteľa informatiky a I.stupňa

Pracovné podmienky:
• pracovný pomer na dobu určitú – zastupovanie počas dlhodobej práceneschopnosti zamestnanca, od 07.09.2020, prac. úv. - 23 hod./tt..

Požadovaná kvalifikácia v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Ďalšie potrebné požiadavky:
• znalosť práce s PC,a modernou didaktickou technikou,
• samostatnosť a flexibilita,
• sebadisciplína a sebamotivácia.
Forma odmeňovania
V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Požadované doklady:
• prihláška s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
• profesijný životopis,
• doklady o vzdelaní, príp. praxi,( vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom),
• potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
• súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia, do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. zo ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Termín podania žiadosti
Žiadosť s potrebnými dokladmi a označením „výberové konanie INF“ posielajte na adresu školy v termíne do 3.9.2020 (termín doručenia) alebo e-mailom na nižšie uvedenú adresu.
Adresa školy
ZŠ s MŠ Vlčany 1547
Vlčany 1547
925 84

Kontakt
Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:
• tel.: +421 31 7794083, mobil +421 910 794 083
• e-mail: zsvlcany@pobox.sk


Príloha

Vytvorené: 31. 8. 2020
Posledná aktualizácia: 31. 8. 2020 07:39
Autor: Správce Webu