Navigácia

Obsah

Uznesenia OZ, zápisnice, interpelácie, zhromaždenia obyvateľov 

Zápisnice zo zasadnutí OZ v roku 2015

Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 18. nov.2015

zápisnica 915.docx Stiahnuté: 447x | 29.01.2016

Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 14. dec.2015

zápisnica 1115.docx Stiahnuté: 355x | 28.01.2016

Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 21.10. a pokr. 18.11.2015

zápisnica 815.docx Stiahnuté: 352x | 26.11.2015

Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 7. okt. 2015

zápisnica715.docx Stiahnuté: 461x | 22.10.2015

Zápisnica zo slávnostného zasadnutia OZ 4.sept.2015

zápisnica slávnostná 4.9.15.docx Stiahnuté: 365x | 20.10.2015

Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 26.aug.2015

zápisnica 615.docx Stiahnuté: 306x | 20.10.2015

Zápisnica z 5. pracovného zasadnutia OZ v Kráľovej nad Váhom dňa 24. júna 2015

zpisnica_515.docx Stiahnuté: 382x | 16.09.2015

Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 21.jan.2015

34.docx Stiahnuté: 471x | 07.06.2015

Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 25.febr.2015

33.docx Stiahnuté: 680x | 07.06.2015

Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 18. marca 2015

32.docx Stiahnuté: 483x | 07.06.2015

Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 22. apríla 2015

31.docx Stiahnuté: 362x | 07.06.2015

Interpelácie z roku 2015

Odpoveď na písomnú interpeláciu poslankyne OZ Ing. E. Vargovej

35.doc Stiahnuté: 341x | 07.06.2015

Zápisnice zo zhromaždenia obyvateľov

Rokovací poriadok zhromaždenia obyvateľov

rokovac-poriadok-zhrom-obyvateaeov-obce.docx Stiahnuté: 270x | 16.09.2015

Zápisnica zo zhromaždenia obyvateľov konaného dňa 21. mája 2015

zpisnica-z-zhomadenia-obyvateaeov-obce.docx Stiahnuté: 355x | 16.09.2015

Uznesenia OZ z 2013

Uznesenia OZ zo dňa 20.02.2013

51.pdf Stiahnuté: 279x | 07.06.2015

Uznesenia OZ zo dňa 20.03.2013

50.pdf Stiahnuté: 247x | 07.06.2015

Uznesenia OZ zo dňa 22.05.2013

49.pdf Stiahnuté: 235x | 07.06.2015

Uznesenia OZ zo dňa 26.06.2013

48.pdf Stiahnuté: 253x | 07.06.2015

Uznesenia OZ zo dňa 28.08.2013

47.pdf Stiahnuté: 244x | 07.06.2015

Uznesenia OZ zo dňa 25.09.2013

46.pdf Stiahnuté: 257x | 07.06.2015

Stránka