Telekom

telekom

Navigácia

Obsah

Uznesenia OZ, zápisnice, interpelácie, zhromaždenia obyvateľov 

Zápisnice zo zasadnutí OZ v roku 2015

Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 18. marca 2015

32.docx Stiahnuté: 424x | 07.06.2015

Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 22. apríla 2015

31.docx Stiahnuté: 301x | 07.06.2015

Interpelácie z roku 2015

Odpoveď na písomnú interpeláciu poslankyne OZ Ing. E. Vargovej

35.doc Stiahnuté: 268x | 07.06.2015

Zápisnice zo zhromaždenia obyvateľov

Rokovací poriadok zhromaždenia obyvateľov

rokovac-poriadok-zhrom-obyvateaeov-obce.docx Stiahnuté: 207x | 16.09.2015

Zápisnica zo zhromaždenia obyvateľov konaného dňa 21. mája 2015

zpisnica-z-zhomadenia-obyvateaeov-obce.docx Stiahnuté: 287x | 16.09.2015

Uznesenia OZ z 2013

Uznesenia OZ zo dňa 20.02.2013

51.pdf Stiahnuté: 213x | 07.06.2015

Uznesenia OZ zo dňa 20.03.2013

50.pdf Stiahnuté: 182x | 07.06.2015

Uznesenia OZ zo dňa 22.05.2013

49.pdf Stiahnuté: 183x | 07.06.2015

Uznesenia OZ zo dňa 26.06.2013

48.pdf Stiahnuté: 187x | 07.06.2015

Uznesenia OZ zo dňa 28.08.2013

47.pdf Stiahnuté: 183x | 07.06.2015

Uznesenia OZ zo dňa 25.09.2013

46.pdf Stiahnuté: 194x | 07.06.2015

Uznesenia OZ zo dňa 06.11.2013

45.pdf Stiahnuté: 206x | 07.06.2015

Uznesenia OZ zo dňa 11.12.2013

44.pdf Stiahnuté: 227x | 07.06.2015

Uznesenia OZ z 2014

Uznesenia OZ zo dňa 15.01.2014

43.pdf Stiahnuté: 251x | 07.06.2015

Uznesenia OZ zo dňa 26.03.2014

42.pdf Stiahnuté: 228x | 07.06.2015

Uznesenia OZ zo dňa 21.05.2014

41.pdf Stiahnuté: 224x | 07.06.2015

Uznesenia OZ zo dňa 25. júna 2014

40.pdf Stiahnuté: 220x | 07.06.2015

Uznesenia OZ zo dňa 27. augusta 2014

39.pdf Stiahnuté: 206x | 07.06.2015

Uznesenia OZ zo dňa 5. septembra 2014

38.pdf Stiahnuté: 228x | 07.06.2015

Uznesenia OZ zo dňa 12. novembra 2014

37.pdf Stiahnuté: 236x | 07.06.2015

Stránka