Navigácia

Obsah

Uznesenia OZ, zápisnice, interpelácie, zhromaždenia obyvateľov 

Zápisnice zo zasadnutí OZ v roku 2015

Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 7. okt. 2015

zápisnica715.docx Stiahnuté: 445x | 22.10.2015

Zápisnica zo slávnostného zasadnutia OZ 4.sept.2015

zápisnica slávnostná 4.9.15.docx Stiahnuté: 346x | 20.10.2015

Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 26.aug.2015

zápisnica 615.docx Stiahnuté: 295x | 20.10.2015

Zápisnica z 5. pracovného zasadnutia OZ v Kráľovej nad Váhom dňa 24. júna 2015

zpisnica_515.docx Stiahnuté: 358x | 16.09.2015

Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 21.jan.2015

34.docx Stiahnuté: 454x | 07.06.2015

Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 25.febr.2015

33.docx Stiahnuté: 663x | 07.06.2015

Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 18. marca 2015

32.docx Stiahnuté: 470x | 07.06.2015

Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 22. apríla 2015

31.docx Stiahnuté: 347x | 07.06.2015

Interpelácie z roku 2015

Odpoveď na písomnú interpeláciu poslankyne OZ Ing. E. Vargovej

35.doc Stiahnuté: 323x | 07.06.2015

Zápisnice zo zhromaždenia obyvateľov

Rokovací poriadok zhromaždenia obyvateľov

rokovac-poriadok-zhrom-obyvateaeov-obce.docx Stiahnuté: 257x | 16.09.2015

Zápisnica zo zhromaždenia obyvateľov konaného dňa 21. mája 2015

zpisnica-z-zhomadenia-obyvateaeov-obce.docx Stiahnuté: 339x | 16.09.2015

Uznesenia OZ z 2013

Uznesenia OZ zo dňa 20.02.2013

51.pdf Stiahnuté: 263x | 07.06.2015

Uznesenia OZ zo dňa 20.03.2013

50.pdf Stiahnuté: 227x | 07.06.2015

Uznesenia OZ zo dňa 22.05.2013

49.pdf Stiahnuté: 222x | 07.06.2015

Uznesenia OZ zo dňa 26.06.2013

48.pdf Stiahnuté: 239x | 07.06.2015

Uznesenia OZ zo dňa 28.08.2013

47.pdf Stiahnuté: 229x | 07.06.2015

Uznesenia OZ zo dňa 25.09.2013

46.pdf Stiahnuté: 241x | 07.06.2015

Uznesenia OZ zo dňa 06.11.2013

45.pdf Stiahnuté: 251x | 07.06.2015

Uznesenia OZ zo dňa 11.12.2013

44.pdf Stiahnuté: 275x | 07.06.2015

Uznesenia OZ z 2014

Uznesenia OZ zo dňa 15.01.2014

43.pdf Stiahnuté: 299x | 07.06.2015

Stránka