Telekom

telekom

Navigácia

Obsah

2013

VZN o povinnosti vypracovať povodňový plán záchranných prác Stiahnuté: 354x | 07.06.2015

VZN o miestnej dani za psa Stiahnuté: 375x | 07.06.2015

VZN o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2013 Stiahnuté: 309x | 07.06.2015

VZN o ochrane ovzdušia 2013 Stiahnuté: 359x | 07.06.2015

VZN doplnky Stiahnuté: 287x | 07.06.2015

Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Stiahnuté: 305x | 07.06.2015

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi Stiahnuté: 580x | 07.06.2015

2012

VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 2012 Stiahnuté: 255x | 07.06.2015

VZN o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2012 Stiahnuté: 263x | 07.06.2015

VZN o poskytovaní dotácií Stiahnuté: 270x | 07.06.2015

VZN o verejnom poriadku a ochrane životného prostredia Stiahnuté: 240x | 07.06.2015

2011

VZN o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2011 Stiahnuté: 227x | 07.06.2015

VZN o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 2011 Stiahnuté: 240x | 07.06.2015

VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska Stiahnuté: 494x | 07.06.2015

2010

VZN o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2010 Stiahnuté: 212x | 07.06.2015

VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 2010 Stiahnuté: 219x | 07.06.2015

2009

VZN o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2009 Stiahnuté: 217x | 07.06.2015

VZN o miestnych daniach - 2009 Stiahnuté: 264x | 07.06.2015

VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 2009 Stiahnuté: 220x | 07.06.2015

VZN o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby Stiahnuté: 594x | 07.06.2015

Stránka