Navigácia

Obsah

2013

VZN o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2013 Stiahnuté: 236x | 07.06.2015

VZN o ochrane ovzdušia 2013 Stiahnuté: 231x | 07.06.2015

VZN doplnky Stiahnuté: 207x | 07.06.2015

Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Stiahnuté: 229x | 07.06.2015

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi Stiahnuté: 285x | 07.06.2015

2012

VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 2012 Stiahnuté: 192x | 07.06.2015

VZN o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2012 Stiahnuté: 198x | 07.06.2015

VZN o poskytovaní dotácií Stiahnuté: 207x | 07.06.2015

VZN o verejnom poriadku a ochrane životného prostredia Stiahnuté: 164x | 07.06.2015

2011

VZN o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2011 Stiahnuté: 153x | 07.06.2015

VZN o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 2011 Stiahnuté: 170x | 07.06.2015

VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska Stiahnuté: 329x | 07.06.2015

2010

VZN o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2010 Stiahnuté: 141x | 07.06.2015

VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 2010 Stiahnuté: 151x | 07.06.2015

2009

VZN o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2009 Stiahnuté: 146x | 07.06.2015

VZN o miestnych daniach - 2009 Stiahnuté: 157x | 07.06.2015

VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 2009 Stiahnuté: 137x | 07.06.2015

VZN o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby Stiahnuté: 354x | 07.06.2015

2008

VZN o niektorých podmienkach držania psov Stiahnuté: 176x | 07.06.2015

2007

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kráľová nad Váhom č. 173/2007-OZ Stiahnuté: 100x | 20.02.2018

Stránka