Navigácia

Obsah

2013

VZN o miestnej dani za psa Stiahnuté: 320x | 07.06.2015

VZN o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2013 Stiahnuté: 261x | 07.06.2015

VZN o ochrane ovzdušia 2013 Stiahnuté: 285x | 07.06.2015

VZN doplnky Stiahnuté: 245x | 07.06.2015

Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Stiahnuté: 257x | 07.06.2015

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi Stiahnuté: 417x | 07.06.2015

2012

VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 2012 Stiahnuté: 215x | 07.06.2015

VZN o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2012 Stiahnuté: 225x | 07.06.2015

VZN o poskytovaní dotácií Stiahnuté: 228x | 07.06.2015

VZN o verejnom poriadku a ochrane životného prostredia Stiahnuté: 197x | 07.06.2015

2011

VZN o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2011 Stiahnuté: 180x | 07.06.2015

VZN o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 2011 Stiahnuté: 195x | 07.06.2015

VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska Stiahnuté: 427x | 07.06.2015

2010

VZN o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2010 Stiahnuté: 167x | 07.06.2015

VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 2010 Stiahnuté: 174x | 07.06.2015

2009

VZN o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2009 Stiahnuté: 175x | 07.06.2015

VZN o miestnych daniach - 2009 Stiahnuté: 198x | 07.06.2015

VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 2009 Stiahnuté: 167x | 07.06.2015

VZN o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby Stiahnuté: 493x | 07.06.2015

2008

VZN o niektorých podmienkach držania psov Stiahnuté: 207x | 07.06.2015

Stránka