Navigácia

Obsah

2013

VZN o povinnosti vypracovať povodňový plán záchranných prác Stiahnuté: 383x | 07.06.2015

VZN o miestnej dani za psa Stiahnuté: 396x | 07.06.2015

VZN o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2013 Stiahnuté: 328x | 07.06.2015

VZN o ochrane ovzdušia 2013 Stiahnuté: 385x | 07.06.2015

VZN doplnky Stiahnuté: 306x | 07.06.2015

Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Stiahnuté: 335x | 07.06.2015

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi Stiahnuté: 635x | 07.06.2015

2012

VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 2012 Stiahnuté: 275x | 07.06.2015

VZN o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2012 Stiahnuté: 280x | 07.06.2015

VZN o poskytovaní dotácií Stiahnuté: 289x | 07.06.2015

VZN o verejnom poriadku a ochrane životného prostredia Stiahnuté: 267x | 07.06.2015

2011

VZN o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2011 Stiahnuté: 246x | 07.06.2015

VZN o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 2011 Stiahnuté: 259x | 07.06.2015

VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska Stiahnuté: 532x | 07.06.2015

2010

VZN o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2010 Stiahnuté: 231x | 07.06.2015

VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 2010 Stiahnuté: 241x | 07.06.2015

2009

VZN o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2009 Stiahnuté: 236x | 07.06.2015

VZN o miestnych daniach - 2009 Stiahnuté: 286x | 07.06.2015

VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 2009 Stiahnuté: 244x | 07.06.2015

VZN o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby Stiahnuté: 622x | 07.06.2015

Stránka