Obsah

2018
Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - 1 ks smrek

Informácie o správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, Zoltán Kocsis

Informácie o správnych konaniach - výrub dreviny, Zoltán Kocsis.pdf Stiahnuté: 4x

Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny - 1 ks tuja

Informácie o správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny - 1 ks tuja, Adriana Szolga

Informácie o správnych konaniach - výrub dreviny, Adriana Szol.pdf Stiahnuté: 11x

Speávne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - 1 ks jedľa

Informácie o správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - 1 ks jedľa, Pavol Hrdý

Informácie o správnych konaniach - výrub dreviny, Pavol Hrdý.pdf Stiahnuté: 10x

Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - 4 ks smrek

Informácie o správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, Gabriel Kubina

Informácie o správnych konaniach - výrub dreviny, Kubina Gabrie.pdf Stiahnuté: 11x

Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - 3 ks smrek

Informácie o správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, Mária Bergendiová

Informácie o správnych konaniach - výrub dreviny, Bergendiová M.pdf Stiahnuté: 10x

Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub - 2 ks smrek

Informácie o správnych konaniach - výrub dreviny - 2 ks smrek, žiadatelia Alžbeta Tóthová, Zuzana Tóthová a Martina Tóthová

Informácie o správnych konaniach - výrub dreviny.pdf Stiahnuté: 15x

Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny 1 ks orech

Informácie o správnych konaniach - výrub dreviny - Ladislav Hambalkó

Informácia o správnych konaniach - Ladislav Hambalkó.pdf Stiahnuté: 55x

2017
Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks smreku

žiadatelia Ambróz Kubík a Julianna Kubíková, Kráľová nad Váhom č. 456

Informácie o správnych konaniach - výrub dreviny.pdf Stiahnuté: 83x

2016
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub stromov a kríkov - Edita Hambalková

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub stromov a kríkov, ktoré rastú na pozemku p.č. 258/1 v k.ú. Kráľová nad Váhom. Žiadateľka: Edita Hambalková.

971_2016_o.pdf Stiahnuté: 127x

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub stromov a kríkov - Erazmus Tóth

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub stromov a kríkov, ktoré rastú na vlastnom pozemku p.č. 578/3 v k.ú. Kráľová nad Váhom. Žiadateľ: Erazmus Tóth, Kráľová nad Váhom 395.

130_2016_o.pdf Stiahnuté: 114x

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub stromov a kríkov - Beata Bergendiová

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub stromov a kríkov, ktoré rastú na vlastnom pozemku p.č.563/4 v k.ú. Kráľová nad Váhom. Žiadateľka: Beata Bergendiová, Kráľová nad Váhom 612.

129_2016_o.pdf Stiahnuté: 114x

Nakladanie s použitými batériami a akumulátormi

Nakladanie s použitými batériami a akumulátormi - uzavretá zmluva s INSA, s.r.o. a MACH Trade, spol. s r.o. Sereď

nakladanie s použ. batériami a akumulátormi.pdf Stiahnuté: 112x

Oznámenie o začatí konania výrubu stromov

varga.pdf Stiahnuté: 140x

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub stromov a kríkov - Andrej Erazmus

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub stromov a kríkov, ktoré rastú na vlastnom pozemku p.č. 519/3/ v k.ú Kráľová nad Váhom. Žiadateľ: Erazmus Andrej, Kráľová nad Váhom č.309.

oznámenie o začatí konania3.pdf Stiahnuté: 131x

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu stromov a kríkov - Rozália Bergendiová

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub stromov a kríkov, ktoré rastú na vlastnom pozemku p.č. 388/2/s.č.271 v k.ú Kráľová nad Váhom. Žiadateľka: Rozália Bergendiová

oznámenie o začatí konania 2.pdf Stiahnuté: 132x

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub stromov a kríkov - Peter Osvald

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub stromov a kríkov, ktoré rastú na vlastnom pozemku p.č. 818/1 v k.ú Kráľová nad Váhom. Žiadateľ - Peter Osvald

oznámenie o začatí konania 1.pdf Stiahnuté: 140x

Stránka

  • 1