Obsah

2020
Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - 1 ks smrek

Informácie o správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - 1 ks smrek, František Pozsonyi a Kristína Nagyová

Informácie o správnych konaniach - výrub dreviny František Pozs.pdf Stiahnuté: 4x

Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - 1 ks orech

Informácie o správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - 1 ks orech , Ondrej Rajj

Informácie o správnych konaniach - výrub dreviny Ondrej Rajj.pdf Stiahnuté: 4x

2019
Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - 1 ks topoľ čierny

Informácie o správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - 1 ks topoľ čierny, Juraj Tóth a Judita Tóthová

Informácie o správnych konaniach - výrub dreviny Juraj Tóth a J.pdf Stiahnuté: 7x

Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - 3 ks smrek

Informácie o správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - 3 ks smrek, Juraj Kocsis

Informácie o správnych konaniach - výrub dreviny Juraj Kocsis ,.pdf Stiahnuté: 13x

Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - 2 ks smrek

Informácie o správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - 2 ks smrek Mária Gyeváthová

Informácie o správnych konaniach - výrub dreviny Mária Gyevátho.pdf Stiahnuté: 8x

Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - 2 ks smrek

Informácie o správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - 2 ks smrek

Informácie o správnych konaniach- výrub dreviny Vojtech Beneš.pdf Stiahnuté: 23x

Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny - 1 ks smrek -

Informácie o správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - 1 ks smrek, Ladislav Tungli

Informácie o správnych konaniach- výrub dreviny Ladislav Tungli.pdf Stiahnuté: 25x

Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - 3 ks smrek

Informácie o správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - 3 ks smrek, MUDr. Alexander Varga

Informácie o správnych konaniach - výrub drevín, MUDr. Alexande.pdf Stiahnuté: 26x

Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - 3 ks jedľa

Informácie o správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - 3 ks jedľa, Milan Pipíš

Informácie o správnych konaniach - výrub drevín, Milan Pipíš.pdf Stiahnuté: 33x

Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - 3 ks smrek

Informácie o správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - 3 ks smrek, Margita Csepreghyová

Informácie o správnych konaniach - výrub dreviny, Margita Csepr.pdf Stiahnuté: 40x

Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - 1 ks ihličnan

Informácie o správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - 1 ks ihličnan, Mgr. Klaudia Tóthová

Informácie o správnych konaniach - výrub dreviny, Mgr. Klaudia .pdf Stiahnuté: 45x

Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - 3 ks smrek

Informácie o správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny - 3 ks smrek, Juraj Tóth

Informácie o správnych konaniach - výrub dreviny , Juraj Tóth.pdf Stiahnuté: 40x

Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - 1 ks jedľa

Informácie o správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - 1 ks jedľa, Štefan Páldy

Informácie o správnych konaniach - výrub dreviny , Štefan Páldy.pdf Stiahnuté: 45x

2018
Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - 1 ks smrek

Informácie o správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, Zoltán Kocsis

Informácie o správnych konaniach - výrub dreviny, Zoltán Kocsis.pdf Stiahnuté: 51x

Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny - 1 ks tuja

Informácie o správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny - 1 ks tuja, Adriana Szolga

Informácie o správnych konaniach - výrub dreviny, Adriana Szol.pdf Stiahnuté: 59x

Speávne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - 1 ks jedľa

Informácie o správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - 1 ks jedľa, Pavol Hrdý

Informácie o správnych konaniach - výrub dreviny, Pavol Hrdý.pdf Stiahnuté: 54x

Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - 4 ks smrek

Informácie o správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, Gabriel Kubina

Informácie o správnych konaniach - výrub dreviny, Kubina Gabrie.pdf Stiahnuté: 61x

Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - 3 ks smrek

Informácie o správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, Mária Bergendiová

Informácie o správnych konaniach - výrub dreviny, Bergendiová M.pdf Stiahnuté: 52x

Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub - 2 ks smrek

Informácie o správnych konaniach - výrub dreviny - 2 ks smrek, žiadatelia Alžbeta Tóthová, Zuzana Tóthová a Martina Tóthová

Informácie o správnych konaniach - výrub dreviny.pdf Stiahnuté: 62x

Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny 1 ks orech

Informácie o správnych konaniach - výrub dreviny - Ladislav Hambalkó

Informácia o správnych konaniach - Ladislav Hambalkó.pdf Stiahnuté: 105x

Stránka