Obsah

2018
Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny 1 ks orech

Informácie o správnych konaniach - výrub dreviny - Ladislav Hambalkó

Informácia o správnych konaniach - Ladislav Hambalkó.pdf Stiahnuté: 46x

2017
Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks smreku

žiadatelia Ambróz Kubík a Julianna Kubíková, Kráľová nad Váhom č. 456

Informácie o správnych konaniach - výrub dreviny.pdf Stiahnuté: 74x

2016
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub stromov a kríkov - Edita Hambalková

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub stromov a kríkov, ktoré rastú na pozemku p.č. 258/1 v k.ú. Kráľová nad Váhom. Žiadateľka: Edita Hambalková.

971_2016_o.pdf Stiahnuté: 118x

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub stromov a kríkov - Erazmus Tóth

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub stromov a kríkov, ktoré rastú na vlastnom pozemku p.č. 578/3 v k.ú. Kráľová nad Váhom. Žiadateľ: Erazmus Tóth, Kráľová nad Váhom 395.

130_2016_o.pdf Stiahnuté: 106x

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub stromov a kríkov - Beata Bergendiová

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub stromov a kríkov, ktoré rastú na vlastnom pozemku p.č.563/4 v k.ú. Kráľová nad Váhom. Žiadateľka: Beata Bergendiová, Kráľová nad Váhom 612.

129_2016_o.pdf Stiahnuté: 106x

Nakladanie s použitými batériami a akumulátormi

Nakladanie s použitými batériami a akumulátormi - uzavretá zmluva s INSA, s.r.o. a MACH Trade, spol. s r.o. Sereď

nakladanie s použ. batériami a akumulátormi.pdf Stiahnuté: 103x

Oznámenie o začatí konania výrubu stromov

varga.pdf Stiahnuté: 131x

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub stromov a kríkov - Andrej Erazmus

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub stromov a kríkov, ktoré rastú na vlastnom pozemku p.č. 519/3/ v k.ú Kráľová nad Váhom. Žiadateľ: Erazmus Andrej, Kráľová nad Váhom č.309.

oznámenie o začatí konania3.pdf Stiahnuté: 122x

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu stromov a kríkov - Rozália Bergendiová

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub stromov a kríkov, ktoré rastú na vlastnom pozemku p.č. 388/2/s.č.271 v k.ú Kráľová nad Váhom. Žiadateľka: Rozália Bergendiová

oznámenie o začatí konania 2.pdf Stiahnuté: 124x

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub stromov a kríkov - Peter Osvald

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub stromov a kríkov, ktoré rastú na vlastnom pozemku p.č. 818/1 v k.ú Kráľová nad Váhom. Žiadateľ - Peter Osvald

oznámenie o začatí konania 1.pdf Stiahnuté: 132x

Stránka

  • 1