Obsah

2019
Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - 2 ks smrek

Informácie o správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - 2 ks smrek Mária Gyeváthová

Informácie o správnych konaniach - výrub dreviny Mária Gyevátho.pdf Stiahnuté: 67x

Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - 2 ks smrek

Informácie o správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - 2 ks smrek

Informácie o správnych konaniach- výrub dreviny Vojtech Beneš.pdf Stiahnuté: 89x

Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny - 1 ks smrek -

Informácie o správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - 1 ks smrek, Ladislav Tungli

Informácie o správnych konaniach- výrub dreviny Ladislav Tungli.pdf Stiahnuté: 83x

Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - 3 ks smrek

Informácie o správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - 3 ks smrek, MUDr. Alexander Varga

Informácie o správnych konaniach - výrub drevín, MUDr. Alexande.pdf Stiahnuté: 87x

Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - 3 ks jedľa

Informácie o správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - 3 ks jedľa, Milan Pipíš

Informácie o správnych konaniach - výrub drevín, Milan Pipíš.pdf Stiahnuté: 80x

Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - 3 ks smrek

Informácie o správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - 3 ks smrek, Margita Csepreghyová

Informácie o správnych konaniach - výrub dreviny, Margita Csepr.pdf Stiahnuté: 89x

Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - 1 ks ihličnan

Informácie o správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - 1 ks ihličnan, Mgr. Klaudia Tóthová

Informácie o správnych konaniach - výrub dreviny, Mgr. Klaudia .pdf Stiahnuté: 98x

Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - 3 ks smrek

Informácie o správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny - 3 ks smrek, Juraj Tóth

Informácie o správnych konaniach - výrub dreviny , Juraj Tóth.pdf Stiahnuté: 90x

Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - 1 ks jedľa

Informácie o správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - 1 ks jedľa, Štefan Páldy

Informácie o správnych konaniach - výrub dreviny , Štefan Páldy.pdf Stiahnuté: 108x

2018
Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - 1 ks smrek

Informácie o správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, Zoltán Kocsis

Informácie o správnych konaniach - výrub dreviny, Zoltán Kocsis.pdf Stiahnuté: 102x

Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny - 1 ks tuja

Informácie o správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny - 1 ks tuja, Adriana Szolga

Informácie o správnych konaniach - výrub dreviny, Adriana Szol.pdf Stiahnuté: 110x

Speávne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - 1 ks jedľa

Informácie o správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - 1 ks jedľa, Pavol Hrdý

Informácie o správnych konaniach - výrub dreviny, Pavol Hrdý.pdf Stiahnuté: 102x

Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - 4 ks smrek

Informácie o správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, Gabriel Kubina

Informácie o správnych konaniach - výrub dreviny, Kubina Gabrie.pdf Stiahnuté: 110x

Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - 3 ks smrek

Informácie o správnych konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, Mária Bergendiová

Informácie o správnych konaniach - výrub dreviny, Bergendiová M.pdf Stiahnuté: 108x

Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub - 2 ks smrek

Informácie o správnych konaniach - výrub dreviny - 2 ks smrek, žiadatelia Alžbeta Tóthová, Zuzana Tóthová a Martina Tóthová

Informácie o správnych konaniach - výrub dreviny.pdf Stiahnuté: 111x

Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny 1 ks orech

Informácie o správnych konaniach - výrub dreviny - Ladislav Hambalkó

Informácia o správnych konaniach - Ladislav Hambalkó.pdf Stiahnuté: 158x

2017
Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks smreku

žiadatelia Ambróz Kubík a Julianna Kubíková, Kráľová nad Váhom č. 456

Informácie o správnych konaniach - výrub dreviny.pdf Stiahnuté: 237x

2016
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub stromov a kríkov - Edita Hambalková

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub stromov a kríkov, ktoré rastú na pozemku p.č. 258/1 v k.ú. Kráľová nad Váhom. Žiadateľka: Edita Hambalková.

971_2016_o.pdf Stiahnuté: 227x

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub stromov a kríkov - Erazmus Tóth

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub stromov a kríkov, ktoré rastú na vlastnom pozemku p.č. 578/3 v k.ú. Kráľová nad Váhom. Žiadateľ: Erazmus Tóth, Kráľová nad Váhom 395.

130_2016_o.pdf Stiahnuté: 201x

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub stromov a kríkov - Beata Bergendiová

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub stromov a kríkov, ktoré rastú na vlastnom pozemku p.č.563/4 v k.ú. Kráľová nad Váhom. Žiadateľka: Beata Bergendiová, Kráľová nad Váhom 612.

129_2016_o.pdf Stiahnuté: 211x

Stránka