Telekom

telekom

Obsah

Súhlas na výrub stromov na parcele č. 258/1

Súhlas na výrub stromov na parcele č. 258/1 pre žiadateľku: Edita Hambalková, Kráľová nad Váhom s. č. 147

971_2016_r.pdf Stiahnuté: 199x

Súhlas na výrub stromov na parcele č. 614/1

Súhlas na výrub stromov na parcele č. 614/1 pre žiadateľa: MUDr. Alexander Varga, Kráľová nad Váhom s. č. 391

1318_2016_r.pdf Stiahnuté: 170x

Súhlas na výrub stromov na parcele č. 519/3

Súhlas na výrub stromov na parcele č. 519/3 pre žiadateľa: Andrej Tózh, Kráľová nad Váhom s. č. 309

277_2016_r.pdf Stiahnuté: 180x

Súhlas na výrub stromov na parcele č. 563/4

Súhlas na výrub stromov na parcele č. 563/4 pre žiadateľku: Beta Bergendiová, Kráľová nad Váhom s. č. 612

129_2016_r.pdf Stiahnuté: 173x

Súhlas na výrub stromov na parcele č. 578/3

Súhlas na výrub stromov na parcele č. 578/3 pre žiadateľa: Erazmus Tóth, Kráľová nad Váhom s. č. 395

130_2016_r.pdf Stiahnuté: 172x

Súhlas na výrub stromov na parcele č. 388/2

Súhlas na výrub stromov na parcele č. 388/2 pre žiadateľku: Rozália Bergendiová, Kráľová nad Váhom s. č. 276

112_2016_r.pdf Stiahnuté: 164x

Súhlas na výrub stromov na parcele č. 818/1

Súhlas na výrub stromov na parcele č. 818/1 pre žiadateľa: Peter Osvald, Kráľová nad Váhom s. č. 223

68_2016_r.pdf Stiahnuté: 171x

Stránka

  • 1