Obsah


 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
03.12.2021

Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie

=

0,063 €/kWh

obec Kráľová nad Váhom

SPP a.s., Bratislava

01.12.2021

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Z312081BKN801

114 240,00 EUR jednostoštrnásťtisícdvestoštyridsať eur

obec Kráľová nad Váhom

Ministerstvo práce, sociálnych veci a rodiny SR

10.11.2021

Dohoda

21/17/010/28

0,00 EUR

obec Kráľová nad Váhom

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, F. Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky

08.11.2021

Dodatok č.1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny

1

0,00 EUR

Energie2, a.s.

obec Kráľová nad Váhom

25.10.2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

9930916161

23,88 EUR dvadsaťtri eur osemdesiatosem centov

obec Kráľová nad Váhom

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

25.10.2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

9931177797

23,88 EUR dvadsaťtri eur osemdesiatosem centov

obec Kráľová nad Váhom

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

25.10.2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

9931152704

23,88 EUR dvadsaťtri eur osemdesiatosem centov

obec Kráľová nad Váhom

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

25.10.2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

9930896516

23,88 EUR dvadsaťtri eur osemdesiatosem centov

obec Kráľová nad Váhom

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

25.10.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

9931177424

23,88 EUR dvadsaťtri eur osemdesiatosem centov

obec Kráľová nad Váhom

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

25.10.2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

9931176641

23,88 EUR dvadsaťtri eur osemdesiatosem centov

obec Kráľová nad Váhom

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

25.10.2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

9930811779

23,88 EUR dvadsaťtri eur osemdesiatosem centov

obec Kráľová nad Váhom

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

25.10.2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

9931177940

23,88 EUR dvadsaťtri eur osemdesiatosem centov

obec Kráľová nad Váhom

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

19.10.2021

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

--

840,00 EUR osemstoštyridsať

obec Kráľová nad Váhom

RIGHTAUDIT, s.r.o. Nové Zámky

19.10.2021

Nájomná zmluva a zmluva o poskytovaní služieb

RC210031SK

56,40 EUR päťdesiatštyri eur štyridsať centov / mesiac

obec Kráľová nad Váhom

Sharp Business Systems Slovakia, s.r.o.

18.10.2021

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

309070Y013

37 537,00 EUR tridsaťsedemtisícpäťstotridsaťsedem eur

obec Kráľová nad Váhom

Pôdohospodárska platobná agentúra

18.10.2021

Kúpna zmluva

-

7 390,80 EUR sedemtisíctristodeväťdesiat eur osemdesiat centov

obec Kráľová nad Váhom

ROAX s.r.o.

23.09.2021

Zmluva o združenej dodávke elektriny

1112540

0,09518 EUR / kWh

obec Kráľová nad Váhom

Energie2, a.s.

06.09.2021

Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam

12/2021

636,00 EUR šesťstotridsaťšesť

Alexandra Vinczeová - HASKONT, Kráľová n/V.

obec Kráľová nad Váhom

03.09.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kráľová nad Váhom v roku 2021

5/2021

9 000,00 EUR deväťtisíc

Futbalový Club Kráľová nad Váhom

obec Kráľová nad Váhom

02.09.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kráľová nad Váhom v roku 2021

11/2021

450,00 EUR štyristopäťdesiat

KiKe Kultúrne združenie v Kráľovej nad Váhom

obec Kráľová nad Váhom

02.09.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kráľová nad Váhom v roku 2021

9/2021

450,00 EUR štyristopäťdesiat

Združenie maďarských rodičov na Slovensku, Školská rada Kráľová nad Váhom

obec Kráľová nad Váhom

02.09.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kráľová nad Váhom v roku 2021

6/2021

300,00 EUR tristo

Združenie maďarských rodičov na Slovensku, Školská rada Kráľová nad Váhom

obec Kráľová nad Váhom

02.09.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kráľová nad Váhom v roku 2021

8/2021

1 000,00 EUR jedentisíc

Renáta Slišková

obec Kráľová nad Váhom

02.09.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kráľová nad Váhom v roku 2021

10/2021

900,00 EUR

Rodičovské združenie pri Základnej škole s VJS

obec Kráľová nad Váhom

02.09.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kráľová nad Váhom v roku 2021

7/2021

700,00 EUR sedemsto

Rodičovské združenie pri Základnej škole s VJS

obec Kráľová nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: