Obsah


 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
23.09.2021

Zmluva o združenej dodávke elektriny

1112540

0,09518 EUR / kWh

obec Kráľová nad Váhom

Energie2, a.s.

06.09.2021

Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam

12/2021

636,00 EUR šesťstotridsaťšesť

Alexandra Vinczeová - HASKONT, Kráľová n/V.

obec Kráľová nad Váhom

03.09.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kráľová nad Váhom v roku 2021

5/2021

9 000,00 EUR deväťtisíc

Futbalový Club Kráľová nad Váhom

obec Kráľová nad Váhom

02.09.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kráľová nad Váhom v roku 2021

11/2021

450,00 EUR štyristopäťdesiat

KiKe Kultúrne združenie v Kráľovej nad Váhom

obec Kráľová nad Váhom

02.09.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kráľová nad Váhom v roku 2021

9/2021

450,00 EUR štyristopäťdesiat

Združenie maďarských rodičov na Slovensku, Školská rada Kráľová nad Váhom

obec Kráľová nad Váhom

02.09.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kráľová nad Váhom v roku 2021

6/2021

300,00 EUR tristo

Združenie maďarských rodičov na Slovensku, Školská rada Kráľová nad Váhom

obec Kráľová nad Váhom

02.09.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kráľová nad Váhom v roku 2021

8/2021

1 000,00 EUR jedentisíc

Renáta Slišková

obec Kráľová nad Váhom

02.09.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kráľová nad Váhom v roku 2021

10/2021

900,00 EUR

Rodičovské združenie pri Základnej škole s VJS

obec Kráľová nad Váhom

02.09.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kráľová nad Váhom v roku 2021

7/2021

700,00 EUR sedemsto

Rodičovské združenie pri Základnej škole s VJS

obec Kráľová nad Váhom

25.08.2021

Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve č. U1936/2015

Dodatok č. 1 - U1936/2015

400,00 EUR

obec Kráľová nad Váhom

MADE spol. s r.o., Banská Bystrica

09.07.2021

Zmluva o výpožičke

4/2021

Neuvedené

Adamova Akadémia o. z.

obec Kráľová nad Váhom

08.07.2021

Zmluva o poskytovaní služby pre mobilný výplatný lístok

2021/309

Neuvedené

Solitea Slovensko, a. s.

obec Kráľová nad Váhom

02.07.2021

Licenčná zmluva

04/2021

438,00 EUR štyristotridsaťosem eur

obec Kráľová nad Váhom

TENDERnet s.r.o.

18.06.2021

Zmluva o združených dodávkach plynu

03/2021

26,28 EUR dvadsaťšesť eur dvadsaťosem centov / MWh

obec Kráľová nad Váhom

CYEB s.r.o.

09.06.2021

Zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice

2/2021

30,00 EUR tridsať

obec Kráľová nad Váhom

OZ Zatúlané psíky Šaľa

30.04.2021

Dodatok č.01 k Zmluve o poskytovaní účtovníckych služieb

01

800,00 EUR osemsto eur

obec Kráľová nad Váhom

AMICOUNT s. r. o.

15.04.2021

Dohoda o zriadení SŠÚ

2/2021

Neuvedené

obec Kráľová nad Váhom

MESTO Šaľa

24.03.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

01/2021

1 428,00 EUR jedentisícštyristodvadsaťosem eur

obec Kráľová nad Váhom

ELEKTROSTAV Slovakia spol. s r.o.

02.03.2021

Mandátna zmluva

2021/000007

311,30 EUR tristojedenásť eur tridsať centov

Mgr. Martin Lobotka

obec Kráľová nad Váhom

02.03.2021

Mandátna zmluva

2021/000001

1 184,84 EUR jedentisícjednostoosemdesiatštyri eur osemdesiatštyri centov

Mgr. Martin Lobotka

obec Kráľová nad Váhom

01.03.2021

Zmluva o dodaní tovarov

002/2021

14 937,66 EUR štrnásťtisícdeväťstotridsaťsedem eur šesťdesiatšesť centov

obec Kráľová nad Váhom

Slovak Telekom a.s. Bratislava

12.02.2021

Zmluva o spolupráci

001/2021

Neuvedené

COUPE INVEST s. r. o.

obec Kráľová nad Váhom

11.01.2021

Dodatok 2020/2 k zmluve o uskladnení tuhého komunálneho odpadu

2020/2

Neuvedené

Skládka tuhého komunálneho odpadu N-14 a- s-

obec Kráľová nad Váhom

11.01.2021

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

11-12-2020

780,00 EUR

obec Kráľová nad Váhom

Galileo Corporation s. r. o.

10.12.2020

Zmluva o dielo

KnV/2020

4 980,00 EUR štyritisícdeväťstoosemdesiat eur

Kováč Architects s.r.o.

obec Kráľová nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: