Obsah


 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
03.09.2014

Zmluva o prenájme verejného priestranstva v dňoch 5-6.9.2014

-

100,00 EUR

PROIMPEX s.r.o., Vlčany

obec Kráľová nad Váhom

03.09.2014

Zmluva o prenájme verejného priestranstva v dňoch 5-6.9.2014

-

200,00 EUR

Menert spol. s r.o., Šaľa

obec Kráľová nad Váhom

26.08.2014

Zmnluva o spolupráci

-

200,00 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, v zast. Ing. V.Bakeš a Mag.iur. P.Skyba

obec Kráľová nad Váhom

26.08.2014

Zmluva o prenájme verejného priestranstva (počas obecných dní)

-

50,00 EUR

HAKLNER s.r.o., Kráľová nad Váhom, v zast. E.Hanák

obec Kráľová nad Váhom

11.08.2014

Zmluva o prenájme verejného priestranstva v dňoch 5-6.9.2014

-

150,00 EUR

PrimaSteel, s.r.o., Galanta, v zastúpení Roman Samuel - konateľ spoločnosti

obec Kráľová nad Váhom

11.08.2014

Zmluva o strážnej službe (na dni 5-7.9.2014)

-

480,00 EUR

Detektívna Informačná Služba s.r.o., Žilina, v zastúpení Judr. Ladislav Kuffa - konateľ spoločnosti

obec Kráľová nad Váhom

11.08.2014

Zmluva o dielo (Ozvučenie a osvetlenie Obecných dní)

-

2 398,80 EUR

Ing Kovács Silvester - THERMOPOL, Galanta

obec Kráľová nad Váhom

30.07.2014

Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie

-

2 994,00 EUR

Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica, Ing. Martin Vavřinek

obec Kráľová nad Váhom

30.07.2014

Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov

-

83 680,00 EUR

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Ing. Martin Čatloš

obec Kráľová nad Váhom

29.07.2014

Zmluva o prenájme verejného priestranstva počas obecných dní 2014

-

2 000,00 EUR

Peikko Slovakia s.r.o., Kráľová nad Váhom, Mikko Kuusilehto, M.Sc (Eng.)

obec Kráľová nad Váhom

29.07.2014

Zmluva o prenájme verejného priestranstva počas obecných dní 2014

-

100,00 EUR

Jozef Putera, Šaľa

obec Kráľová nad Váhom

29.07.2014

Zmluva o prenájme verejného priestranstva počas obecných dní 2014

-

100,00 EUR

VODOMONT - a.s., Šaľa, Mgr. Gabriel Alexovič, Alžbeta Puterová

obec Kráľová nad Váhom

29.07.2014

Zmluva o prenájme verejného priestranstva počas obecných dní 2014

-

200,00 EUR

COM-CUMA s.r.o., Kráľová nad Váhom, Ladislav Császár

obec Kráľová nad Váhom

29.07.2014

Zmluva o prenájme verejného priestranstva počas obecných dní 2014

-

100,00 EUR

Klimatel Šaľa s.r.o., Kráľová nad Váhom, František Kovács

obec Kráľová nad Váhom

29.07.2014

Zmluva o prenájme verejného priestranstva počas obecných dní 2014

-

20,00 EUR

Technobal - Šaľa s.r.o., Kráľová nad Váhom, Milena Rafajdusová

obec Kráľová nad Váhom

04.07.2014

Zmluva o dielo č.212-2014

-

3 005,00 EUR

ENGO s.r.o., Trnava

obec Kráľová nad Váhom

03.07.2014

Zmluva o verejnom vystúpení tanečného divadla

-

1 300,00 EUR

Tanečné divadlo Ifjú Szivek, Bratislava

obec Kráľová nad Váhom

03.07.2014

Zámenná zmluva

-

0,00 EUR

Tibor Vincze, Alexandra Vinczeová, Kráľová nad Váhom č.42

obec Kráľová nad Váhom

03.07.2014

Kúpna zmluva (nehnuteľnosť, č.parc. 796/1)

-

216,00 EUR

Tibor Vincze, Alexandra Vinczeová, Kráľová nad Váhom č.42

obec Kráľová nad Váhom

02.07.2014

Dohoda o aplikácii §10 zákona č.417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi

-

0,00 EUR

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny, Nové Zámky

obec Kráľová nad Váhom

02.07.2014

Kúpna zmluva (nehnuteľnosť, parc.č. 799/2)

-

1,00 EUR

Ján Kosinszky, Natália Kosinszká, Kráľová nad Váhom č.277

obec Kráľová nad Váhom

26.06.2014

Záložná zmluva

-

0,00 EUR

Záložný veriteľ: Št. fond rozvoja bývania SR, záložca: BETONMIX, s.r.o., Horné Saliby

obec Kráľová nad Váhom

26.06.2014

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu

-

300,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj, Nitra, zast. doc. Ing. Milan Belica

obec Kráľová nad Váhom

19.06.2014

Zmluva o úvere č.400/463/2014

-

155 410,00 EUR

Štátny fond rozvoja bývania Bratislava, zastúpený Ing. Danou Pištovou

obec Kráľová nad Váhom

11.06.2014

Zmluva o účasti na projekte "Aktivizujúce metódy vo výchove". Účastníčka na projekte: Mária Hučková, Školský klub detí

-

0,00 EUR

Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava, zast.: PaedDr. Darina Výbohová, PhD.

obec Kráľová nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: