Obsah


 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26.02.2015

Kúpna zmluva (Novovytvorená parcela č. 403/10)

-

540,00 EUR

Róbert Vincze, Kráľová nad Váhom č. 340 a Dagmar Szöcsová, Kráľová nad Váhom č. 1530

obec Kráľová nad Váhom

26.02.2015

Kúpna zmluva (Novovytvorená parcela č. 793/5)

-

168,00 EUR

Lejla Nezirová, Kráľová nad Váhom č. 315 a Imer Nezir, Kráľová nad Váhom č. 315

obec Kráľová nad Váhom

26.02.2015

Kúpna zmluva (Novovytvorená parcela č. 793/6)

-

144,00 EUR

Lejla Nezirová, Kráľová nad Váhom č. 315

obec Kráľová nad Váhom

25.02.2015

Zmluva o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie - zverejnené v centr. registri 17.2.2015

-

0,00 EUR

Enviromentálny fond, Bratislava

obec Kráľová nad Váhom

06.02.2015

Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby

-

0,00 EUR

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny, Nové Zámky

obec Kráľová nad Váhom

27.01.2015

Záložná zmluva

-

83 680,00 EUR

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

obec Kráľová nad Váhom

19.01.2015

Mandátna zmluva (Obnova fasády kultúrneho domu)

-

2 400,00 EUR

Ing. Imrich Konrád, Kajal

obec Kráľová nad Váhom

20.11.2014

Dodatok č.2 ku KZ č.1/2014

-

239 097,60 EUR

BETONMIX,s.r.o., Horné Saliby

obec Kráľová nad Váhom

27.10.2014

Zmluva o dielo (Obnova fasády Kultúrneho domu)

-

209 648,94 EUR

PROFI STAV TEAM, s.r.o., Vlčany

obec Kráľová nad Váhom

27.10.2014

Koncesná zmluva o zabezp. prevádzky, modernizácie a údržby ver. osvetlenia

-

99 915,00 EUR

MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany

obec Kráľová nad Váhom

16.10.2014

Zmluva o poskytovaní služieb č. 21/2014

-

0,00 EUR

SPEKO Šaľa s.r.o., Šaľa

obec Kráľová nad Váhom

10.10.2014

Zmluva o prenájme verejného priestranstva

-

990,00 EUR

DAISY-ELEKTRO, spol. s r.o., Galanta

obec Kráľová nad Váhom

07.10.2014

Zmluva o kontokorentnom úvere č. 20/059/10 - dodatok č. 5

-

200,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s., Žilina

obec Kráľová nad Váhom

30.09.2014

Zmluva o dielo na realizáciu diela "Rekonštrukcia sociálnych zariadení na futbalovom štadióne"

-

14 852,56 EUR

RAC spol. s r.o., Šaľa

obec Kráľová nad Váhom

29.09.2014

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

-

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava

obec Kráľová nad Váhom

03.09.2014

Zmluva o spolupráci. Prenájom plochy na umiestnenie reklamného panela v dňoch 5-6.9.2014

-

200,00 EUR

.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o., Zohor

obec Kráľová nad Váhom

03.09.2014

Zmluva o prenájme verejného priestranstva v dňoch 5-6.9.2014

-

100,00 EUR

PROIMPEX s.r.o., Vlčany

obec Kráľová nad Váhom

03.09.2014

Zmluva o prenájme verejného priestranstva v dňoch 5-6.9.2014

-

200,00 EUR

Menert spol. s r.o., Šaľa

obec Kráľová nad Váhom

26.08.2014

Zmnluva o spolupráci

-

200,00 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, v zast. Ing. V.Bakeš a Mag.iur. P.Skyba

obec Kráľová nad Váhom

26.08.2014

Zmluva o prenájme verejného priestranstva (počas obecných dní)

-

50,00 EUR

HAKLNER s.r.o., Kráľová nad Váhom, v zast. E.Hanák

obec Kráľová nad Váhom

11.08.2014

Zmluva o prenájme verejného priestranstva v dňoch 5-6.9.2014

-

150,00 EUR

PrimaSteel, s.r.o., Galanta, v zastúpení Roman Samuel - konateľ spoločnosti

obec Kráľová nad Váhom

11.08.2014

Zmluva o strážnej službe (na dni 5-7.9.2014)

-

480,00 EUR

Detektívna Informačná Služba s.r.o., Žilina, v zastúpení Judr. Ladislav Kuffa - konateľ spoločnosti

obec Kráľová nad Váhom

11.08.2014

Zmluva o dielo (Ozvučenie a osvetlenie Obecných dní)

-

2 398,80 EUR

Ing Kovács Silvester - THERMOPOL, Galanta

obec Kráľová nad Váhom

30.07.2014

Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie

-

2 994,00 EUR

Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica, Ing. Martin Vavřinek

obec Kráľová nad Váhom

30.07.2014

Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov

-

83 680,00 EUR

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Ing. Martin Čatloš

obec Kráľová nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: