Obsah


 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11.06.2014

Zmluva o účasti na projekte "Aktivizujúce metódy vo výchove". Účastníčka na projekte: Mgr. Silvia Nováková, Školský klub detí

-

0,00 EUR

Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava, zast.: PaedDr. Darina Výbohová, PhD.

obec Kráľová nad Váhom

11.06.2014

Zmluva o účasti na projekte "Aktivizujúce metódy vo výchove". Účastníčka na projekte: Alžbeta Vadkertiová, MŠ

-

0,00 EUR

Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava, zast.: PaedDr. Darina Výbohová, PhD.

obec Kráľová nad Váhom

06.06.2014

Zmluva o obstaraní veci

-

5 120,00 EUR

AE konzultanti, s.r.o., Bratislava

obec Kráľová nad Váhom

06.06.2014

Zmluva na vystúpenie hudobnej skupiny GHYMES

-

3 800,00 EUR

Monika Csikmáková - GHYMES

obec Kráľová nad Váhom

05.06.2014

Zmluva o prenájme verejného priestranstva na dni 5-6.9.2014

-

200,00 EUR

BETONMIX,s.r.o., Horné Saliby

obec Kráľová nad Váhom

26.05.2014

Financovanie záujmovej činnosti žiakov (febr.-máj 2014)

-

0,00 EUR

Centrum voľného času, Šaľa

obec Kráľová nad Váhom

28.03.2014

Kúpna zmluva č. 2-2014

-

126 580,63 EUR

BETONMIX s.r.o., Horné Saliby 758, Ing. Panyik Kristián konateľ

obec Kráľová nad Váhom

28.03.2014

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č. 1-2014

-

239 097,60 EUR

BETONMIX,s.r.o., Horné Saliby

obec Kráľová nad Váhom

25.03.2014

Zmluva o poverení

-

0,00 EUR

Med-Band 2002 BT, 6600 Szentes, Mátyás Király u. 14, Mészáros Gábor

obec Kráľová nad Váhom

11.03.2014

Zmluva o termínovanom úvere (2014)

-

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

obec Kráľová nad Váhom

20.01.2014

Kúpna zmluva č. 1-2014

-

365 678,23 EUR

BETONMIX s.r.o., Horné Saliby 758, Ing. Panyik Kristián konateľ

obec Kráľová nad Váhom

09.01.2014

Kúpna zmluva

-

2,00 EUR

Eva Csepreghyová, Štefan Tóth, Kráľová nad Váhom č. 312

obec Kráľová nad Váhom

09.01.2014

Nájomná zmluva na pozemok

-

1,00 EUR

FTZ agency, s.r.o., Hlavná 20/39, 927 01 Šaľa

obec Kráľová nad Váhom

18.12.2013

Kúpna zmluva

-

550,00 EUR

Lýdia Sárköziová, rod.Heráková, Šaľa, Pažitná 624/4

obec Kráľová nad Váhom

18.12.2013

Nájomná zmluva

-

676,29 EUR

BETONMIX s.r.o., 925 03 Horné Saliby č.758

obec Kráľová nad Váhom

16.12.2013

Kúpna zmluva

-

1 536,00 EUR

VODOMONT-VS, a.s., Murgašova č.27, 927 01 Šaľa

obec Kráľová nad Váhom

03.12.2013

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

-

0,00 EUR

Centrum vol'ného času Šal'a, M. R. Štefánika 12, 927 01 Šal'a

obec Kráľová nad Váhom

10.10.2013

Dodatok č. 4 ku zmluve o kontokorentnom úvere

-

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina

obec Kráľová nad Váhom

10.10.2013

Dodatok č. 2 k terminovanému úveru

-

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina

obec Kráľová nad Váhom

10.10.2013

Dodatok č. 1 k terminovanému úveru č. 20/003/13

-

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina

obec Kráľová nad Váhom

10.10.2013

Dodatok č. 1 k terminovanému úveru č. 20/007/12

-

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina

obec Kráľová nad Váhom

24.09.2013

Zmluva o spolupráci

-

200,00 EUR

Komunálna poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

obec Kráľová nad Váhom

17.09.2013

Zmluva o prenájme verejného priestranstva

-

100,00 EUR

PROIMPEX s.r.o., 925 84 Vlčany č. 314

obec Kráľová nad Váhom

17.09.2013

Zmluva o prenájme verejného priestranstva

-

100,00 EUR

BRIMAK, spol. s r.o., 925 91 Kráľová nad Váhom 703

obec Kráľová nad Váhom

17.09.2013

Zmluva o prenájme verejného priestranstva

-

100,00 EUR

VODOMONT-VS, a,s., Murgašova 27, 927 01 Šaľa

obec Kráľová nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: