Obsah


 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27.03.2013

Zmluva o postúpení práv a povinností

-

0,00 EUR

BETONMIX s.r.o., 925 03 Horné Saliby 758

obec Kráľová nad Váhom

18.03.2013

Mandátna zmluva

-

2 800,00 EUR

Ing. Imrich Konrád, Kajal 8, 925 92

obec Kráľová nad Váhom

04.03.2013

Zmluva o dielo č. 01.03.2013

-

14 945,08 EUR

DAISY-ELEKTRO, spol. s r.o., Šafárikova 443/16, 924 01 Galanta

obec Kráľová nad Váhom

01.03.2013

Nájomná zmluva

-

516,74 EUR

Zsolt Pozsonyi, Kráľová nad Váhom 631

obec Kráľová nad Váhom

01.03.2013

Nájomná zmluva

-

1 033,44 EUR

Ján Pozsonyi, Kráľová nad Váhom 91

obec Kráľová nad Váhom

01.03.2013

Nájomná zmluva

-

516,72 EUR

Róbert Pozsonyi, Kráľová nad Váhom 580

obec Kráľová nad Váhom

27.02.2013

Nájomná zmluva

-

1 339,06 EUR

Mária Kulinová, Kráľová nad Váhom 544

obec Kráľová nad Váhom

22.02.2013

Nájomná zmluva

-

10 000,00 EUR

BETONMIX s.r.o., 925 03 Horné Saliby 758

obec Kráľová nad Váhom

08.02.2013

Zmluva o termínovanom úvere

-

40 000,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina

obec Kráľová nad Váhom

30.01.2013

Zmluva o dielo č 8/2013

-

1 000,00 EUR

RRA Šaľa, Žiharec 85, 925 83

obec Kráľová nad Váhom

24.01.2013

Dodatok č.2 k Zmluve č.A/1081/10/2007

-

0,00 EUR

TOPSET Solutions s.r.o. Hollého č.2366/25B 900 31 Stupava

obec Kráľová nad Váhom

16.01.2013

Zmluva o nájme nebytových priestorov

-

1 218,44 EUR

Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

obec Kráľová nad Váhom

16.01.2013

Zmluva o poskytovaní verejných služieb + Dodatok

-

1,00 EUR

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

obec Kráľová nad Váhom

16.01.2013

Dodatok k zmluve č. 0157738

-

28,79 EUR

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

obec Kráľová nad Váhom

16.01.2013

Dodatok k zmluve č. 0280630

-

28,79 EUR

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

obec Kráľová nad Váhom

16.01.2013

Dodatok k zmluve č. 3032160689911

-

14,39 EUR

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

obec Kráľová nad Váhom

16.01.2013

Dodatok k zmluve č.TP 3032160682911

-

14,39 EUR

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

obec Kráľová nad Váhom

16.01.2013

Dodatok k zmluve č. 9902395719

-

14,39 EUR

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

obec Kráľová nad Váhom

20.12.2012

Dodatok č.7

-

16,85 EUR

A.S.A. Slovensko spol. s r.o. Bratislav ská 18, 900 15 Zohor

obec Kráľová nad Váhom

11.12.2012

Kúpna zmluva

-

588,00 EUR

Norbert Očovsky, Kráľová nad Váhom č.73, Monika Očovská, Kráľová nad Váhom č.73

obec Kráľová nad Váhom

10.12.2012

Kúpna zmluva

-

300,00 EUR

Ĺudovít Kovács, Kráľová nad Váhom č.523

obec Kráľová nad Váhom

10.12.2012

Darovacia zmluva

-

48,00 EUR

Poľnohospodárske družstvo Tvrdošovce Széchényiho 10 941 10 Tvrdošovce

obec Kráľová nad Váhom

12.11.2012

Dodatok k zmluve o dodávke elektr. energie

-

0,00 EUR

ZSE Energia a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1

obec Kráľová nad Váhom

10.10.2012

Dodatok k zmluve o kontokorentnom úvere č. 20/059/10

-

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina

obec Kráľová nad Váhom

08.10.2012

Dodatok č.2/DZ221401205270102 k Zmluve a poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo Z2214012052701

-

332 511,21 EUR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

obec Kráľová nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: