Obsah


 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
18.05.2012

Dohoda č.44/§50j/2012

-

5 851,05 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, F. Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky

obec Kráľová nad Váhom

15.05.2012

Zmluva č.86559 08U01

-

20 330,00 EUR

Environmentálny fond, Bukuresštská 4, 813 26 Bratislava

obec Kráľová nad Váhom

10.05.2012

Zmluva o termínovanom úvere č.20/007/12

-

30 000,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina

obec Kráľová nad Váhom

10.05.2012

Dodatok č.1 k zmluve o termínovanom úvere č. 20/058/10

-

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina

obec Kráľová nad Váhom

10.05.2012

Dodatok č.2 k zmluve o termínovanom úvere č. 20/059/10

-

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 010 11 Žilina

obec Kráľová nad Váhom

07.05.2012

Zmluva č.26/NR/2012 o poskytnutí dotácie

-

3 000,00 EUR

Obvodný úrad Nitra Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra

obec Kráľová nad Váhom

12.04.2012

Kúpna zmluva

-

30 000,00 EUR

Juraj Kováč, bytom Galanta, SNP 955/44 Marta Halászová, bytom Galanta, štvrť SNP č. 1001/31

obec Kráľová nad Váhom

26.03.2012

Zmluva o dielo č.1084/2012

-

20 804,08 EUR

VODOMONT-VS, a,s., Murgašova 27, 927 01 Šaľa

obec Kráľová nad Váhom

09.03.2012

Dodatok č.1/DZ221401205270101 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo Z2214012052701

-

0,00 EUR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

obec Kráľová nad Váhom

08.03.2012

Mandátna zmluva. Stavebný dozor

-

3 000,00 EUR

Ing. Imrich Konrád, 925 92 Kajal 8

obec Kráľová nad Váhom

19.12.2011

Dodatok č.1 - Jupotrans

-

0,00 EUR

Juraj Pozsonyi – JUPOTRANS 925 91 Kráľová nad Váhom 17

obec Kráľová nad Váhom

23.11.2011

Zmluva o dielo č.59/2011

-

1 560,00 EUR

root

obec Kráľová nad Váhom

11.11.2011

Zmluva o dielo č.58/2011

-

1 560,00 EUR

root

obec Kráľová nad Váhom

27.10.2011

Zmluva č.50/POD-29/11

-

3 500,00 EUR

Environmentálny fond, Bukurešská 4, 813 2 Bratislava

obec Kráľová nad Váhom

27.10.2011

Zmluva o dielo č.1077/2011

-

7 260,00 EUR

VODOMONT-VS, a,s., Murgašova 27, 927 01 Šaľa

obec Kráľová nad Váhom

06.10.2011

Dodatok č.1 k Zmluve o kontokorentnom úvere č.20/059/10

-

200,00 EUR

Dexia banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina

obec Kráľová nad Váhom

28.09.2011

Kúpna zmluva

-

2 916,00 EUR

Jozef Vince, Kráľová nad Váhom č. 321

obec Kráľová nad Váhom

14.09.2011

Zámenná zmluva 14-09-2011

-

0,00 EUR

Tomáš Hučko, Narcisová 1948/17, 927 05 Šaľa-Veča

obec Kráľová nad Váhom

30.08.2011

Zmluva o zriadení vecného bremena č.5635/Ne

-

0,00 EUR

ZVS, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

obec Kráľová nad Váhom

26.08.2011

Zmluva o dielo č. 13/2011

-

1 000,00 EUR

RRA Šaľa, Žiharec 85

obec Kráľová nad Váhom

28.07.2011

Zmluva o dielo č. 5/2011

-

11 056,00 EUR

KOLO-KOMPANY, spol. s r.o. 925 91 Žiharec 722

obec Kráľová nad Váhom

30.06.2011

Zmluva o službách 120411/3

-

0,00 EUR

OPEN DOOR INTERNATIONAL, s.r.o. Šaľa, Pázmáňa 2125/27

obec Kráľová nad Váhom

30.06.2011

Zmluva o zriadení vecného bremena č.3131/Ne-14/2011

-

102,80 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra, Nábrežie za hydrocentrálou 4

obec Kráľová nad Váhom

06.06.2011

Zmluva o poskytovaní služieb

-

0,00 EUR

Juraj Pozsonyi - JUPOTRANS - Kráľová nad Váhom 17

obec Kráľová nad Váhom

31.05.2011

Kúpna zmluva

-

10 000,00 EUR

František Horváth, Anna Horváthová, Helena Horváthová

obec Kráľová nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: