Obsah


 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
25.08.2021

Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve č. U1936/2015

Dodatok č. 1 - U1936/2015

400,00 EUR

obec Kráľová nad Váhom

MADE spol. s r.o., Banská Bystrica

09.07.2021

Zmluva o výpožičke

4/2021

Neuvedené

Adamova Akadémia o. z.

obec Kráľová nad Váhom

08.07.2021

Zmluva o poskytovaní služby pre mobilný výplatný lístok

2021/309

Neuvedené

Solitea Slovensko, a. s.

obec Kráľová nad Váhom

02.07.2021

Licenčná zmluva

04/2021

438,00 EUR štyristotridsaťosem eur

obec Kráľová nad Váhom

TENDERnet s.r.o.

18.06.2021

Zmluva o združených dodávkach plynu

03/2021

26,28 EUR dvadsaťšesť eur dvadsaťosem centov / MWh

obec Kráľová nad Váhom

CYEB s.r.o.

09.06.2021

Zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice

2/2021

30,00 EUR tridsať

obec Kráľová nad Váhom

OZ Zatúlané psíky Šaľa

30.04.2021

Dodatok č.01 k Zmluve o poskytovaní účtovníckych služieb

01

800,00 EUR osemsto eur

obec Kráľová nad Váhom

AMICOUNT s. r. o.

15.04.2021

Dohoda o zriadení SŠÚ

2/2021

Neuvedené

obec Kráľová nad Váhom

MESTO Šaľa

24.03.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

01/2021

1 428,00 EUR jedentisícštyristodvadsaťosem eur

obec Kráľová nad Váhom

ELEKTROSTAV Slovakia spol. s r.o.

02.03.2021

Mandátna zmluva

2021/000007

311,30 EUR tristojedenásť eur tridsať centov

Mgr. Martin Lobotka

obec Kráľová nad Váhom

02.03.2021

Mandátna zmluva

2021/000001

1 184,84 EUR jedentisícjednostoosemdesiatštyri eur osemdesiatštyri centov

Mgr. Martin Lobotka

obec Kráľová nad Váhom

01.03.2021

Zmluva o dodaní tovarov

002/2021

14 937,66 EUR štrnásťtisícdeväťstotridsaťsedem eur šesťdesiatšesť centov

obec Kráľová nad Váhom

Slovak Telekom a.s. Bratislava

12.02.2021

Zmluva o spolupráci

001/2021

Neuvedené

COUPE INVEST s. r. o.

obec Kráľová nad Váhom

11.01.2021

Dodatok 2020/2 k zmluve o uskladnení tuhého komunálneho odpadu

2020/2

Neuvedené

Skládka tuhého komunálneho odpadu N-14 a- s-

obec Kráľová nad Váhom

11.01.2021

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

11-12-2020

780,00 EUR

obec Kráľová nad Váhom

Galileo Corporation s. r. o.

10.12.2020

Zmluva o dielo

KnV/2020

4 980,00 EUR štyritisícdeväťstoosemdesiat eur

Kováč Architects s.r.o.

obec Kráľová nad Váhom

10.12.2020

Zmluva o dielo

KnV/2020/1

1 650,00 EUR jedentisícšesťstopäťdesiat ešur

STAVPROS NR, s.r.o.

obec Kráľová nad Váhom

02.12.2020

Zmluva o výpožičke

1/2020 ZoV

0,00 EUR

obec Kráľová nad Váhom

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

25.11.2020

Dohoda

2020/25

144,00 EUR jednostoštyridsaťštyri eur

Ing. Kazimír Estélyi a Ing. Johanna Estélyiová

obec Kráľová nad Váhom

24.11.2020

Zmluva o dielo

2020/32

15 305,76 EUR pätnásťtisíctristopäť eur sedemdesiatšesť centov

Robert Vincze - ROBI ELEKTRO

obec Kráľová nad Váhom

20.11.2020

Zámenná zmluva

Z 12020

84,00 EUR osemdesiatštyri

Morovics Ferdinand a spol.

obec Kráľová nad Váhom

20.11.2020

Kúpna zmluva č. 31/2020

31/2020

648,00 EUR šesťstoštyristoosem

obec Kráľová nad Váhom

Poľovnícke združenie Priehrada Kráľová nad Váhom

13.11.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

2020/128/0875

29 614,00 EUR dvadsaťdeväťtisícšesťstoštrnásť eur

obec Kráľová nad Váhom

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

05.11.2020

Dohoda

2020/30

6 312,00 EUR šesťtisíctristodvanásť eur

Jozef Buček

obec Kráľová nad Váhom

02.11.2020

Dohoda

2020/28

317,00 EUR tristosedemnásť eur

Imrich Tóth, Klaudia Tóthová, 925 91 Kráľová nad Váhom č. 236

obec Kráľová nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: