Obsah


 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
10.12.2020

Zmluva o dielo

KnV/2020/1

1 650,00 EUR jedentisícšesťstopäťdesiat ešur

STAVPROS NR, s.r.o.

obec Kráľová nad Váhom

02.12.2020

Zmluva o výpožičke

1/2020 ZoV

0,00 EUR

obec Kráľová nad Váhom

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

25.11.2020

Dohoda

2020/25

144,00 EUR jednostoštyridsaťštyri eur

Ing. Kazimír Estélyi a Ing. Johanna Estélyiová

obec Kráľová nad Váhom

24.11.2020

Zmluva o dielo

2020/32

15 305,76 EUR pätnásťtisíctristopäť eur sedemdesiatšesť centov

Robert Vincze - ROBI ELEKTRO

obec Kráľová nad Váhom

20.11.2020

Zámenná zmluva

Z 12020

84,00 EUR osemdesiatštyri

Morovics Ferdinand a spol.

obec Kráľová nad Váhom

20.11.2020

Kúpna zmluva č. 31/2020

31/2020

648,00 EUR šesťstoštyristoosem

obec Kráľová nad Váhom

Poľovnícke združenie Priehrada Kráľová nad Váhom

13.11.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

2020/128/0875

29 614,00 EUR dvadsaťdeväťtisícšesťstoštrnásť eur

obec Kráľová nad Váhom

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

05.11.2020

Dohoda

2020/30

6 312,00 EUR šesťtisíctristodvanásť eur

Jozef Buček

obec Kráľová nad Váhom

02.11.2020

Dohoda

2020/28

317,00 EUR tristosedemnásť eur

Imrich Tóth, Klaudia Tóthová, 925 91 Kráľová nad Váhom č. 236

obec Kráľová nad Váhom

02.11.2020

Dododa

2020/27

98,00 EUR deväťdesiatosem eur

Mgr. Tóthová Klaudia

obec Kráľová nad Váhom

02.11.2020

Dohoda

2020/26

175,00 EUR jednostosedemdesiatpäť eur

Jozef Vince, Kráľová nad Váhom č. 321

obec Kráľová nad Váhom

26.10.2020

Dohoda

20/17/010/7

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, F. Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky

obec Kráľová nad Váhom

09.10.2020

Kúpna zmluva č. 18/2020

18/2020

480,00 EUR štyristoosemdesiat

obec Kráľová nad Váhom

Ing. Veronika Rakovská

08.10.2020

Kúpna zmluva 15/2020

15/2020

432,00 EUR štyristotridsaťdva

obec Kráľová nad Váhom

Gizela Vadkertiová, Ing. Jozef Vadkerti, Zuzana Bogárová, Mgr. Hajnalka Oláh

08.10.2020

Kúpna zmluva č. 12/2020

12/2020

324,00 EUR tristodvadsaťštyri

obec Kráľová nad Váhom

Ing. Alexander Hrotko a Monika Székelyová,

06.10.2020

Zmluva o dielo

24/2020

7 052,46 EUR sedemtisícpäťdesiatdva eur štyridsaťšesť centov

Robert Vincze - ROBI ELEKTRO

obec Kráľová nad Váhom

05.10.2020

Kúpna zmluva č. 14/2020

14/2020

408,00 EUR štyristoosem

obec Kráľová nad Váhom

Gabriel Tóth a Zuzana Tóthová

05.10.2020

Kúpna zmluva č. 22/2020

22/2020

84,00 EUR osemdesiatštyri

obec Kráľová nad Váhom

Ing. Karol Audy a Ing. Lenka Audy

16.09.2020

Kúpna zmluva 19/2020

19/2020

420,00 EUR šstyristodvadsať

obec Kráľová nad Váhom

Ladislav Kubičko a Helena Kubičková

14.09.2020

Kúpna zmluva 23/2020

23/2020

420,00 EUR štyristodvadsať

obec Kráľová nad Váhom

Juraj Bergendi a Mgr. Zuzana Bergendiová

14.09.2020

Kúpna zmluva

13/2020

444,00 EUR štyristoštyridsaťštyri

obec Kráľová nad Váhom

Ferdinand Hambalkó a Katarína Hambalková

27.08.2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

--

840,00 EUR osemstoštyridsať

obec Kráľová nad Váhom

RIGHTAUDIT, s.r.o. Nové Zámky

25.08.2020

Mandátna zmluva

10/2020

2 200,00 EUR dvetisícdvesto eur

INPROKON-K s.r.o.

obec Kráľová nad Váhom

17.08.2020

Zmluva o dielo

-

4 990,00 EUR štyritisícdeväťstodeväťdesiat eur

a+office s.r.o.

obec Kráľová nad Váhom

01.07.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

1N/20

1 555,20 EUR jedentisícpäťstopäťdesiatpäť 20/100/ročne

Stavba schodov 888 s. r. o.

obec Kráľová nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: