Obsah


 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24.06.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kráľová nad Váhom v roku 2020

3/2020

6 000,00 EUR šesťtisíc

FC Kráľová nad Váhom

obec Kráľová nad Váhom

24.06.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kráľová nad Váhom v roku 2020

9/2020

430,00 EUR štyristotridsať

Združenie maďarských rodičov na Slovensku, Školská rada Kráľová nad Váhom

obec Kráľová nad Váhom

24.06.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kráľová nad Váhom v roku 2020

5/2020

350,00 EUR tristopäťdesiat

Združenie maďarských rodičov na Slovensku, Školská rada Kráľová nad Váhom

obec Kráľová nad Váhom

18.06.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kráľová nad Váhom v roku 2020

8/2020

700,00 EUR sedemsto

KiKe Kultúrne združenie v Kráľovej nad Váhom

obec Kráľová nad Váhom

18.06.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kráľová nad Váhom v roku 2020

7/2020

1 300,00 EUR tisíctristo

Rodičovské združenie pri Základnej škole s VJS

obec Kráľová nad Váhom

18.06.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kráľová nad Váhom v roku 2020

4/2020

720,00 EUR sedemstodvadsať

Rodičovské združenie pri Základnej škole s VJS

obec Kráľová nad Váhom

18.06.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kráľová nad Váhom v roku 2020

6/2020

500,00 EUR päťsto

Renáta Slišková

obec Kráľová nad Váhom

06.05.2020

Zmluva o poskytobvaní služieb

01/2020

184 813,44 EUR jednostoosemdesiatštyritisícosemstotrinásť eur 44/100

FCC Slovensko, s. r. o.

obec Kráľová nad Váhom

30.04.2020

Zmluva o dielo

02/2020

3 755,70 EUR tristisícsedemstopäťdesiatpäť euro 70/100

Rastislav Gažúr - RG Parket Zvolen

obec Kráľová nad Váhom

27.04.2020

Zmluva o dielo

015/2020

17 210,95 EUR sedemnásťtisícdvestodesať eur 95/100

JD ROZHLASY s.r.o. 756 57 Horní Bečva

obec Kráľová nad Váhom

15.04.2020

Zmluva o dielo na vyhotovenie geometrických plánov

VGP/2020/4

842,00 EUR osemstoštyridsaťdva eur

ENgeo, s.r.o.

obec Kráľová nad Váhom

24.02.2020

Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby

PZS/001/2020

587,04 EUR päťstoosemdesiatsedem 4/100

DUSLO a. s.

obec Kráľová nad Váhom

06.02.2020

Zmluva o poskytnutí nenávratných finančných prostriedkov

3

0,00 EUR

obec Kráľová nad Váhom

Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica, Ing. Martin Vavřinek

28.01.2020

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služoeb - balík

1-751677056276

20,89 EUR

obec Kráľová nad Váhom

Slovak Telekom a.s. Bratislava

22.01.2020

dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

1-751675611507

0,00 EUR

obec Kráľová nad Váhom

Slovak Telekom a.s. Bratislava

22.01.2020

dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

1-751676198876

0,00 EUR

obec Kráľová nad Váhom

Slovak Telekom a.s. Bratislava

13.01.2020

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

CUET-32-12-2019

790,00 EUR sedemstodeväťdesiat

Galileo Corporation s. r. o.

obec Kráľová nad Váhom

09.01.2020

Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie

KnV/2019

4 992,00 EUR štyritisícdeväťstodeväťdesiatdva eur

Kováč Architects s.r.o.

obec Kráľová nad Váhom

20.12.2019

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

8710/209

0,00 EUR

obec Kráľová nad Váhom

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

05.12.2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

143943 08U05

800,00 EUR osemsto eur

obec Kráľová nad Váhom

Environmentálny fond

03.12.2019

Kúpna zmluva

19/2019

1 332,00 EUR jedentisíctristotridsaťdva

obec Kráľová nad Váhom

Jozef Chatrnúch

07.11.2019

Mandátna zmluva

04/2019

600,00 EUR šesťsto eur

KOODIS spol. s r.o. Šaľa

obec Kráľová nad Váhom

09.09.2019

Zmluva IV.

IV.

120,00 EUR

Štefan Rozkoš

obec Kráľová nad Váhom

09.09.2019

Zmluva III.

III.

350,00 EUR

Juraj Špaček

obec Kráľová nad Váhom

09.09.2019

Zmluva II.

II.

1 450,00 EUR

Sztárpont Kft.

obec Kráľová nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: