Obsah


 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
02.11.2020

Dododa

2020/27

98,00 EUR deväťdesiatosem eur

Mgr. Tóthová Klaudia

obec Kráľová nad Váhom

02.11.2020

Dohoda

2020/26

175,00 EUR jednostosedemdesiatpäť eur

Jozef Vince, Kráľová nad Váhom č. 321

obec Kráľová nad Váhom

26.10.2020

Dohoda

20/17/010/7

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, F. Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky

obec Kráľová nad Váhom

09.10.2020

Kúpna zmluva č. 18/2020

18/2020

480,00 EUR štyristoosemdesiat

obec Kráľová nad Váhom

Ing. Veronika Rakovská

08.10.2020

Kúpna zmluva 15/2020

15/2020

432,00 EUR štyristotridsaťdva

obec Kráľová nad Váhom

Gizela Vadkertiová, Ing. Jozef Vadkerti, Zuzana Bogárová, Mgr. Hajnalka Oláh

08.10.2020

Kúpna zmluva č. 12/2020

12/2020

324,00 EUR tristodvadsaťštyri

obec Kráľová nad Váhom

Ing. Alexander Hrotko a Monika Székelyová,

06.10.2020

Zmluva o dielo

24/2020

7 052,46 EUR sedemtisícpäťdesiatdva eur štyridsaťšesť centov

Robert Vincze - ROBI ELEKTRO

obec Kráľová nad Váhom

05.10.2020

Kúpna zmluva č. 14/2020

14/2020

408,00 EUR štyristoosem

obec Kráľová nad Váhom

Gabriel Tóth a Zuzana Tóthová

05.10.2020

Kúpna zmluva č. 22/2020

22/2020

84,00 EUR osemdesiatštyri

obec Kráľová nad Váhom

Ing. Karol Audy a Ing. Lenka Audy

16.09.2020

Kúpna zmluva 19/2020

19/2020

420,00 EUR šstyristodvadsať

obec Kráľová nad Váhom

Ladislav Kubičko a Helena Kubičková

14.09.2020

Kúpna zmluva 23/2020

23/2020

420,00 EUR štyristodvadsať

obec Kráľová nad Váhom

Juraj Bergendi a Mgr. Zuzana Bergendiová

14.09.2020

Kúpna zmluva

13/2020

444,00 EUR štyristoštyridsaťštyri

obec Kráľová nad Váhom

Ferdinand Hambalkó a Katarína Hambalková

27.08.2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

--

840,00 EUR osemstoštyridsať

obec Kráľová nad Váhom

RIGHTAUDIT, s.r.o. Nové Zámky

25.08.2020

Mandátna zmluva

10/2020

2 200,00 EUR dvetisícdvesto eur

INPROKON-K s.r.o.

obec Kráľová nad Váhom

17.08.2020

Zmluva o dielo

-

4 990,00 EUR štyritisícdeväťstodeväťdesiat eur

a+office s.r.o.

obec Kráľová nad Váhom

01.07.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

1N/20

1 555,20 EUR jedentisícpäťstopäťdesiatpäť 20/100/ročne

Stavba schodov 888 s. r. o.

obec Kráľová nad Váhom

24.06.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kráľová nad Váhom v roku 2020

3/2020

6 000,00 EUR šesťtisíc

FC Kráľová nad Váhom

obec Kráľová nad Váhom

24.06.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kráľová nad Váhom v roku 2020

9/2020

430,00 EUR štyristotridsať

Združenie maďarských rodičov na Slovensku, Školská rada Kráľová nad Váhom

obec Kráľová nad Váhom

24.06.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kráľová nad Váhom v roku 2020

5/2020

350,00 EUR tristopäťdesiat

Združenie maďarských rodičov na Slovensku, Školská rada Kráľová nad Váhom

obec Kráľová nad Váhom

18.06.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kráľová nad Váhom v roku 2020

8/2020

700,00 EUR sedemsto

KiKe Kultúrne združenie v Kráľovej nad Váhom

obec Kráľová nad Váhom

18.06.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kráľová nad Váhom v roku 2020

7/2020

1 300,00 EUR tisíctristo

Rodičovské združenie pri Základnej škole s VJS

obec Kráľová nad Váhom

18.06.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kráľová nad Váhom v roku 2020

4/2020

720,00 EUR sedemstodvadsať

Rodičovské združenie pri Základnej škole s VJS

obec Kráľová nad Váhom

18.06.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kráľová nad Váhom v roku 2020

6/2020

500,00 EUR päťsto

Renáta Slišková

obec Kráľová nad Váhom

06.05.2020

Zmluva o poskytobvaní služieb

01/2020

184 813,44 EUR jednostoosemdesiatštyritisícosemstotrinásť eur 44/100

FCC Slovensko, s. r. o.

obec Kráľová nad Váhom

30.04.2020

Zmluva o dielo

02/2020

3 755,70 EUR tristisícsedemstopäťdesiatpäť euro 70/100

Rastislav Gažúr - RG Parket Zvolen

obec Kráľová nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: