Obsah


 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
09.09.2019

Zmluva I.

I.

117,59 EUR

Sztárpont Kft.

obec Kráľová nad Váhom

28.08.2019

Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby

PAN-S-13/2019

873,60 EUR osemstosedemdesiatri eur 60/100

Pannon Guard Security International, s.r.o., Šaľa

obec Kráľová nad Váhom

27.08.2019

Mandátna zmluva

02/2019

1 800,00 EUR jedentisícosemsto euro

KOODIS spol. s r.o. Šaľa

obec Kráľová nad Váhom

22.08.2019

Zmluva o dielo

TG/12/2019

1 440,00 EUR jedentisícštyristoštyridsať eur

Ing. Kovács Silvester - Thermopol, 29. augusta 16, 924 01 Galanta

obec Kráľová nad Váhom

21.08.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

18/2019

840,00 EUR osemstoštyridsať eur

RIGHTAUDIT, s.r.o. Nové Zámky

obec Kráľová nad Váhom

21.08.2019

Zmluva o dielo

17/2019

15 146,28 EUR pätnásťtisícjednostoštyridsaťšesť eur 28/100

MARO, s.r.o. Sučany

obec Kráľová nad Váhom

19.08.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

494/2019

10 000,00 EUR desaťtisíc euro

obec Kráľová nad Váhom

Úrad vlády Slovenskej republiky

13.08.2019

Zmluva o dielo

19/2019

5 244,00 EUR päťtisícdvestoštyridsaťštyri eur

OLI ihriská, s.r.o. Jasová

obec Kráľová nad Váhom

08.08.2019

Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam

1/1

15 400,17 EUR pätnásťtisíc štyristo 17/100

obec Kráľová nad Váhom

Rímskokatolícka cirkev Farnosť sv. Alžbety Uhorskej, Kráľová nad Váhom

29.07.2019

dodatok k zmluve

2030380999

0,00 EUR neuvedené

obec Kráľová nad Váhom

Slovak Telekom a.s. Bratislava

29.07.2019

dodatok k zmluve

2030397691

0,00 EUR neuvedené

obec Kráľová nad Váhom

Slovak Telekom a.s. Bratislava

29.07.2019

dodatok k zmluve

2030331005

0,00 EUR neuvedené

obec Kráľová nad Váhom

Slovak Telekom a.s. Bratislava

29.07.2019

dodatok k zmluve

9922211761

0,00 EUR neuvedené

obec Kráľová nad Váhom

Slovak Telekom a.s. Bratislava

29.07.2019

dodatok k zmluve

9922211722

0,00 EUR neuvedené

obec Kráľová nad Váhom

Slovak Telekom a.s. Bratislava

26.07.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Z311071W419

15 000,00 EUR pätnásťtisíc eur

obec Kráľová nad Váhom

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

25.07.2019

Zmluva o krátkodobom prenajme .....

15/2019

0,00 EUR nula

Futbalový Club Kráľová nad Váhom

obec Kráľová nad Váhom

24.07.2019

Zmluva o dielo

2019/07/02

189 312,98 EUR jednostoosemdesiatdeväťtisíctristodvanásť eur 98/100

CS,s.r.o. Strojárenská 5487 Trnava

obec Kráľová nad Váhom

17.06.2019

Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP

2

0,00 EUR

Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia

obec Kráľová nad Váhom

20.05.2019

Zmluva o odbere použitého jedlého oleja

0000

0,25 EUR 0,25/kg

obec Kráľová nad Váhom

biomarina-biowasre s. r. o.

20.05.2019

Dodatok č. 003 k Zmluve o dodávke plynu

003

neuvedené

obec Kráľová nad Váhom

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a , 825 11 Bratislava 26

15.04.2019

Dodatok k Zmluve o dielo č.1/2019

1

Neuvedené

Novosedlík, spol. s r.o.

obec Kráľová nad Váhom

12.04.2019

Zmluva o dielo

1/2019

297 307,16 EUR dvestodeväťdesiatsedemtisíctristosedem eur 16/100

Novosedlík, spol. s r.o.

obec Kráľová nad Váhom

01.04.2019

Zmluva o poskytovaní účtovníckych služieb

ZoD 2019/01

650,00 EUR šesťstopaäťdesiat

obec Kráľová nad Váhom

AMICOUNT s. r. o.

01.04.2019

Zmluva o prevádzkovaní

43/02/89789/18

0,00 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

obec Kráľová nad Váhom

25.03.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Kráľová nad Váhom v roku 2019

12/2019

1 000,00 EUR Jeden tisíc

Neskrotní komedianti (I.E.T.) - Féktelen komédiások (I.E.T.)

obec Kráľová nad Váhom

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: